Nastavenie ochrany osobných údajov

Úpravou nastavenia ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer môžete ovplyvniť spôsob, akým webové lokality monitorujú vašu činnosť online. Môžete rozhodnúť napríklad o tom, ktoré súbory „cookie“ sa budú ukladať, ako a kedy budú môcť lokality využívať informácie o vašej pozícii, a môžete tiež blokovať nechcené automaticky otvárané okná.

Zobraziť všetko

Súbory "cookie"

Súbory „cookie“ sú malé súbory, ktoré webové lokality umiestňujú do počítačov. Tieto súbory obsahujú informácie o používateľovi a jeho preferenciách. Pomocou súborov „cookie“ môžete skvalitniť prehľadávanie webu, keď lokalitám povolíte zapamätať si vaše preferencie alebo sa vyhnete prihlasovaniu na určitých lokalitách pri každej návšteve. Niektoré súbory „cookie“ však môžu ohrozovať súkromie používateľov sledovaním navštevovaných lokalít. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie a správa súborov cookie v Internet Exploreri.

Funkcia Nesledovať

Keď je zapnutá možnosť Nesledovať, Internet Explorer odošle navštíveným lokalitám a tretím stranám, ktorých obsah je na daných lokalitách hosťovaný, požiadavku Nesledovať a týmto lokalitám oznámi, že si neželáte byť sledovaní. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcia Nesledovať (Do Not Track).

Prehľadávanie v režime InPrivate

V prehľadávačoch sa ukladajú niektoré informácie, ako napríklad história vyhľadávania, s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb na webe. Ak používate prehľadávanie v režime InPrivate, po zavretí karty sa informácie ako heslá, história vyhľadávania a história stránky odstránia.

Otvorenie relácie prehľadávania v režime InPrivate

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši) zobrazte príkazy aplikácie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje karietNástroje kariet a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nová karta v režime InPrivate.

Otvorenie relácie prehľadávania v režime InPrivate na pracovnej ploche

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Internet Explorer na paneli úloh a vyberte položku Spustiť prehľadávanie v režime InPrivate.

Vypnutie doplnkov v reláciách prehľadávania v režime InPrivate

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Ochrana osobných údajov začiarknite políčko Po spustení prehľadávania v režime InPrivate vypnúť panely s nástrojmi a doplnky a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Pozícia

Služby zisťovania pozície umožňujú lokalitám v záujme zlepšenia služieb žiadať informácie o vašej fyzickej pozícii. Lokalita s mapami môže napríklad žiadať informácie o vašej fyzickej pozícii, aby podľa toho mohla prispôsobiť mapu. V programe Internet Explorer sa zobrazí upozornenie na pokus lokality o použitie informácií o vašej pozícii. Vtedy ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť raz, čím lokalite umožníte tentoraz použiť informácie o vašej pozícii. Ak chcete lokalite povoliť používanie informácií o pozícii pri každej návšteve, ťuknite alebo kliknite na položku Vždy povoliť.

Vypnutie zdieľania pozície

Ak nechcete, aby lokality žiadali informácie o vašej fyzickej pozícii, môžete zdieľanie pozície vypnúť. Postup:

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a v časti Umiestnenie vypnite nastavenie Povoliť webovým lokalitám žiadať informácie o vašej geografickej polohe.

Blokovanie automaticky otváraných okien

Blokovanie automaticky otváraných okien obmedzuje alebo blokuje automaticky otvárané okná na navštevovaných lokalitách. Môžete si vybrať uprednostňovanú úroveň blokovania, zapnúť alebo vypnúť oznámenia o blokovaní automaticky otváraných okien alebo vytvoriť zoznam lokalít, na ktorých nechcete automaticky otvárané okná blokovať. Nastavenie blokovania automaticky otváraných okien sa vzťahuje len na Internet Explorer pre stolný počítač.

Zobraziť všetko

Zapnutie alebo vypnutie blokovania automaticky otváraných okien

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Blokovanie automaticky otváraných okien začiarknite políčko Zapnúť blokovanie automaticky otváraných okien alebo jeho začiarknutie zrušte a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Blokovanie všetkých automaticky otváraných okien

Ani po zapnutí blokovania automaticky otváraných okien nezablokuje Internet Explorer automaticky otvárané okná z lokalít, ktoré sú v zónach zabezpečenia Lokálna sieť intranet alebo Dôveryhodné lokality. Ak chcete zablokovať všetky automaticky otvárané okná vrátane automaticky otváraných okien v zónach Lokálna sieť intranet a Dôveryhodné lokality, treba zmeniť úroveň blokovania.

