Čo je sledovanie?

Sledovanie označuje spôsob, akým webové lokality, poskytovatelia obsahu tretích strán, inzerenti a iní zisťujú, ako pracujete s lokalitami. Môže ísť o sledovanie toho, aké stránky navštevujete, na aké prepojenia klikáte a aké produkty kupujete alebo si prezeráte. To lokalitám pomôže ponúkať prispôsobený obsah, akým sú reklamy či odporúčania, ale znamená to tiež, že vaša aktivita pri prehľadávaní sa zaznamenáva a často sa zdieľa s inými spoločnosťami.

Použitie funkcie Nesledovať (Do Not Track) na ochranu osobných údajov

Ak máte zapnutú funkciu Nesledovať (Do Not Track), program Internet Explorer odošle na navštívené lokality aj tretím stranám, ktorých obsah je na týchto lokalitách hosťovaný, požiadavku Nesledovať (Do Not Track). Požiadavka Nesledovať (Do Not Track) tieto lokality a poskytovateľov obsahu oboznámi s tým, že si neželáte, aby sa sledovala vaša aktivita pri prehľadávaní.

Poznámka

  • Odoslanie požiadavky Nesledovať (Do Not Track) lokalitám ešte nezaručuje ochranu osobných údajov. Lokality sa môžu rozhodnúť, či budú vašu požiadavku rešpektovať, alebo budú naďalej vykonávať aktivity, ktoré môžete považovať za sledovanie, a to napriek tomu, že ste vyjadrili želanie nenechať sa sledovať. Závisí to od zásad používania osobných údajov danej lokality.

Vypnutie funkcie Nesledovať (Do Not Track)

Funkcia Nesledovať (Do Not Track) je v programe Internet Explorer zapnutá, ak ste sa pri nastavení počítača rozhodli použiť expresné nastavenie, no kedykoľvek ju môžete vypnúť alebo zapnúť.

1. krok

Na úvodnej obrazovke ťuknite alebo kliknite na program Internet Explorer, čím otvoríte program Internet Explorer.

2. krok

Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
(Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

3. krok

Ťuknite alebo kliknite na položku Ochrana osobných údajov.

Nastavenie ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer

4. krok

V časti Nesledovať (Do Not Track) nastavte možnosť Odoslať žiadosť Nesledovať (Do Not Track) lokalitám navštíveným prostredníctvom programu Internet Explorer na možnosť Vypnúť.

Nastavenie funkcie Nesledovať (Do Not Track)

Vypnutie funkcie Nesledovať (Do Not Track) z pracovnej plochy

Takto môžete funkciu Nesledovať (Do Not Track) vypnúť, keď používate program Internet Explorer pre pracovnú plochu.

1. krok

Otvorte pracovnú plochu, na paneli úloh ťuknite alebo kliknite na ikonu programu Internet Explorer a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje.

2. krok

Ukážte na položku Bezpečnosť a ťuknite alebo kliknite na možnosť Vypnúť požiadavky Nesledovať (Do Not Track).

Nastavenie funkcie Nesledovať (Do Not Track) z pracovnej plochy

Použitie funkcie Ochrana pred sledovaním na ochranu osobných údajov

Funkcia Ochrana pred sledovaním pomáha zabrániť odoslaniu vašich informácií o prehľadávaní poskytovateľom obsahu tretích strán na lokalitách, ktoré navštevujete, blokovaním obsahu od týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie o funkcii Ochrana pred sledovaním
Potrebujete ďalšiu pomoc?