OneDrive pre iOS: najčastejšie otázky

V tomto článku nájdete základné informácie o používaní aplikácie OneDrive pre iPhone, iPad a iPod Touch. Stiahnite si aplikáciu pre iOS.

Zobraziť všetko

Pridanie fotografie alebo videa

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Ťuknite na tlačidlo Ďalšie v pravom hornom rohu obrazovky.

 3. Ťuknite na položku Pridať položky a potom si vyberte zo zobrazených možností. Môžete vytvoriť priečinok, nasnímať fotografiu alebo video, prípadne odoslať existujúcu fotografiu alebo video.

Poznámka

Zdieľanie súborov a priečinkov

Pomocou aplikácie OneDrive môžete zdieľať súbory a priečinky.

Zdieľanie súboru

 1. Ťuknite na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom na tlačidlo Zdieľať.

 2. Ak chcete udeliť povolenie iba konkrétnym ľuďom, vyberte možnosť Pozvať ľudí, pridajte kontakty a potom ťuknite na položku Pridať. Ak chcete získať prepojenie, ktoré môžete prilepiť do správy, vyberte možnosť Zdieľať prepojenie a potom vyberte možnosť Len zobraziť alebo Zobraziť a upraviť. Ak chcete stiahnuť a priložiť súbor, vyberte možnosť Odoslať súbory a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Zdieľanie priečinka

 1. Ťuknite na priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na tlačidlo Ďalšie v pravom hornom rohu obrazovky.

 2. Ťuknite na položku Zdieľanie a povolenia.

 3. Ak chcete udeliť povolenie iba konkrétnym ľuďom, vyberte možnosť Pozvať ľudí, pridajte kontakty a potom ťuknite na položku Pridať. Ak chcete získať prepojenie, ktoré môžete prilepiť do správy, vyberte možnosť Zdieľať prepojenie a potom vyberte možnosť Len zobraziť alebo Zobraziť a upraviť.

Poznámka

Automatické ukladanie nasnímaných fotografií a videí v službe OneDrive

Pri prvom prihlásení sa do služby OneDrive, sa zobrazí otázka, či fotografie a videá nasnímané pomocou telefónu chcete automaticky nahrávať do služby OneDrive. Ak chcete zapnúť automatické odosielanie, ťuknite na položku OK. Túto funkciu môžete zapnúť aj v časti Nastavenie. Postupujte takto:

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zálohovanie fotoaparátu.

 2. Zapnutím možnosti Zálohovanie fotoaparátu zapnete automatické nahrávanie fotografií a videí do služby OneDrive.

  Ak chcete zobraziť nahraté fotografie a videá, ťuknite na položku Záloha.

Poznámky

 • Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi, všetky fotografie a videá sa nahrajú v pôvodných veľkostiach. Ak chcete automaticky používať mobilnú sieť, ťuknite na položku Nastavenia, na možnosť Zálohovanie fotoaparátu a potom zapnite položku Použiť mobilnú sieť.

 • Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri zálohovaní fotoaparátu, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Zmena konta Microsoft používaného so službou OneDrive

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Odhlásiť. Znova sa prihláste pomocou konta, ktoré chcete používať.

Zisťovanie dostupnej kapacity ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive prejdite na položku Nastavenie a pozrite sa, koľko ukladacieho priestoru a miesta je k dispozícii.

Poznámka

Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?