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Blokovanie automaticky otváraných okien ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 4. V dialógovom okne nastavení blokovania automaticky otváraných okien nastavte v časti Úroveň blokovania úroveň blokovania na možnosť Vysoká: Blokovať všetky aut. otvárané okná (ignorovateľné stlačením Ctrl+Alt).

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie oznamovania blokovania automaticky otváraných okien

Ak nechcete, aby vám Internet Explorer zakaždým oznamoval zablokovanie automaticky otváraného okna, môžete toto oznamovanie vypnúť.

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Blokovanie automaticky otváraných okien ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 4. V dialógovom okne nastavení blokovania automaticky otváraných okien zrušte začiarknutie políčka Zobraziť panel oznámení pri zablokovaní automaticky otváraného okna.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ochrana pred sledovaním

Ochrana pred sledovaním zabraňuje tomu, aby boli informácie o prehľadávaní z lokalít, ktoré navštevujete, odoslané poskytovateľom obsahu z tretích strán. Zoznamy Ochrany pred sledovaním sú niečo ako zoznamy čísel, na ktoré sa nemá volať. Internet Explorer zablokuje na lokalitách uvedených v zozname všetok obsah tretích strán a obmedzí informácie, ktoré o vás môžu zhromaždiť lokality tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie funkcie Ochrana pred sledovaním v programe Internet Explorer.

Zóny zabezpečenia

Zmenou nastavenia zabezpečenia môžete upraviť ochranu počítača pred potenciálne škodlivým webovým obsahom vykonávanú programom Internet Explorer. Internet Explorer automaticky priraďuje všetky webové lokality do niektorej zo zón zabezpečenia: Internet, Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Obmedzené lokality. Každá zóna má vlastnú predvolenú úroveň zabezpečenia, na základe ktorej sa určuje, aký obsah sa v prípade danej lokality bude blokovať. V závislosti od úrovne zabezpečenia lokality sa môže stať, že určitý obsah bude zablokovaný, kým ho nepovolíte, ovládacie prvky ActiveX sa nebudú automaticky spúšťať a na niektorých lokalitách sa môžu zobrazovať výzvy s upozorneniami. Nastavenia každej zo zón zabezpečenia môžete upraviť a stanoviť tak požadovanú úroveň ochrany.

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia zón zabezpečenia

Prispôsobenie nastavení zón zabezpečenia:

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie a prispôsobte nastavenie zón zabezpečenia:

  • Ak chcete zmeniť nastavenie zóny zabezpečenia, ťuknite alebo kliknite na ikonu zóny a posuňte jazdec na požadovanú úroveň zabezpečenia.

  • Ak chcete v zóne vytvoriť vlastné nastavenie zabezpečenia, ťuknite alebo kliknite na ikonu zóny a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň a vyberte požadované nastavenie.

  • Ak chcete vo všetkých úrovniach zabezpečenia obnoviť pôvodné nastavenie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolenú úroveň pre všetky zóny.

Zmeny v nastavení zabezpečenia ovplyvnia Internet Explorer aj Internet Explorer pre stolný počítač.

Pridanie lokality do zóny zabezpečenia alebo jej odstránenie

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie, vyberte niektorú z ikon zóny zabezpečenia (Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Obmedzené lokality) a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Lokality. Lokality môžete pridávať do zóny podľa vlastného výberu alebo zo zóny môžete odstrániť lokality, ktoré už v nej nepotrebujete.

 4. Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali zónu Lokálna sieť intranet, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Rozšírené a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať lokalitu, zadajte adresu URL do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete lokalitu odstrániť, v časti Webové lokality vyberte adresu URL, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zapnutie rozšíreného chráneného režimu

Rozšírený chránený režim sťažuje spúšťanie malvéru v programe Internet Explorer. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa doplnkov pre Internet Explorer.Potrebujete ďalšiu pomoc?