Odovzdanie fotografií a súborov

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pridať súbory do služby OneDrive.

Pomocou webovej lokality služby OneDrive

V závislosti od toho, ktorý webový prehliadač používate, môžete odosielať súbory s veľkosťou až do 10 GB.

Na webovej lokalite služby OneDrive:

 1. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete pridať súbory.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Odovzdať.

 3. Môže sa zobraziť výzva na inštaláciu doplnku Microsoft Silverlight. Po jeho nainštalovaní môžete:

  presunúť súbory do oblasti s označením Presuňte súbory sem, pričom zostanete na stránke, kým sa odosielanie súborov dokončí,

  alebo

  ťuknúť alebo kliknúť na položku vybrať ich z počítača.

 4. Vyberte súbory, ktoré chcete odoslať, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

V systéme Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1

Súbory a priečinky môžete automaticky pridávať do služby OneDrive zo svojho počítača aj bez prechodu na webovú lokalitu služby OneDrive. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname so službou OneDrive. Maximálna veľkosť súborov, ktoré pridávate do služby OneDrive týmto spôsobom, nesmie prekročiť 10 GB.

Pomocou počítačovej aplikácie OneDrive

Ak máte systém Windows 7, Windows Vista alebo Mac, môžete si nainštalovať bezplatnú počítačovú aplikáciu OneDrive na automatické nahrávanie súborov a priečinkov do služby OneDrive. Veľkosť súborov nahrávaných pomocou počítačovej aplikácie nesmie prekročiť 10 GB.

Pomocou mobilnej aplikácie

Súbory môžete nahrávať do služby OneDrive pomocou mobilnej aplikácie OneDrive pre Android, iOS alebo Windows Phone. Ďalšie informácie nájdete v téme:

Z balíka Office 2013

V ľubovoľnom dokumente balíka Office ťuknite alebo kliknite na položku Súbor, ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť ako, vyberte položku OneDrive a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.

Poznámky

 • Spoločnosť Microsoft môže obmedziť počet súborov, ktoré môžete každý mesiac nahrať do služby OneDrive.

 • Rešpektujte autorské práva a dávajte pozor, čo zdieľate online. Kopírovanie alebo zdieľanie neoprávnených materiálov je porušením zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?