Webové lokality niekedy nemusia vyzerať podľa očakávania – nemusia sa zobrazovať obrázky, ponuky sa môžu nachádzať na iných miestach a text sa môže prekrývať. Môže to byť spôsobené problémom s kompatibilitou medzi Internet Explorerom a lokalitou, na ktorej sa nachádzate. Niekedy sa to dá vyriešiť pridaním lokality do zoznamu kompatibilného zobrazenia.

Pridanie lokality do zoznamu kompatibilného zobrazenia

  1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.
  3. V časti Pridať túto webovú lokalitu zadajte URL lokality, ktorú chcete pridať do zoznamu, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať.

Poznámka

  • Ak pridáte lokalitu do zoznamu kompatibilného zobrazenia a stránka vyzerá horšie, problém pravdepodobne nie je v kompatibilite a lokalitu by ste mali odstrániť zo zoznamu.

Po zapnutí režimu kompatibilného zobrazenia Internet Explorer automaticky zobrazí lokalitu pri každej návšteve v režime kompatibilného zobrazenia. Môžete to vypnúť jej odstránením zo zoznamu kompatibility.

Niektoré problémy so zobrazením webových lokalít nie sú zapríčinené nekompatibilitou prehliadača. Zobrazenie stránky ovplyvňujú aj prerušené internetové pripojenia, vysoké zaťaženie siete alebo problémy s webovou lokalitou. Ak máte na lokalite iné problémy, napríklad s prehrávaním videí, prečítajte si tému Prečo sa v programe Internet Explorer neprehrávajú videá? alebo Prečo sa nezobrazujú obrázky na webových lokalitách?.Potrebujete ďalšiu pomoc?