OneDrive pre Mac: najčastejšie otázky

Tu sú odpovede na niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa aplikácie OneDrive pre Mac. Získajte bezplatnú aplikáciu.

Zobrazte systémové požiadavky. Stiahnutím aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb a prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Tento softvér tiež môže automaticky sťahovať a inštalovať svoje vlastné aktualizácie.

Zobraziť všetko

Na čo slúži priečinok OneDrive?

Pri inštalácii aplikácie OneDrive pre Mac sa do počítača Mac stiahne kópia priečinka OneDrive a uloží sa do priečinka OneDrive. Tento priečinok sa priebežne synchronizuje so službou OneDrive. Ak pridáte, zmeníte alebo odstránite súbor alebo priečinok na webovej lokalite OneDrive, príslušný súbor alebo priečinok sa pridá, zmení alebo odstráni aj v rámci priečinka OneDrive a naopak.

Súbory môžete automaticky odoslať do služby OneDrive skopírovaním alebo premiestnením príslušných súborov do priečinka OneDrive prostredníctvom programu Finder alebo uložením do priečinka OneDrive prostredníctvom niektorej aplikácie. Takto možno nahrávať súbory s veľkosťou až 10 GB. Ak máte aplikáciu OneDrive nainštalovanú v ďalších počítačoch, súbory sa automaticky pridajú aj do priečinkov OneDrive v týchto počítačoch.

Pomocou programu Finder môžete v priečinku OneDrive premenovať, odstrániť a premiestniť súbory či vytvoriť nové priečinky. Zmeny sa v službe OneDrive a v ostatných počítačoch, v ktorých je nainštalovaná aplikácia OneDrive, prejavia automaticky.

Tip

  • Ak chcete otočiť fotografie v službe OneDrive, otvorte ich v aplikácii Preview, otočte ich a následne ich uložte. Fotografie v službe OneDrive sa automaticky aktualizujú.

  • Ak v službe OneDrive využívate veľa ukladacieho priestoru, stiahnutie všetkých súborov pri prvej inštalácii aplikácie OneDrive môže trvať dlhšie. Ak chcete získať tipy na dosiahnutie maximálnej možnej prenosovej rýchlosti, pozrite si tému Maximalizácia rýchlosti odosielania a sťahovania.

Musím aplikáciu OneDrive nainštalovať do všetkých mojich počítačov?

Nie. Ak nechcete uchovávať všetky súbory zo služby OneDrive v niektorom počítači, službu OneDrive v ňom môžete používať prostredníctvom webovej lokality OneDrive.

Prečo musím potvrdiť priečinok OneDrive v mojom počítači Mac?

OneDrive dodržiava odporúčania spoločnosti Apple, podľa ktorých musia aplikácie pre Mac OS X používať izolovaný priestor. V rámci izolovaného priestoru bude aplikácia OneDrive pristupovať iba k tým súborom v počítači Mac, ktoré potrebuje. Z tohto dôvodu vás musíme požiadať o potvrdenie umiestnenia priečinka OneDrive. Ak vyberiete akýkoľvek iný priečinok ako aktuálny priečinok OneDrive, budete musieť zopakovať inštaláciu a opätovne stiahnuť obsah zo služby OneDrive. Ďalšie informácie o izolovanom priestore pre aplikácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Apple.

Ako môžem zobraziť alebo skryť ikonu aplikácie OneDrive na paneli Dock?

Ikona aplikácie OneDrive je predvolene skrytá. Ak chcete, aby sa ikona zobrazovala na paneli Dock, kliknutím zrušte začiarknutie políčka Hide Dock icon (Skryť ikonu na paneli Dock) v časti Preferences (Predvoľby).

Môžem v službe OneDrive vybrať priečinky, ktoré nechcem synchronizovať s počítačom Mac?

Áno. Pri prvotnej inštalácii aplikácie OneDrive kliknite na položku Vybrať priečinky na synchronizáciu. Ak ste nevykonali tento krok pri inštalácii aplikácie OneDrive, môžete tak urobiť v časti Preferences (Predvoľby):

  1. Na paneli s ponukami kliknite na ikonu OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive).
  2. Kliknite na položku Predvoľby, kliknite na kartu Vybrať priečinky a potom kliknite na položku Vybrať priečinky.

V prípade každého priečinka sa môžete rozhodnúť synchronizovať celý obsah priečinka, jednotlivé priečinky v rámci priečinka, ako aj súbory, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom podpriečinku tohto priečinka. Ak sa rozhodnete synchronizovať iba určité položky, nové položky, ktoré pridáte do priečinka OneDrive v počítači Mac, sa budú synchronizovať so službou OneDrive, ale položky, ktoré pridáte do služby OneDrive z webovej lokality alebo z iných zariadení, sa nebudú synchronizovať s počítačom Mac, ak sa nenachádzajú v priečinkoch vybratých na synchronizáciu. Ak sa rozhodnete zastaviť synchronizáciu priečinkov v počítači Mac, tie sa odstránia z priečinka OneDrive v tomto počítači, ale ostanú v službe OneDrive.

Poznámka

  • Nemôžete vybrať jednotlivé súbory, ktoré chcete synchronizovať, a nemôžete ani vybrať synchronizáciu súborov či priečinkov, ktoré s vami zdieľa iný používateľ.

Môžem zmeniť názov alebo umiestnenie môjho priečinka OneDrive?

Nie, v súčasnosti to nie je možné. Ak pomocou programu Finder premenujete alebo premiestnite priečinok OneDrive, OneDrive prestane fungovať.

Môžem pomocou služby OneDrive pristupovať k súborom a priečinkom v mojom počítači Mac, ktoré nie sú uložené v priečinku OneDrive?

Nie, funkcia načítania súborov je k dispozícii iba pre osobné počítače. To zároveň znamená, že pomocou lokality OneDrive nemôžete vysielať videá uložené v počítači Mac.

Môžem zmeniť konto, ktoré používam so službou OneDrive?

Konto, ktoré používate so službou OneDrive, môžete zmeniť, ale priečinok nemôžete používať s viacerými kontami súčasne. Ak chcete zmeniť konto, ktoré používate so službou OneDrive, vyberte na paneli s ponukami možnosť Odhlásiť sa.

Môžem obnoviť odstránené súbory alebo priečinky?

Skontrolujte, či sa súbory, ktoré ste odstránili z priečinka OneDrive v počítači Mac, nenachádzajú v priečinku Trash (Kôš).

Ako môžem odinštalovať aplikáciu OneDrive?

Jednoducho presuňte aplikáciu OneDrive do priečinka Trash (Kôš).

Poznámka

  • Aplikácia OneDrive vyžaduje systém Mac OS X Lion. Nie je podporovaná v systéme Mac OS X 10.6 Snow Leopard ani v starších verziách systému Mac OS.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?