OneDrive pre iOS: najčastejšie otázky

V tomto článku nájdete základné informácie o používaní aplikácie OneDrive pre iPhone, iPad a iPod Touch. Stiahnite si aplikáciu pre iOS.

Zobraziť všetko

Pridanie konta OneDrive for Business

Kontá OneDrive for Business môžete teraz pridať do aplikácie OneDrive pre iOS.

Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, otvorte aplikáciu OneDrive, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, potom ťuknite na možnosť Pridať OneDrive for Business a nakoniec zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate v rámci svojej spoločnosti, školy alebo organizácie. Ak sa chcete prihlásiť do služby OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávňujúci plán predplatného na SharePoint Online alebo Office 365 pre podniky. Nemôžete sa prihlásiť s kontom z lokálneho adresára.

Ak máte problém s prihlásením so svojím kontom OneDrive for Business, skúste sa prihlásiť na lokalite http://portal.office.com/onedrive alebo sa obráťte na svoje IT oddelenie.

Pridanie fotografie alebo videa

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Ťuknite na tlačidlo Ďalšie (...) v pravom hornom rohu obrazovky.

 3. Ťuknite na položku Pridať položky a potom si vyberte zo zobrazených možností. Môžete vytvoriť priečinok, nasnímať fotografiu alebo video, prípadne odoslať existujúcu fotografiu alebo video.

Zdieľanie súborov a priečinkov (len osobné kontá OneDrive)

Pomocou aplikácie OneDrive môžete zdieľať súbory a priečinky.

Zdieľanie súboru

 1. Ťuknite na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom na tlačidlo Zdieľať.

 2. Ak chcete udeliť povolenie iba konkrétnym ľuďom, vyberte možnosť Pozvať ľudí, pridajte kontakty a potom ťuknite na položku Pridať. Ak chcete získať prepojenie, ktoré môžete prilepiť do správy, vyberte možnosť Zdieľať prepojenie a potom vyberte možnosť Len zobraziť alebo Zobraziť a upraviť. Ak chcete stiahnuť a priložiť súbor, vyberte možnosť Odoslať súbory a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Zdieľanie priečinka

 1. Ťuknite na priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na tlačidlo Ďalšie (...) v pravom hornom rohu obrazovky.

 2. Ťuknite na položku Zdieľanie a povolenia.

 3. Ak chcete udeliť povolenie iba konkrétnym ľuďom, vyberte možnosť Pozvať ľudí, pridajte kontakty a potom ťuknite na položku Pridať. Ak chcete získať prepojenie, ktoré môžete prilepiť do správy, vyberte možnosť Zdieľať prepojenie a potom vyberte možnosť Len zobraziť alebo Zobraziť a upraviť.

Vyhľadanie požadovaného súboru

Môžete vyhľadávať text v súboroch, dokonca aj vo fotografiách. Ak chcete nájsť text v súbore alebo fotografii, potiahnutím nadol v zozname súborov zobrazte pole Hľadať a potom zadajte hľadaný výraz.

Zdieľanie pripomienok k aplikácii OneDrive

Aplikáciu OneDrive pri jej spustení v zariadení iPhone, iPad a iPod Touch môžete ohodnotiť alebo získať pomoc zatrasením zariadenia.

Automatické ukladanie nasnímaných fotografií a videí do služby OneDrive (len osobné kontá OneDrive)

Pri prvom prihlásení do služby OneDrive sa zobrazí otázka, či chcete fotografie a videá nasnímané pomocou telefónu automaticky nahrávať do služby OneDrive. Ak chcete zapnúť automatické odosielanie, ťuknite na položku OK. Túto funkciu môžete zapnúť aj v časti Nastavenie. Postupujte takto:

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, ťuknite na položku Nastavenia a nakoniec ťuknite na položku Zálohovanie fotoaparátu.

 2. Zapnutím možnosti Zálohovanie fotoaparátu zapnete automatické nahrávanie fotografií a videí do služby OneDrive.

  Ak chcete zobraziť nahraté fotografie a videá, ťuknite na položku Fotografie na dolnom navigačnom paneli a potom na položku Zálohovanie fotoaparátu.

 3. Ak chcete nahrávať aj videá, začiarknite políčko Vrátane videí.

Poznámky

 • Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi, všetky fotografie a videá sa nahrajú v pôvodných veľkostiach. Ak chcete automaticky používať mobilnú sieť, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, ťuknite na položku Nastavenia, na možnosť Zálohovanie fotoaparátu a potom zapnite položku Použiť mobilnú sieť.

 • Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby sa fotografie nahrávali, aj keď aplikácia OneDrive nie je aktívna, ťuknite na položku Nahrávať na pozadí.

 • Fotografie z fotoaparátu zariadenia sa nesynchronizujú s priečinkom Z fotoaparátu v službe OneDrive. Po dokončení nahrávania fotografií a videí ich môžete odstrániť zo zariadenia a kópie v službe OneDrive zostanú bez zmeny.

 • Po nastavení automatického ukladania nasnímaných fotografií do služby OneDrive získate ďalších 15 GB bezplatného ukladacieho priestoru.

Používanie prístupového kódu

Môžete nastaviť štvormiestny prístupový kód a zabrániť tak ostatným používateľom zariadenia v prístupe k vášmu kontu OneDrive. Ak to chcete urobiť, otvorte aplikáciu, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, ťuknite na položku Nastavenia, potom ťuknutím na prepínač Prístupový kód zapnite používanie prístupového kódu a zadajte ho.

Odhlásenie z konta

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, ťuknite na položku Nastavenia, ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a potom ťuknite na položku Odhlásiť sa z tohto konta.

Prepínanie medzi kontami

Ak chcete prepínať medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, a potom ťuknite na položku Súbory v konte, ktoré chcete použiť.

Do aplikácie OneDrive môžete pridať iba jedno osobné konto. Ak chcete otvoriť iné osobné konto, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, ťuknite na položku Nastavenia, ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a potom ťuknite na položku Odhlásiť sa z tohto konta. Potom sa prihláste s kontom, ktoré chcete použiť.

Zisťovanie veľkosti dostupného ukladacieho priestoru (len osobné kontá OneDrive)

V aplikácii OneDrive ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, ťuknite na položku Nastavenia a na položku Osobné, čím môžete zobraziť celkový ukladací priestor, ktorý máte k dispozícii, alebo si zakúpiť dodatočný ukladací priestor.

Riešenie problémov s aplikáciou

Najskôr aktualizujte systém iOS v zariadení. Potom skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Ak ste pripojení k Wi-Fi sieti, aktualizácie sa stiahnu a nainštalujú automaticky. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré ste ešte nestiahli:

 1. Otvorte obchod App Store a ťuknite na položku Aktualizácie.

 2. Ak sú k dispozícii aktualizácie, ťuknite na položku Aktualizovať všetko. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla k Apple ID.

Ak stále máte problémy s aplikáciou, vyskúšajte ju odstrániť a potom prejdite do obchodu App Store a stiahnite ju znova.

Ak v aplikácii požadovaný súbor nevidíte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive.

Ďalšia pomoc pre OneDrive (osobné kontá)


Ďalšia pomoc pre OneDrive for Business