História prehľadávania predstavuje informácie, ktoré si Internet Explorer počas prehľadávania webu pamätá a ukladá v počítači. História zahŕňa informácie zadané do formulárov, heslá a navštívené lokality a pomáha zlepšiť prehľadávanie. Ak používate zdieľaný alebo verejný počítač, možno nechcete, aby si Internet Explorer pamätal prehľadávané údaje.

Zobrazenie histórie prehľadávania a odstránenie konkrétnych lokalít

Pri prezeraní histórie prehľadávania sa môžete rozhodnúť odstrániť konkrétne lokality alebo sa vrátiť na webovú stránku, ktorú ste už navštívili.

 1. V Internet Exploreri pre stolný počítač ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky Tlačidlo obľúbených položiek.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu História a výberom filtra z rozbaľovacej ponuky určite spôsob zobrazenia histórie:

  • Zobraziť podľa dátumu – táto možnosť zobrazuje históriu za posledné tri týždne v chronologickom poradí.

  • Zobraziť podľa lokality – táto možnosť zobrazuje zoznam lokalít navštívených za posledné tri týždne, nezobrazuje však dátumy návštev.

  • Zobraziť podľa počtu návštev – táto možnosť zobrazuje najčastejšie navštevované lokality za posledné tri týždne.

  • Zobraziť podľa poradia dnešných prístupov – táto možnosť zobrazuje len lokality navštívené v daný deň.

Ak chcete odstrániť konkrétne lokality, stlačte a podržte lokalitu v ľubovoľnom z týchto zoznamov (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom kliknite na položku Odstrániť. Ťuknutím alebo kliknutím na ľubovoľnú lokalitu v zozname sa môžete vrátiť na danú stránku.

Odstránenie histórie prehľadávania

Pravidelné odstraňovanie histórie prehľadávania umožňuje chrániť vaše súkromie, najmä ak používate zdieľaný alebo verejný počítač.

Zobraziť všetko

Odstránenie histórie prehľadávania v aplikácii Internet Explorer

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti História ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať.

 3. Začiarknite políčko História prehľadávania a všetky ďalšie typy údajov alebo súbory, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Odstránenie histórie prehľadávania na pracovnej ploche

 1. V Internet Exploreri pre stolný počítač kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.
 2. Vyberte typy údajov alebo súbory, ktoré chcete odstrániť z počítača, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka

  • Ak chcete, aby Internet Explorer odstránil históriu prehľadávania pri každom zavretí, pred kliknutím na tlačidlo Odstrániť začiarknite políčko Pri vypnutí odstrániť históriu prehľadávania.

Čo sa odstráni pri odstránení histórie prehľadávania

Typy informácií
Čo sa odstráni
Ďalšie informácie

História prehľadávania

Zoznam navštívených lokalít.

Obrázky vo vyrovnávacej pamäti a dočasné internetové súbory

Kópie stránok, obrázkov a iného mediálneho obsahu uložené v počítači. Prehľadávač tieto kópie použije na rýchlejšie načítanie obsahu pri najbližšej návšteve týchto lokalít.

Súbory cookie

Informácie, ktoré lokality ukladajú vo vašom počítači na zapamätanie vašich preferencií, napríklad prihlasovacie údaje alebo vaše umiestnenie.

História preberania

Zoznam súborov, ktoré ste prevzali z webu. Odstráni sa len zoznam a nie samotné súbory, ktoré ste prevzali.

Uložené údaje formulára

Informácie, ktoré ste zadali do formulárov, napríklad e-mailovú alebo dodaciu adresu.

Uložené heslá

Heslá, ktoré ste uložili pre lokality.

Ochrana pred sledovaním, filtrovanie prvkov ActiveX a údaje funkcie Nesledovať (Do Not Track)

Webové lokality, ktoré ste vylúčili z filtrovania prvkov ActiveX, a údaje, ktoré prehľadávač používa na zistenie činnosti sledovania.

Obľúbené položky

Zoznam lokalít, ktoré ste uložili ako obľúbené. Neodstraňujte obľúbené položky, ak chcete odstrániť len jednotlivé lokality – odstránite tým všetky uložené lokality.Potrebujete ďalšiu pomoc?