Odstránenie alebo obnovenie súborov a priečinkov

V službe OneDrive môžete odstrániť konkrétne súbory alebo aj celé priečinky so všetkými súbormi, ktoré tieto priečinky obsahujú.

Odstránenie súborov a priečinkov

Zobraziť všetko

Z webovej lokality OneDrive

  1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrive.

    Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

  2. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu príslušnej položky vyberte položky, ktoré chcete odstrániť.

  3. Na paneli v hornej časti stránky ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať, vyberte možnosť Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka

  • Ak odstránite položky, ktoré s vami niekto zdieľa, tieto položky sa premiestnia do Koša vlastníka. Ak odstránite položky z určitej skupiny, tieto položky sa natrvalo odstránia.

V systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1 alebo pomocou počítačovej aplikácie OneDrive

Položky v službe OneDrive môžete najrýchlejšie odstrániť tak, že otvoríte Prieskumníka, vyberiete príslušné položky a stlačíte kláves Delete.

Obnovenie odstránených položiek

Zobraziť všetko

Z webovej lokality OneDrive

  1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrive.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kôš v dolnej časti ľavej tably.

  3. Ak chcete obnoviť všetky položky, ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť všetky. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky, ťuknite alebo kliknite na položku Vyprázdniť Kôš. Ak chcete obnoviť alebo natrvalo odstrániť jednotlivé položky, vyberte ich začiarknutím ich políčok.

Poznámka

  • Položky v Koši sa automaticky odstránia po uplynutí jedného roka. Ak je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po uplynutí troch dní.

V systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1 alebo pomocou počítačovej aplikácie OneDrive

Súbory odstránené zo služby OneDrive pomocou Prieskumníka sa premiestnia do Koša. Tieto súbory zostávajú v Koši až do jeho úplného naplnenia alebo až do vyprázdnenia Koša. To vám umožňuje obnoviť omylom odstránené súbory a premiestniť ich späť tam, odkiaľ boli odstránené. Ak chcete otvoriť Kôš, dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Kôš na pracovnej ploche. Ak sa nachádzate v Prieskumníkovi, zadaním výrazu Kôš do panela s adresou môžete otvoriť predvolené umiestnenie Koša.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?