Ak sa Internet Explorer nenachádza na domovskej obrazovke alebo na paneli úloh na pracovnej ploche, skontrolujte, či nebolo náhodne zrušené jeho pripnutie.

Opätovné pripnutie programu Internet Explorer na domovskú obrazovku

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Internet Explorer.

 3. Vo výsledkoch hľadania stlačte a podržte položku Internet Explorer a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom na program Internet Explorer a potom kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.)

Opätovné pripnutie Internet Explorera na panel úloh

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Internet Explorer.

 3. Vo výsledkoch hľadania potiahnite prstom nadol z ikony Internet Explorer a potom ťuknite na položku Pripnúť na panel úloh.

  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom na program Internet Explorer a potom kliknite na položku Pripnúť na panel úloh.)

Niekedy sa inštaláciou iného prehľadávača Internet Explorer vypne, takže sa môže stať, že ho pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie nebudete môcť nájsť. V takom prípade ho skúste znova zapnúť nasledujúcim postupom. Týmto spôsobom Internet Explorer opätovne pripnete na domovskú obrazovku.

Zapnutie Internet Explorera

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a potom vo výsledkoch hľadania ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Programy a v sekcii Zobraziť podľa: vyberte možnosť Kategória.

 4. V časti Programy a súčasti ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.

 5. V dialógovom okne začiarknite políčko Internet Explorer 11 a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať teraz.

 7. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 8. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Internet Explorer.

 9. Vo výsledkoch hľadania stlačte a podržte položku Internet Explorer a potom ťuknite na položky Pripnúť na domovskú obrazovku a Pripnúť na panel úloh.

  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom na program Internet Explorer a potom kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku a Pripnúť na panel úloh.)

Potrebujete ďalšiu pomoc?