Na paneli s kartami sa zobrazujú ukážky webových stránok, ktoré máte otvorené, a tento panel umožňuje aj jednoducho otvoriť novú kartu, zatvoriť karty a prepínať medzi nimi.

Zobrazenie panela s kartami

Ak chcete v Internet Exploreri zobraziť panel s kartami, potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky (alebo kliknite pravým tlačidlom myši). Na paneli s kartami sa zobrazia všetky otvorené karty.

Otvorenie novej karty

Ak chcete otvoriť novú kartu, otvorte panel s kartami a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nová kartaNová karta. Novú kartu môžete otvoriť aj stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

Otvorenie karty v režime InPrivate

Novú kartu prehľadávania v režime InPrivate otvoríte potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky nahor (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši). Na paneli s kartami ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje karietNástroje kariet a potom na položku Nová karta v režime InPrivate.

Zatvorenie kariet

Ak chcete zavrieť jednotlivé karty, na paneli s kartami ťuknite alebo kliknite na tlačidlo ZavrieťZavrieť v pravom dolnom rohu karty, ktorú chcete zavrieť.

Otváranie a zatváranie kariet na pracovnej ploche

Ak chcete otvoriť novú kartu v Internet Exploreri, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nová karta na paneli s adresou. Jednotlivé karty môžete zavrieť ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť na karte, ktorú chcete zavrieť. Zatvorením všetkých kariet okrem jednej môžete panel s adresou rýchlo vyčistiť. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte kartu, ktorú chcete nechať otvorenú, (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši), a potom kliknite na položku Zavrieť ostatné karty.

Po otvorení novej karty sa zobrazí stránka novej karty. Na stránke novej karty môžete rýchlo otvoriť lokality, ktoré často navštevujete, alebo vykonať nasledujúce kroky:

  • Otvoriť novú stránku zadaním alebo prilepením adresy do panela s adresou.

  • Skryť informácie o často navštevovaných lokalitách kliknutím na položku Skryť lokality. Obnoviť informácie kliknutím na položku Zobraziť lokality.

  • Zapnúť prehľadávanie v režime InPrivate kliknutím na položku Spustiť prehľadávanie v režime InPrivate.

  • Znova otvoriť karty, ktoré ste práve zatvorili, kliknutím na položku Znova otvoriť zatvorené karty.

  • Znova otvoriť karty z poslednej relácie prehľadávania kliknutím na položku Znova otvoriť poslednú reláciu.

  • Otvoriť navrhované lokality kliknutím na možnosť Objavte nové lokality, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Ak chcete, aby sa po otvorení novej karty zobrazila domovská stránka, postupujte takto:

  1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
  3. Na karte Všeobecné v časti Karty ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Karty.

  4. Výberom položky Prvá domovská stránka vyberte stránku, ktorá sa bude otvárať pri otvorení novej karty, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?