Spravovanie doplnkov

Pri používaní programu Internet Explorer 9 sa môžu zobraziť oznámenia o rôznych nainštalovaných doplnkoch. V niektorých prípadoch môžu doplnky ovplyvniť výkon prehľadávača. Oznámenia pomáhajú pri rozhodovaní, čo urobiť s doplnkami.

Namiesto čakania na výstražné oznámenia o doplnkoch a spôsoboch, akými by mohli ovplyvniť výkon prehľadávača, existuje jednoduchý spôsob, ako zobraziť a spravovať všetky doplnky: Kliknite na ponuku Tools a potom na položku Manage Add-ons.

Spravovanie doplnkov
Okno spravovania doplnkov

V časti Add-on Types sa zobrazujú rôzne kategórie doplnkov. Po označení doplnku sa v časti okna s podrobnosťami zobrazia informácie ako názov, vydavateľ, verzia a typ príslušného doplnku. V závislosti od typu môžete doplnok vypnúť alebo zapnúť, alebo ho úplne odstrániť. Pred vypnutím alebo odstránením doplnku nezabudnite, že niektoré webové stránky alebo samotný program Internet Explorer sa nemusia správne zobrazovať, ak sú niektoré doplnky vypnuté.

Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ako napríklad ktoré stĺpce sa majú zobraziť alebo spôsob triedenia jednotlivých typov doplnkov, kliknite pravým tlačidlom myši na niektorý doplnok. Pomocou prepojení v ľavom dolnom rohu okna môžete vyhľadať ďalšie doplnky alebo získať viac informácií o jednotlivých typoch doplnkov.