Načítanie súborov v počítači

Ak máte v PC nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows, môžete pomocou funkcie Načítanie súborov pristupovať k všetkým svojim súborom v tomto PC aj z iného počítača. Stačí prejsť na webovú lokalitu OneDrive. Môžete dokonca získať prístup k sieťovým umiestneniam, ak sú zahrnuté v knižniciach PC alebo ak sú mapované ako jednotky. Ak prehľadávate súbory v PC na diaľku, môžete stiahnuť kópie týchto súborov a pracovať s nimi. Taktiež môžete vysielať prúd údajov videa a zobraziť fotografie vo forme prezentácie. Ak chcete na diaľku získať prístup k svojmu PC, uistite sa, že PC, ku ktorému chcete pristupovať, je zapnuté a pripojené na internet. V PC tiež musí byť spustená aplikácia OneDrive a musí byť vybratá funkcia Načítanie súborov.

Poznámka

 • Pomocou PC so systémom Windows 8.1 môžete načítať súbory nachádzajúce sa v inom PC. Nemôžete však načítať súbory v PC so systémom Windows 8.1, a to ani v prípade, ak do tohto PC nainštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive.

Zobraziť všetko

Výber nastavenia Načítanie súborov

Ak ste nevybrali nastavenie Načítanie súborov pri inštalácii aplikácie OneDrive, môžete ho vybrať v časti Nastavenia.

 1. Prejdite k PC, v ktorom je nainštalovaná aplikácia OneDrive.

 2. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive). (Ak chcete zobraziť túto ikonu, možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení.) Potom kliknite na položku Nastavenia.
 3. Na karte Nastavenia prejdite do časti Všeobecné, vyberte položku Umožniť mi načítavať svoje súbory z tohto počítača pomocou služby OneDrive a potom kliknite na tlačidlo OK.

Opätovné spustenie aplikácie OneDrive

 1. Prejdite k PC, v ktorom je nainštalovaná aplikácia OneDrive.

 2. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh vyhľadajte ikonu služby OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive). Možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, aby sa zobrazili všetky ikony. Ak sa ikona zobrazuje, kliknite na ňu pravým tlačidlom a výberom položky Skončiť reštartujte aplikáciu OneDrive.
 3. Kliknite na ponuku Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom kliknite na položku Microsoft OneDrive. Týmto krokom sa otvorí priečinok OneDrive a spustí sa služba OneDrive.

Tip

 • Ak chcete zabezpečiť, aby sa OneDrive spustil pri každom prihlásení do Windowsu, kliknite pravým tlačidlom na ikonu OneDrive v oblasti oznámení a potom kliknite na položku Nastavenia. Na karte Nastavenia prejdite do časti Všeobecné, vyberte položku Spustiť aplikáciu OneDrive automaticky pri prihlásení do systému Windows a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Na načítanie súborov z počítača so systémom Windows môžete použiť aj Mac. Nie je však možné načítať súbory, ktoré sa nachádzajú v Macu.

 • Po pripojení k PC s cieľom načítať jeho súbory sa môže zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu.

 • Ak nastavenie Načítať súbory nie je k dispozícii, je možné, že je zablokované skupinovou politikou. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?