Uchovávanie dokumentov balíka Office v službe OneDrive

OneDrive vám umožňuje získať prístup k dokumentom balíka Office z ľubovoľného počítača, počítača Mac, tabletu alebo telefónu.

Vytváranie a úprava dokumentov z ľubovoľného miesta

Ak chcete vytvoriť dokument balíka Office pomocou služby Office Online, stačí prejsť na webovú lokalitu OneDrive, ťuknúť alebo kliknúť na položku Vytvoriť na paneli v hornej časti a potom vyberte typ súboru, ktorý chcete vytvoriť. Pri ťuknutí alebo kliknutí na dokument balíka Office na webovej lokalite OneDrive sa tento dokument automaticky otvorí v službe Office Online. V programoch služby Office Online sa uchováva formátovanie dokumentu, takže môžete rýchlo vykonávať úpravy bez obáv z toho, ako bude dokument vyzerať.

Spolupráca na dokumentoch

Pri používaní služby OneDrive môžete zdieľať dokumenty s inými ľuďmi a spolupracovať na rovnakej kópii namiesto vymieňania si jednotlivých verzií pomocou e-mailu. Vaši spolužiaci, priatelia alebo spolupracovníci môžu bezplatne používať Office Online na zobrazovanie alebo upravovanie dokumentov, a to aj v prípade, ak nemajú nainštalovaný Office. OneDrive vám dokonca umožňuje pracovať na dokumentoch s ďalšími ľuďmi v tom istom čase bez toho, aby v dokumentoch vznikali konflikty. Ďalšie informácie o zdieľaní súborov v službe OneDrive nájdete v téme Zdieľanie súborov a priečinkov a zmena povolení.

Poznámka

Zobrazenie histórie verzií

Ak vy alebo niekto iný vykoná zmeny v určitom dokumente, OneDrive automaticky zaznamenáva predchádzajúce verzie, takže nie je potrebné ukladať viacero verzií toho istého dokumentu. Ak chcete zobraziť, obnoviť alebo stiahnuť predchádzajúce verzie určitého dokumentu, začiarknite políčko v pravom hornom rohu dokumentu, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať a potom ťuknite alebo kliknite na položku História verzií. Ak chcete zobraziť staršiu verziu, vyberte ju v časti Staršie verzie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť alebo na položku Stiahnuť.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?