Zmena nastavenie programu Internet Explorer

Je veľa rôznych zmien nastavení, ktorými môžete prispôsobiť prehľadávanie v programe Internet Explorer. Počas používania programu Internet Explorer otvoreného z domovskej obrazovky môžete zmeniť viaceré bežné nastavenia, napríklad domovské stránky, históriu prehľadávania, úroveň priblíženia a mnohé ďalšie. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
(Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)
Potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

V dialógovom okne Možnosti siete internet je množstvo ďalších nastavení a spôsobov prispôsobenia prehľadávača. Ak chcete zobraziť všetky nastavenia a možnosti, otvorte Internet Explorer na pracovnej ploche, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.

Poznámka

  • Ak zmeníte nastavenia v programe Internet Explorer otvorenom z domovskej obrazovky, tieto zmeny sa prejavia aj v programe Internet Explorer na pracovnej ploche.

Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer

Obnovením pôvodného nastavenia programu Internet Explorer vrátite program Internet Explorer do stavu, v akom sa nachádzal pri prvej inštalácii do počítača. Môže to byť užitočné pri riešení problémov, ktoré môžu byť spôsobené zmenou nastavenia po inštalácii. Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer je nevratné, takže sa po obnovení stratia všetky predchádzajúce nastavenia.

Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer

  1. Zatvorte všetky aktuálne otvorené okná programu Internet Explorer.

  2. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh. Zmena nastavenia ovplyvní Internet Explorer aj Internet Explorer pre stolný počítač.

  3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
  4. Ťuknite alebo kliknite na kartu Rozšírené a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

  5. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  6. Keď Internet Explorer dokončí použitie predvoleného nastavenia, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?