Oddelenie a obnovenie kariet

Obrázok oddelenia a obnovenia kariet
Prehľadávajte bez prerušenia pomocou programu Internet Explorer 9

Ak počas používania programu Internet Explorer 9 stratíte pripojenie na niektorú webovú lokalitu, to ešte neznamená, že nemôžete ďalej pokračovať v prehľadávaní. Existujú funkcie ako oddelenie a obnovenie kariet a automatické obnovenie po zlyhaní, ktoré vám umožnia pokračovať v prehľadávaní.

Neprerušované prehľadávanie

Zlyhanie webových lokalít je obmedzené na jednotlivé karty, nie na celé okná prehľadávača. Ak zlyhá lokalita na jednej karte, zvyšné pripojenia sa neprerušia. Môžete teda pokračovať v prehľadávaní bez akéhokoľvek prerušenia. Po identifikovaní problému program Internet Explorer 9 príslušnú kartu automaticky obnoví. Ak sa neočakávane zatvorí alebo zlyhá jedna či viac kariet, automaticky sa znovu načítajú a zobrazí sa lokalita, ktorú ste si pozerali pred zlyhaním. Program Internet Explorer 9 prináša aj novú podporu obnovenia pre nereagujúce webové lokality. Ak webová lokalita, ktorú sa pokúšate otvoriť, z nejakých dôvodov neodpovedá alebo uplynul časový limit, zobrazí sa výzva.

Poskytovanie jasných informácií

Program Internet Explorer 9 hlási problémy hneď, ako sa objavia. Správy o obnovení kariet začlenené do panela oznámení jasne uvádzajú, v čom je problém, takže lepšie porozumiete, čo musíte urobiť (ak vôbec niečo treba urobiť), aby ste problém vyriešili.