Režim kompatibilného zobrazenia

Niekedy sa webová lokalita, ktorú navštívite, nezobrazuje správne. Vyzerá ako hromada neusporiadaných ponúk, obrázkov a textových polí. Čo sa deje? Jedno možné vysvetlenie: lokalita možno bola určená pre predchádzajúcu verziu programu Internet Explorer. Čo robiť? Skúste kliknúť na tlačidlo režimu kompatibilného zobrazenia.

Obrázok tlačidla režimu kompatibilného zobrazenia
Tlačidlo režimu kompatibilného zobrazenia

V režime kompatibilného zobrazenia sa webové lokality zobrazia tak, ako keby ste ich zobrazovali v predchádzajúcej verzii programu Internet Explorer. Takto sa často vyriešia problémy so zobrazením. Pre príslušnú lokalitu stačí kliknúť na tlačidlo iba raz. Pri ďalšej návšteve ju program Internet Explorer 9 automaticky zobrazí v režime kompatibilného zobrazenia. (Ak niekedy budete chcieť túto lokalitu znova prehľadávať pomocou programu Internet Explorer 9, stačí znovu kliknúť na tlačidlo režimu kompatibilného zobrazenia.)