Usporiadanie fotografií a súborov

Súbory a fotografie môžete po nahraní do služby OneDrive preskupiť, premenovať a presunúť na webovú lokalitu OneDrive, kde ich môžete usporiadať. Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

Zobraziť všetko

Zmena usporiadania fotografií

 1. Prejdite k priečinku s fotografiami, ktorých usporiadanie chcete zmeniť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zoradiť podľa a potom vyberte možnosť Zmeniť usporiadanie.

 3. V prípade zobrazenia výzvy nainštalujte Microsoft Silverlight.

 4. Presúvaním myšou usporiadajte fotografie do poradia, v akom sa podľa vás majú zobrazovať.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť spôsob zoradenia.

Premenovanie súboru alebo priečinka

 1. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu príslušnej položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať, vyberte možnosť Premenovať a potom zadajte nový názov.

  Tip

  • Ak máte v počítači Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, prípadne ak v ňom máte nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, na premenovanie súborov v aplikácii OneDrive môžete použiť Prieskumníka.

Premiestnenie súboru alebo priečinka do iného umiestnenia

 1. Prejdite k súboru alebo priečinku, ktorý chcete premiestniť.

 2. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu príslušnej položky vyberte položku, ktorú chcete premiestniť. Môžete tiež vybrať viacero položiek a premiestniť ich spolu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať, vyberte možnosť Premiestniť do, vyberte cieľový priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť. Ak chcete vytvoriť nový priečinok na uloženie položky, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nový priečinok.

Poznámky

 • Ak máte v počítači Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, prípadne ak v ňom máte nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, na presúvanie a kopírovanie súborov v aplikácii OneDrive môžete použiť Prieskumníka.

Prechod do služby OneDrive


Ďalšie zdroje

Potrebujete ďalšiu pomoc?
Položte svoju otázku vo fóre služby OneDrive

Máte nejaké nápady v súvislosti so službou OneDrive?
Pošlite nám svoje pripomienky

Nemôžete sa dostať k službe OneDrive?
Skontrolujte stav služby

Potrebujete pomoc s úpravou dokumentov balíka Office na webovej lokalite OneDrive?
Prechod k článkom podpory pre Office Online