Odovzdanie fotografií a súborov

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pridať súbory do služby OneDrive.

Pomocou webovej lokality služby OneDrive

V závislosti od toho, ktorý webový prehľadávač používate, môžete odosielať súbory s veľkosťou až do 2 GB.

Na webovej lokalite služby OneDrive:

 1. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete pridať súbory.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Odovzdať.

 3. Môže sa zobraziť výzva na inštaláciu doplnku Microsoft Silverlight. Po jeho nainštalovaní môžete:

  presunúť súbory do oblasti s označením Presuňte súbory sem, pričom zostanete na stránke, kým sa odosielanie súborov dokončí,

  alebo

  ťuknúť alebo kliknúť na položku vybrať ich z počítača.

 4. Vyberte súbory, ktoré chcete odoslať, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

V systéme Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1

Súbory a priečinky môžete automaticky pridávať do služby OneDrive zo svojho počítača aj bez prechodu na webovú lokalitu služby OneDrive. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname so službou OneDrive. Maximálna veľkosť súborov, ktoré pridávate do služby OneDrive týmto spôsobom, nesmie prekročiť 2 GB.

Pomocou počítačovej aplikácie OneDrive

Ak máte systém Windows 7, Windows Vista alebo Mac, môžete si nainštalovať bezplatnú počítačovú aplikáciu OneDrive na automatické nahrávanie súborov a priečinkov do služby OneDrive. Veľkosť súborov nahrávaných pomocou počítačovej aplikácie nesmie prekročiť 2 GB.

Pomocou mobilnej aplikácie

Súbory môžete nahrávať do služby OneDrive pomocou mobilnej aplikácie OneDrive pre Windows Phone, iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácie pre mobilné zariadenia: najčastejšie otázky.

Z balíka Office 2013

V ľubovoľnom dokumente balíka Office ťuknite alebo kliknite na položku Súbor, ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť ako, vyberte položku OneDrive a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.

Poznámky

 • Spoločnosť Microsoft môže obmedziť počet súborov, ktoré môžete každý mesiac odoslať do služby OneDrive.

 • Rešpektujte autorské práva a dávajte pozor, čo zdieľate online. Kopírovanie alebo zdieľanie neoprávnených materiálov je porušením zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?