Aplikácie pre mobilné zariadenia: najčastejšie otázky

V tomto článku nájdete základné informácie o používaní aplikácií OneDrive pre mobilné zariadenia. Stiahnuť aplikáciu pre vaše zariadenie

OneDrive pre Android

Zobraziť všetko

Pridávanie fotografií alebo videí

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Vyberte, kde chcete obrázky odoslať, ťuknite na tlačidlo Odovzdať a potom ťuknite na položku Odovzdať fotografie a videá.

 3. Vyberte súbory, ktoré chcete odoslať, a ťuknite na položku ODOVZDAŤ.

Zdieľanie súboru

 1. V aplikácii OneDrive stlačte a podržte stlačený súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na tlačidlo Zdieľať.

 2. Ťuknite na možnosť Iba zobraziť alebo na možnosť Zobraziť a upraviť podľa toho, či chcete, aby ľudia, s ktorými zdieľate súbory alebo priečinky, mohli tieto súbory alebo priečinky iba prezerať, alebo prezerať aj upravovať.

 3. Ťuknutím na niektorú z možností na obrazovke rozhodnite, ako chcete zdieľať prepojenie na súbory alebo priečinky, ktoré zdieľate.

Automatické nahrávanie nasnímaných fotografií do služby OneDrive

Pri prvom prihlásení do služby OneDrive, sa zobrazí otázka, či fotografie nasnímané pomocou telefónu chcete automaticky odosielať do služby OneDrive. Ťuknutím na položku Zapnúť zapnite automatické nahrávanie. Túto funkciu môžete zapnúť aj v časti Nastavenie. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Otvorte položku Nastavenia a ťuknite na položku Zálohovanie fotoaparátu.

 3. Nastavte možnosť Zálohovanie fotoaparátu na hodnotu ZAPNUTÉ.

Poznámky

 • Zálohovanie fotoaparátu je k dispozícii len v zariadeniach so systémom Android, verziou 4.0 (Ice Cream Sandwich) alebo novšou.

 • Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi, všetky fotografie sa nahrajú v pôvodných veľkostiach. Ak chcete automaticky nahrávať fotografie pomocou mobilnej siete, otvorte aplikáciu OneDrive, otvorte položku Nastavenia, ťuknite na položku Zálohovanie fotoaparátu a vyberte položku Použiť mobilnú sieť.

Zmena zoradenia súborov

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Otvorte priečinok, ktorého obsah chcete zoradiť, a potom ťuknite na tlačidlo Zoradiť. Môžete zoraďovať podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Stiahnutie viacerých súborov do zariadenia

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Otvorte priečinok so súbormi, ktoré chcete stiahnuť.

 3. Ťuknite na tlačidlo stiahnuť a potom vyberte súbory, ktoré chcete stiahnuť.

 4. Vyberte umiestnenie, do ktorého chcete uložiť stiahnuté súbory.

Zmena konta Microsoft používaného so službou OneDrive

V aplikácii OneDrive otvorte položku Nastavenie, ťuknite na položku Odhlásiť sa a potom sa znova prihláste s kontom, ktoré chcete použiť.

Zisťovanie dostupnej kapacity ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive otvorte položku Nastavenie a pozrite sa, koľko ukladacieho priestoru a miesta je k dispozícii.

OneDrive pre iPhone a iPad

Zobraziť všetko

Pridanie fotografie alebo videa

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Ťuknite na tlačidlo Ďalšie vedľa názvu aplikácie.

 3. Ťuknite na položku Pridať položky a potom si vyberte zo zobrazených možností. Môžete vytvoriť priečinok, nasnímať fotografiu alebo video, prípadne odoslať existujúcu fotografiu alebo video.

Zdieľanie súborov a priečinkov

Pomocou aplikácie OneDrive môžete zdieľať súbory a priečinky.

Zdieľanie súboru

 1. Ťuknite na súbor, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na tlačidlo na zdieľanie.

 2. Vyberte, či chcete odoslať prepojenie v e-maile alebo kopírovať prepojenie do schránky, a potom sa rozhodnite, či chcete, aby ľudia mohli tento súbor iba prezerať alebo aj upravovať.

 3. Ak sa rozhodnete odoslať prepojenie pomocou e-mailu, postupujte podľa pokynov na zdieľanie súboru na obrazovke. Ak sa rozhodnete skopírovať prepojenie do schránky, môžete ho prilepiť do e-mailu, SMS správy, okamžitej správy alebo ho zdieľať s niekým v sociálnej sieti.

Zdieľanie priečinka

 1. Ťuknite na priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na tlačidlo Ďalšie vedľa názvu aplikácie.

