Prečo sa v Internet Exploreri neprehrávajú videá?

Mnohé webové lokality používajú na prehrávanie videosúborov a zvukových súborov doplnky, akými sú Adobe Flash, Microsoft Silverlight alebo QuickTime. Internet Explorer nepoužíva doplnky, ale na kompatibilných lokalitách prenáša mediálny obsah vo formáte HTML5 a Adobe Flash. Ak sa video neprehráva, skúste otvoriť lokalitu pomocou Internet Explorera v aplikácii pracovnej plochy.

Otvorenie lokality v aplikácii pracovnej plochy

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke Internet Explorer.

 2. Potiahnutím prsta nadol (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši) zobrazte príkazy aplikácií v Internet Exploreri.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje stránky Tlačidlo Nástroje stránky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť na pracovnej ploche.

  Aj v tomto prípade možno budete musieť nainštalovať doplnok. Väčšina webových lokalít zobrazuje informáciu o tom, ktorý doplnok sa na prehrávanie mediálneho obsahu vyžaduje.

Poznámka

 • Ak používate počítač so systémom Windows RT 8.1, doplnky nepodporuje ani Internet Explorer ani Internet Explorer v aplikácii pracovnej plochy. Doplnky nebudete môcť nainštalovať, takže sa nebude dať prehrať video, ktoré doplnok vyžaduje.

 • Zapnite režim kompatibilného zobrazenia. Viac informácií o režime kompatibilného zobrazenia nájdete v téme Odstránenie problémov so zobrazením pomocou kompatibilného zobrazenia.

 • Skontrolujte, či nepoužívate prehľadávanie v režime InPrivate. Funkcia prehľadávania v režime InPrivate môže blokovať informácie alebo doplnky, ktoré videoprogram potrebuje na správne prehrávanie.

Prečo sú webové stránky prázdne alebo sa nezobrazujú správne?

Niektoré webové lokality sa v Internet Exploreri môžu zobrazovať prázdne alebo sa nemusia zobraziť správne. Môžu napríklad chýbať časti webovej stránky alebo sa môžu zobrazovať nesprávne farby a text. Niektoré stránky sa nemusia zobraziť vôbec. Ak je časť stránky prázdna alebo sa nezobrazuje správne, vyskúšajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich možností:

 • Zapnite režim kompatibilného zobrazenia. Režim kompatibilného zobrazenia môžete zapnúť len v Internet Exploreri pre pracovnú plochu. Informácie o tom, ako tak urobiť, nájdete v téme Odstránenie problémov so zobrazením pomocou kompatibilného zobrazenia.

 • Na stránke, na ktorej sa nachádzate, vypnite funkciu Ochrana pred sledovaním. Ak neviete, ako, prečítajte si tému Používanie funkcie Ochrana pred sledovaním.

 • Vypnite hardvérové urýchľovanie. Ak chcete vypnúť hardvérové urýchľovanie, otvorte Internet Explorer v aplikácii pracovnej plochy, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet. Ťuknite alebo kliknite na kartu Rozšírené, potom vyberte možnosť Namiesto vykresľovania GPU použite softvérové vykresľovanie a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Zmeny sa prejavia až po zatvorení a opätovnom otvorení Internet Explorera.

Čo robiť, ak Internet Explorer zlyhá, prestane fungovať alebo začne pomaly reagovať?

Ak Internet Explorer zlyhá, prestane fungovať alebo začne pomaly reagovať, môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Nainštalujte najnovšie aktualizácie. Tu je postup:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Update a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nainštalovať voliteľné aktualizácie.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

  4. Ak sa nájdu aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

 • Obnovenie pôvodných nastavení Internet Explorera Týmto spôsobom sa obnovia pôvodné nastavenia Internet Explorera, neodstránia sa však obľúbené položky ani informačné kanály. Zistite, ako obnoviť pôvodné nastavenia Internet Explorera.

 • Vypnite doplnky. Doplnky umožňujú sledovanie videí na lokalitách, ale nekompatibilné alebo zastarané doplnky môžu spôsobovať, že Internet Explorer reaguje pomaly alebo prestane fungovať alebo sa lokality nezobrazujú správne. Postup vypnutia doplnkov nájdete v téme Spravovanie doplnkov v programe Internet Explorer.


Potrebujete ďalšiu pomoc?