Nepoužívate Internet Explorer

Ak používate počítač s Windowsom, pravdepodobne už máte Internet Explorer nainštalovaný, ale možno nie je nastavený ako predvolený prehľadávač. Postup je uvedený v téme Nastavenie programu Internet Explorer ako predvoleného prehľadávača.

Získajte najnovšiu verziu Internet Explorera pre svoj operačný systém.

Získajte najnovšiu verziu Internet Explorera pre svoju verziu Windowsu.

Váš operačný systém Windows
Najnovšia verzia Internet Explorera

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Internet Explorer 11

Windows 8, Windows RT, Windows 7

Internet Explorer 10

Windows Vista

Windows Internet Explorer 9

Windows XP

Windows Internet Explorer 8

Neustála aktuálnosť

Zapnutím automatických inovácií zabezpečíte, že budete mať vždy najnovšiu verziu Internet Explorera. Aktualizácie Internet Explorera vrátane inovácií na najnovšiu verziu získate prostredníctvom služby Windows Update.

Zapnutie automatických inovácií

  1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje (alebo na paneli s ponukami ťuknite alebo kliknite na položku Pomocník) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer – informácie.
  3. Začiarknite políčko Automaticky inštalovať nové verzie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Vypnutie automatických inovácií

  1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje (alebo na paneli s ponukami ťuknite alebo kliknite na položku Pomocník) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer – informácie.
  3. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky inštalovať nové verzie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.


Potrebujete ďalšiu pomoc?