Internet Explorer a iné prehliadače

Pozrite sa, ako Internet Explorer obstojí v konkurencii ďalších popredných prehliadačov.

Rýchlejší než Chrome, Firefox a Opera

Test WebKit SunSpider testuje výkonnosť prehliadačov pri spúšťaní skriptov JavaScript. V novembri 2013 boli najpoužívanejšie prehliadače testované v rámci testu SunSpider. V teste SunSpider sa ukázalo, že Internet Explorer je rýchlejší než ostatné testované prehliadače (Chrome 28, Firefox 22 a Opera 15).

Zobraziť výsledky

Intuitívnejší ako Safari

Nezávislý prieskum na vzorke 40 respondentov v oblasti Seattle (Washington, USA), ktorý uskutočnila spoločnosť Mozaic Group, porovnával používanie prehliadača Internet Explorer na tablete so systémom Windows 8 a používanie prehliadača Safari na iPade. Účastníkov sa pýtali na konkrétne aspekty prehliadania vrátane funkcií jednotlivých prehliadačov. 95 % účastníkov viac vyhovoval intuitívny dizajn prehliadača Internet Explorer než prehliadača Safari.

Stiahnuť bezplatnú kópiu celej štúdie

Viac bezpečnosti a ochrany

Štúdia z roku 2014, ktorú uskutočnila spoločnosť NSS Labs, porovnávala výkon piatich popredných prehliadačov vrátane prehliadača Internet Explorer voči 754 vzorkám škodlivého softvéru. Internet Explorer dosiahol vyššiu mieru blokovania malvéru (99,9 %) než ostatné prehliadače v štúdii.

Stiahnuť bezplatnú kópiu celej štúdie