Váš počítač s Windowsom už obsahuje nainštalovaný Internet Explorer. Ak sa Internet Explorer nedá otvoriť, skontrolujte, či je nastavený ako predvolený prehľadávač, a pripnite ho na domovskú obrazovku a na panel úloh.

Ako nastavím Internet Explorer ako svoj predvolený prehľadávač?

Internet Explorer je aplikácia, ktorá je do počítača nainštalovaná spolu s Windowsom. Ak nastavíte iný prehľadávač ako predvolený, prepojenia sa nebudú automaticky otvárať v Internet Exploreri a budete môcť používať len Internet Explorer pre pracovnú plochu.

Nastavenie Internet Explorera ako predvoleného prehľadávača

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte výraz Predvolené programy a ťuknite alebo kliknite na položku Predvolené programy.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.

 4. Zo zoznamu programov vyberte Internet Explorer.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený a potom ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Keď Internet Explorer nastavíte ako predvolený prehľadávač, možno ho budete musieť opäť pripnúť na domovskú obrazovku.

Kam sa podela dlaždica Internet Exploreru?

Ak na domovskej obrazovke nemôžete nájsť dlaždicu Internet Exploreru, je možné, že bolo náhodne zrušené jej pripnutie.

Pripnutie Internet Exploreru na domovskú obrazovku

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte text Internet Explorer.

 3. Vo výsledkoch vyhľadávania stlačte a podržte položku Internet Explorer (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Ako pripnem Internet Explorer na panel úloh na pracovnej ploche?

Pripnutie Internet Exploreru na panel úloh

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte text Internet Explorer.

 3. Vo výsledkoch vyhľadávania stlačte a podržte položku Internet Explorer (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na panel úloh.

Prečo sa Internet Explorer otvára iba na pracovnej ploche?

Ak ťuknete alebo kliknete na dlaždicu Internet Explorer a Internet Explorer sa otvorí na pracovnej ploche, znamená to, že Internet Explorer nie je nastavený ako predvolený prehľadávač.Potrebujete ďalšiu pomoc?