Načítanie súborov v počítači

Ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows, po prechode na webovú lokalitu OneDrive môžete pomocou funkcie Načítanie súborov pristupovať k všetkým súborom v tomto počítači aj z iného počítača. Môžete dokonca získať prístup k sieťovým umiestneniam, ak sú zahrnuté v knižniciach počítača alebo ak sú mapované ako jednotky. Ak prehľadávate súbory v počítači na diaľku, môžete stiahnuť kópie týchto súborov a pracovať s nimi. Taktiež môžete vysielať prúd údajov videa a zobraziť fotografie vo forme prezentácie. Ak chcete na diaľku získať prístup k svojmu počítaču, uistite sa, že počítač, ku ktorému chcete pristupovať, je zapnutý a pripojený na internet. V tomto počítači tiež musí byť spustená aplikácia OneDrive a musí byť vybratá funkcia Načítanie súborov.

Poznámka

 • Počítač so systémom Windows 8.1 môžete použiť na načítanie súborov nachádzajúcich sa v druhom počítači, ale súbory nachádzajúce sa v počítači so systémom Windows 8.1 sa načítať nedajú, a to ani v prípade, ak do tohto počítača nainštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive.

Zobraziť všetko

Výber nastavenia na načítanie súborov

Ak ste pri inštalácii aplikácie OneDrive nevybrali nastavenie na načítanie súborov, môžete ho vybrať v časti Nastavenia.

 1. Prejdite k počítaču, v ktorom je nainštalovaná aplikácia OneDrive.

 2. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona OneDrive). (Ak chcete zobraziť túto ikonu, možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.) Potom kliknite na položku Nastavenia.
 3. Na karte Nastavenia prejdite do časti Všeobecné, vyberte položku Umožniť mi načítavať svoje súbory z tohto počítača pomocou služby OneDrive a potom kliknite na tlačidlo OK.

Reštartovanie aplikácie OneDrive

 1. Prejdite k počítaču, v ktorom je nainštalovaná aplikácia OneDrive.

 2. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh vyhľadajte ikonu služby OneDrive (Ikona OneDrive) . Možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení, aby sa zobrazili všetky ikony. Ak sa ikona zobrazuje, kliknite na ňu pravým tlačidlom a výberom položky Skončiť reštartujte aplikáciu OneDrive.
 3. Kliknite na ponuku Štart, do poľa hľadania zadajte výraz OneDrive a potom kliknite na položku Microsoft OneDrive. Otvorí sa priečinok OneDrive a spustí sa služba OneDrive.

Tip

 • Ak chcete zabezpečiť, aby sa služba OneDrive spustila pri každom prihlásení do systému Windows, kliknite pravým tlačidlom na ikonu OneDrive v oblasti oznámení a potom kliknite na položku Nastavenia. Na karte Nastavenia prejdite do časti Všeobecné, vyberte položku Spustiť aplikáciu OneDrive automaticky pri prihlásení do systému Windows a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Na načítanie súborov z počítača so systémom Windows môžete použiť aj Mac. Nie je však možné načítať súbory, ktoré sa nachádzajú v Macu.

 • Po pripojení k počítaču s cieľom načítať jeho súbory sa môže zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu.

 • Ak nastavenie Načítať súbory nie je k dispozícii, je možné, že je zablokované skupinovou politikou. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?