Internet Explorer ponúka veľa možností na zjednodušenie prehľadávania webu.

Zobraziť všetko

Použitie funkcie Lupa na webovej stránke

Priblížením ľubovoľnej webovej stránky zlepšíte jej čitateľnosť. Funkcia Lupa zväčšuje alebo zmenšuje celý obsah stránky vrátane textu a obrázkov.

Priblíženie alebo vzdialenie na webovej stránke

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Vzhľad posunutím jazdca Lupa zväčšite alebo zmenšite priblíženie.

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Lupa.
 3. Vyberte preddefinovanú úroveň priblíženia alebo vyberte vlastnú úroveň ťuknutím alebo kliknutím na položku Vlastné a zadaním hodnoty priblíženia.

Zväčšenie a zmenšenie textu

Môžete zväčšiť alebo zmenšiť písmo na stránke, aby bolo na pracovnej ploche v programe Internet Explorer čitateľnejšie (ak to príslušná lokalita umožňuje).

Zmena veľkosti textu

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Stlačením klávesu Alt zobrazte panel s ponukami.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Veľkosť textu.

 4. Vyberte väčšiu alebo menšiu veľkosť textu v porovnaní s aktuálnou veľkosťou na obrazovke.

Prehľadávanie webu pomocou klávesnice

Stlačením klávesu Tab na prechod dopredu alebo kombinácie klávesov Shift + Tab na prechod dozadu môžete prechádzať medzi rôznymi prvkami na obrazovke, ako sú napríklad nasledujúce prvky:

 • textové alebo obrazové prepojenia,

 • textové polia formulárov na webových lokalitách,

 • aktívne body na obrázkoch s prepojeniami,

 • panel s adresou,

 • panel kariet,

 • rámy HTML.

Stlačením klávesu F7 môžete spustiť funkciu Prehľadávanie vsuviek. Táto funkcia umožňuje vybrať text a premiestňovanie v rámci webovej stránky pomocou štandardných navigačných klávesov na klávesnici – Home, End, Page Up, Page Down a klávesov so šípkami.

Ďalšie informácie o používaní klávesnice nájdete v téme Klávesové skratky programu Internet Explorer.

Zmena písma, formátovania a farieb na stránkach na pracovnej ploche

Môžete vybrať typ a veľkosť písma alebo farby popredia a pozadia používané na zobrazenie stránok. Môžete tiež vybrať farbu prepojení na stránkach.

Výber písma webovej lokality

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné a potom v časti Vzhľad ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Písma.

 4. Vyberte písma, ktoré chcete používať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Výber farieb webových lokalít

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné a potom v časti Vzhľad ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Farby.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Použiť farby systému Windows.

 5. Pri každej farbe, ktorú chcete zmeniť, ťuknite alebo kliknite na panel farieb, vyberte novú farbu a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prepísanie všetkého písma a všetkých farieb na webových lokalitách

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné a potom v časti Vzhľad ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zjednodušenie prístupu.

 4. Začiarknite políčka Ignorovať farby určené na webových stránkach, Ignorovať štýly písiem určené na webových stránkach a Ignorovať veľkosti písma určené na webových stránkach.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie programu Internet Explorer tak, aby fungoval s čítačkou obrazovky alebo softvérom na rozpoznávanie hlasu

Niektoré funkcie programu Internet Explorer môžu spôsobiť, že čítačka obrazovky poskytuje nezrozumiteľné alebo nesprávne informácie.

Zlepšenie spolupráce programu Internet Explorer s čítačkami obrazovky

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Rozšírené.

 4. Vykonajte niektoré z nasledovných zmien:

  • Nastavte kurzor na mieste, na ktorom sa má čítať alebo zväčšiť obsah. V časti Zjednodušenie ovládania začiarknite políčko So zmenami výberu premiestniť aj systémovú vsuvku.

  • Zobrazujte text namiesto obrázkov. V časti Zjednodušenie ovládania začiarknite políčko Vždy rozbaliť alternatívny text (ALT) pre obrázky. V časti Multimédiá zrušte začiarknutie políčka Zobraziť obrázky.

  • Zastavte prechody stránky spôsobujúce problémy s čítačkou obrazovky alebo softvérom na rozpoznávanie hlasu. V časti Prehľadávanie zrušte začiarknutie políčka Používať plynulé posúvanie. V časti Multimédiá zrušte začiarknutie políčka Zobraziť obrázky.

  • Zabráňte rušeniu čítačky obrazovky zvukmi webovej stránky. V časti Multimédiá zrušte začiarknutie políčka Prehrávať zvuk na webových stránkach.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?