 2. Ťuknite na položku Zdieľanie a povolenia a vyberte, či chcete odoslať prepojenie v e-maile alebo kopírovať prepojenie do schránky. Potom vyberte, či chcete, aby ľudia mohli súbor iba prezerať, alebo aj upravovať.

 3. Ak sa rozhodnete odoslať prepojenie pomocou e-mailu, postupujte podľa pokynov na zdieľanie súboru na obrazovke. Ak sa rozhodnete skopírovať prepojenie do schránky, môžete ho prilepiť do e-mailu, SMS správy, okamžitej správy alebo ho zdieľať s niekým v sociálnej sieti.

Automatické ukladanie nasnímaných fotografií v službe OneDrive

Pri prvom prihlásení do služby OneDrive, sa zobrazí otázka, či fotografie nasnímané pomocou telefónu chcete automaticky odosielať do služby OneDrive. Ak chcete zapnúť automatické odosielanie, ťuknite na položku OK. Túto funkciu môžete zapnúť aj v časti Nastavenie. Postupujte takto:

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zálohovanie fotoaparátu.

 2. Zapnutím možnosti Zálohovanie fotoaparátu zapnete automatické odosielanie fotografií do služby OneDrive.

  Ak chcete zobraziť odoslané fotografie, ťuknite na položku Záloha.

Poznámka

 • Ak chcete skontrolovať, v akej veľkosti sa fotografie nahrávajú, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zálohovanie fotoaparátu. Ak je vypnutá možnosť Zmeniť veľkosť fotografií, fotografie sa odosielajú vo svojej pôvodnej veľkosti. Ak nahrávate fotografie v pôvodnej veľkosti, môžete vypnúť možnosť Použiť mobilnú sieť. Fotografie sa tak budú nahrávať iba pri pripojení k sieti Wi–Fi.

Zmena konta Microsoft používaného so službou OneDrive

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Odhlásiť. Znova sa prihláste pomocou konta, ktoré chcete používať.

Zisťovanie dostupnej kapacity ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive prejdite na položku Nastavenie a pozrite sa, koľko ukladacieho priestoru a miesta je k dispozícii.

OneDrive pre Windows Phone 8

Zobraziť všetko

Pridanie jednej fotografie alebo jedného videa

 1. Vyhľadajte fotografiu alebo video na odoslanie. (Ak chcete pridať fotografiu z albumu online, potrebujete ho najprv uložiť vo svojom telefóne. Vykonáte to tak, že vyberiete fotografiu v aplikácii Fotografie, ťuknete na položku ... (ďalšie), ťuknete na položku uložiť do telefónu a potom fotografiu znova otvoríte z albumu Uložené obrázky).

 2. Ťuknite na fotografiu alebo video, ťuknite na položku ... (ďalšie) a potom ťuknite na položku uložiť do služby SkyDrive (teraz známej ako OneDrive).

 3. Ak chcete, pridajte popis a potom ťuknite na položku odovzdať.

  Tieto fotografie nájdete v priečinku odovzdané súbory mobilného telefónu v aplikácii OneDrive pre mobilné zariadenie alebo v albume Odovzdané súbory mobilného telefónu zo služby SkyDrive v aplikácii Fotografie.

Pridanie viacerých fotografií

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Ťuknite na položku z fotoaparátu.

 3. Ťuknite na položku vybrať. Okolo fotografií sa vytvorí rámček, takže ich budete môcť vybrať.

 4. Vyberte fotografie tak, že na ne ťuknete.

 5. Ťuknite na položku ... (ďalšie) a potom ťuknite na položku uložiť do služby SkyDrive (teraz známej ako OneDrive).

Zdieľanie súboru

 1. V aplikácii OneDrive stlačte a podržte stlačený súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na položku zdieľať.

 2. Vyberte, či chcete odoslať prepojenie v e-maile alebo kopírovať prepojenie do schránky, a potom sa rozhodnite, či chcete, aby ľudia mohli tento súbor iba prezerať alebo aj upravovať.

 3. Ak sa rozhodnete odoslať prepojenie pomocou e-mailu, postupujte podľa pokynov na zdieľanie súboru na obrazovke. Ak sa rozhodnete skopírovať prepojenie do schránky, môžete ho prilepiť do e-mailu, SMS správy, okamžitej správy alebo ho zdieľať s niekým v sociálnej sieti.

Automatické ukladanie nasnímaných fotografií v službe OneDrive

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Ťuknite na položku ... (ďalšie) a potom ťuknite na položku nastavenie.

