Ovládacie prvky ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX sú malé aplikácie, ktoré umožňujú webovým lokalitám poskytovanie obsahu, napríklad videí a hier. Umožňujú vám tiež prácu s obsahom pri prehľadávaní webu, napríklad s panelom s nástrojmi alebo s panelom s informáciami o akciách. Tieto aplikácie však niekedy môžu fungovať nesprávne alebo poskytovať nežiaduci obsah. V niektorých prípadoch sa tieto aplikácie môžu používať aj na zhromažďovanie informácií z počítača, poškodzovanie informácií v počítači, inštaláciu softvéru do počítača bez povolenia používateľa alebo umožnenie vzdialeného ovládania počítača inými osobami.

Filtrovanie prvkov ActiveX

Pomocou funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX v Internet Exploreri je možné zabrániť lokalitám v inštalácii a používaní týchto aplikácií. Zvýši sa tým bezpečnosť pri prehľadávaní, môže to však mať vplyv na výkon na určitých lokalitách. Ak je napríklad funkcia Filtrovanie prvkov ActiveX zapnutá, videá, hry a iný interaktívny obsah nemusia fungovať.

Zobraziť všetko

Zapnutie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na všetkých lokalitách

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje, v rozbaľovacej ponuke ukážte na položku Bezpečnosť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Filtrovanie prvkov ActiveX. Vedľa položky Filtrovanie prvkov ActiveX by sa mal zobraziť znak začiarknutia.

Vypnutie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na jednotlivých lokalitách

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Prejdite na lokalitu, na ktorej chcete povoliť spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX.

 3. Na paneli s adresou ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Filtrovať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť filtrovanie prvkov ActiveX. Ak sa na paneli s adresou nezobrazí tlačidlo Filtrovať, na lokalite sa nefiltruje žiadny obsah prvkov ActiveX.

Vypnutie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na všetkých lokalitách

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje, v rozbaľovacej ponuke ukážte na položku Bezpečnosť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Filtrovanie prvkov ActiveX. Vedľa položky Filtrovanie prvkov ActiveX by sa už nemal zobrazovať znak začiarknutia.

Úprava nastavenia prvkov ActiveX v Internet Exploreri

Internet Explorer nemusí byť z bezpečnostných dôvodov nastavený na preberanie alebo spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX. Zmenou niektorých rozšírených nastavení zabezpečenia umožníte prevzatie, inštaláciu alebo spustenie ovládacieho prvku, počítač však môže byť náchylnejší na ohrozenie zabezpečenia. Rozšírené nastavenia prvkov ActiveX meňte len v prípade, že ste si vedomí zvýšeného rizika, ktorému počítač vystavíte.

Zmena nastavení prvkov ActiveX

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Zabezpečenie ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX a doplnky vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Povoľte Automatické zobrazovanie výziev pre ovládacie prvky ActiveX ťuknutím alebo kliknutím na možnosť Povoliť.

  • Povoľte v Internet Exploreri možnosť Zobrazovať video a animácie na webových stránkach, ktoré nepoužívajú externý prehrávač médií ťuknutím alebo kliknutím na prepínač Povoliť.

  • Povoľte v Internet Exploreri možnosť Preberanie podpísaných ovládacích prvkov ActiveX ťuknutím alebo kliknutím na prepínač Povoliť alebo Zobraziť výzvu (ak chcete, aby sa pri každom výskyte zobrazila výzva).

  • Povoľte v Internet Exploreri možnosť Spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX alebo doplnkov ťuknutím alebo kliknutím na prepínač Povoliť alebo Zobraziť výzvu (ak chcete, aby sa pri každom výskyte zobrazila výzva).

  • Povoľte v Internet Exploreri možnosť Skriptovanie ovládacích prvkov ActiveX označených ako bezpečné pre skriptovanie ťuknutím alebo kliknutím na prepínač Povoliť alebo Zobraziť výzvu (ak chcete, aby sa pri každom výskyte zobrazila výzva).

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak sa vám nastavenie prvkov ActiveX nepodarí zmeniť, pravdepodobne na to nemáte povolenie a mali by ste sa obrátiť na správcu systému.Potrebujete ďalšiu pomoc?