Internet Explorer zjednodušuje prehľadávanie tým, že vám na základe lokalít, ktoré navštevujete najčastejšie, odporučí ďalšie, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Zobrazenie návrhov pri vyhľadávaní v paneli s adresou

Keď začnete písať do panela s adresou, Internet Explorer začne automaticky odporúčať webové lokality, hľadané výrazy, aplikácie alebo tipy týkajúce sa počasia a financií. Tieto odporúčania vychádzajú z histórie prehľadávania, momentálne zadaného textu a obľúbených položiek, na základe čoho vám prehľadávač zobrazí výsledky, ktoré sú pre vás relevantné.

Automatické hľadania

Ak do panela s adresou v Internet Exploreri zadáte text, ktorý sa nerozpozná ako platná webová adresa, alebo text začínajúci otáznikom, slovami „search“ (hľadať), „find“ (nájsť) alebo „go“ (prejsť), program Internet Explorer sa presmeruje na predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, ktorý vám pomôže nájsť hľadanú lokalitu.

Vypnutie automatického hľadania

 1. Otvorte aplikáciu pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.

 3. Na karte Rozšírené v časti Prehľadávanie začiarknite políčko Nehľadať pomocou panela s adresou.

Vylepšené odporúčania

Vylepšené odporúčania zobrazujúce sa počas písania do panela s adresou Internet Explorera obsahujú relevantné odporúčania na webové lokality, odporúčané hľadané výrazy, aplikácie a tipy týkajúce sa počasia alebo financií, ktoré umožňujú rýchlejšie prejsť na požadované lokality. Ťuknutím alebo kliknutím na jeden z odporúčaných hľadaných výrazov prejdete prostredníctvom predvoleného poskytovateľa vyhľadávania na stránku výsledkov hľadania pre daný výraz.

Vypnutie vylepšených odporúčaní

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Ochrana osobných údajov a nastavte možnosť Zobrazovať rozšírené návrhy pri písaní na Vypnuté.

Zobrazenie návrhov pri vyhľadávaní v aplikácii pracovnej plochy

Internet Explorer v aplikácii pracovnej plochy zobrazuje návrhy hľadania a navrhované lokality, aby vás informoval o hľadaných výrazoch alebo webových lokalitách, ktoré by vás mohli zajímať.

Návrhy na vyhľadávanie

Pomocou návrhov vyhľadávania v paneli s adresou Internet Explorera v aplikácii pracovnej plochy sa počas písania začnú zobrazovať navrhované termíny, vďaka čomu môže byť vaše vyhľadávanie presnejšie.

Vypnutie návrhov na vyhľadávanie

 1. Otvorte aplikáciu pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na šípku nachádzajúcu sa vpravo od panela s adresou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť návrhy na vyhľadávanie.

Navrhované lokality v aplikácii pracovnej plochy

Navrhované lokality je online služba, pomocou ktorej Internet Explorer na základe lokalít, ktoré navštevujete najčastejšie, odporúča webové lokality, ktoré by mohli zodpovedať vašim záujmom.

Zapnutie funkcie Navrhované lokality

 1. Otvorte aplikáciu pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zapnúť službu Navrhované lokality (nachádza sa v spodnej časti Centra obľúbených položiek).

 4. V dialógovom okne Navrhované lokality ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Áno.

Ak chcete zobraziť odporúčané lokality, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prezrieť navrhované lokality.

Službu Navrhované lokality môžete kedykoľvek vypnúť. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje, ťuknite alebo kliknite na položku Súbor a potom zrušte výber položky Navrhované lokality.

Poznámka

 • Služba Navrhované lokality nefunguje pri prehľadávaní v režime InPrivate.Potrebujete ďalšiu pomoc?