Filter proti útokom pomocou skriptov z iných lokalít

Ukážka filtra proti útokom pomocou skriptov z iných lokalít
Ochrana pred hrozbami online prostredníctvom filtra proti útokom skriptov z iných lokalít

Útoky pomocou skriptov z iných lokalít sú hlavnou hrozbou online. Cieľom je zneužiť zraniteľnosť navštevovaných webových lokalít. Ako fungujú? Oslabia legitímne webové lokality škodlivým obsahom, ktorý prostredníctvom zachytávania stlačení klávesov zaznamenáva prihlasovacie údaje a heslá. Ak sa zaznamená vaše prihlasovacie meno a heslo, môže dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov.

Internet Explorer 9 obsahuje filter proti útokom pomocou skriptov z iných lokalít (XSS), ktorý tieto typy útokov identifikuje. V prípade zistenia potenciálnej hrozby program Internet Explorer takéto škodlivé skripty nepovolí. Filter proti útokom pomocou skriptov z iných lokalít je z dôvodu vašej bezpečnosti predvolene zapnutý.