 3. V časti Automatické posielanie ťuknite na položku SkyDrive (teraz známej ako OneDrive).

 4. V časti Fotografie alebo v časti Videá ťuknite na položku Dobrá kvalita, ak chcete nastaviť nižšie rozlíšenie, alebo ťuknite na položku Najvyššia kvalita, ak chcete nastaviť plné rozlíšenie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pomoc pre centrum Fotografie na lokalite Windowsphone.com.

Poznámky

 • Ak vyberiete možnosť Najlepšia kvalita, fotografie a videá sa nahrajú len v prípade, ak sa pripojíte prostredníctvom siete Wi–Fi. Nahrajú sa len fotografie s veľkosťou do 10 megapixlov. Ak chcete načítať väčšie fotografie zo svojho telefónu, budete potrebovať Prieskumníka (ak máte počítač) alebo aplikáciu Windows Phone pre Mac (ak máte Mac). Ďalšie informácie o tom, ako to vykonať, nájdete v téme Synchronizácia fotografií a videí pomocou počítača.

 • Ak vyberiete možnosť Dobrá kvalita, fotografie alebo videá sa môžu nahrať do služby OneDrive s využitím mobilného dátového balíka (ak sa pripojíte k sieti Wi-Fi, nahrajú sa cez sieť Wi-Fi).

Zmena konta Microsoft používaného so službou OneDrive

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku ... (ďalšie), ťuknite na položku nastavenie a potom ťuknite na položku konto. Ťuknite na položku odhlásiť sa a potom sa znovu prihláste s kontom, ktoré chcete použiť.

Zisťovanie dostupnej kapacity ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku (ďalšie), ťuknite na položku nastavenie a potom ťuknutím na položku konto zobrazte celkový dostupný ukladací priestor a miesto.

OneDrive pre Windows Phone 7.5

Zobraziť všetko

Pridanie fotografie alebo videa

 1. V telefóne vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odoslať. Ak chcete zdieľať obrázok z albumu online, potrebujete ho najprv uložiť vo svojom telefóne. Vykonáte to tak, že ťuknete na obrázok, ťuknete na položku (ďalšie), ťuknete na položku uložiť do telefónu a potom ho znovu otvoríte z albumu Uložené obrázky.

 2. Stlačte a podržte stlačenú položku fotografie alebo videa, ťuknite na položku zdieľať… a potom ťuknite na položku SkyDrive (teraz známu ako OneDrive).

 3. Ak chcete, pridajte popis a potom ťuknite na položku odovzdať.

  Fotografie sa odošlú s plným rozlíšením. Ak chcete zobraziť tieto odoslané fotografie, v aplikácii OneDrive pre mobilné zariadenie ťuknite na položku Dokumenty a potom ťuknite na položku odovzdané súbory mobilného telefónu.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

 1. V aplikácii OneDrive stlačte a podržte stlačený súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Vyberte, či chcete odoslať prepojenie v e-maile alebo skopírovať prepojenie do schránky. Potom vyberte, či chcete, aby ľudia mohli súbor iba prezerať, alebo aj upravovať.

 3. Ak sa rozhodnete odoslať prepojenie pomocou e-mailu, postupujte podľa pokynov na zdieľanie súboru na obrazovke. Ak sa rozhodnete skopírovať prepojenie do schránky, môžete ho prilepiť do e-mailu, SMS správy, okamžitej správy alebo ho zdieľať s niekým v sociálnej sieti.

Automatické ukladanie nasnímaných fotografií v službe OneDrive

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenie.

 2. Potiahnite prst doľava od položky aplikácie a potom ťuknite na položku obrázky a fotoaparát.

 3. Zapnite možnosť Automatické posielanie do služby SkyDrive (teraz známej ako OneDrive).

Poznámka

 • Ak kapacita pamäte RAM telefónu dosahuje iba 256 MB, nebudete môcť automaticky odosielať obrázky do služby OneDrive. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca telefónu.

 • Obrázky sa odosielajú s nízkym rozlíšením. Ak chcete zálohovať obrázky v plnom rozlíšení, použite softvér Zune vo svojom počítači. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si tému Synchronizácia hudby, obrázkov a videí. Ak chcete odoslať obrázky s plným rozlíšením, postupujte podľa krokov uvedených v časti Pridanie fotografie alebo videa.

Zmena konta Microsoft používaného so službou OneDrive

V aplikácii OneDrive otvorte ponuku nastavenie, ťuknite na položku odhlásiť sa a potom sa znova prihláste s kontom, ktoré chcete použiť.

Zisťovanie dostupnej kapacity ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive prejdite na položku Nastavenie a pozrite sa, koľko ukladacieho priestoru a miesta je k dispozícii.

Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?