Vylepšené karty

V programe Internet Explorer 9 sú navigácia na webe a multitasking jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Predvolene sa karty zobrazujú napravo od panela s adresou. Ak chcete, aby sa karty zobrazovali vo vlastnom rade pod panelom s adresou, kliknite pravým tlačidlom myši na otvorenú plochu napravo od tlačidla Nová karta a potom kliknite na položku Zobraziť karty pod panelom s adresou.

Karty Tear-off

Obrázok kariet Tear-off
Karty Tear-off a funkcia prichytenia zjednodušujú zobrazovanie dvoch webových lokalít naraz

Karty Tear-off umožňujú rýchlu a intuitívnu interakciu s viacerými lokalitami. V programe Internet Explorer 9 môžete zmeniť usporiadanie kariet – rovnako ako usporiadanie ikon na paneli úloh v systéme Windows 7 – alebo môžete otvoriť ľubovoľnú kartu v novom okne prehľadávača presunutím karty na pracovnú plochu. Ak potrebujete na dokončenie úlohy naraz zobraziť viac ako jednu webovú stránku, použite karty Tear-off v kombinácii s funkciou prichytenia. Ide o užitočný spôsob zobrazenia viacerých webových stránok na obrazovke vedľa seba.

Zjednodušte si prístup k svojim obľúbeným lokalitám. Presuňte kartu myšou a pripnite ju priamo na panel úloh alebo do ponuky Štart. Môžete ju presunúť aj na panel s obľúbenými položkami. Ktorúkoľvek z týchto možností si zvolíte, obľúbené lokality budete mať stále poruke.

Farebne odlíšené karty

Obrázok farebne kódovaných kariet
Farebne odlíšené karty umožňujú jednoducho si zachovať prehľad

Práca s mnohými otvorenými kartami môže byť dosť neprehľadná a časovo náročná, najmä ak sa pokúšate prejsť do predchádzajúceho zobrazenia a nájsť webové lokality, ktoré ste otvorili. V programe Internet Explorer 9 sú súvisiace karty farebne odlíšené, čo zjednodušuje prehľad pri prehľadávaní viacerých webových stránok.

Ihneď zbadáte, ktoré karty patria k sebe. Keď otvoríte novú kartu z inej karty, nová karta sa umiestni vedľa prvej karty a označí sa zhodnou farbou. Ak sa zatvorí karta, ktorá je súčasťou skupiny, zobrazí sa ďalšia karta danej skupiny. Neotvorí sa teda stránka s nesúvisiacim obsahom.

Ak chcete zatvoriť kartu alebo celú skupinu kariet či odstrániť kartu zo skupiny, kliknite pravým tlačidlom na kartu alebo skupinu kariet a vyberte požadovanú akciu. Môžete tiež obnoviť jednu alebo všetky karty, vytvoriť duplicitnú kartu, otvoriť novú kartu, znovu otvoriť poslednú zatvorenú kartu alebo zobraziť zoznam všetkých naposledy zatvorených kariet a ktorúkoľvek kartu alebo všetky znovu otvoriť.