Usporiadanie fotografií a súborov

Po nahratí do služby OneDrive môžete fotografie a súbory ďalej usporiadať na webovej lokalite OneDrive tak, že zmeníte ich usporiadanie, premenujete ich alebo ich premiestnite. Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

Zobraziť všetko

Zmena usporiadania súborov

 1. Prejdite k priečinku so súbormi, ktorých usporiadanie chcete zmeniť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zoradiť podľa a potom vyberte možnosť Zmeniť usporiadanie.

 3. V prípade zobrazenia výzvy nainštalujte Microsoft Silverlight.

 4. Presúvaním myšou usporiadajte súbory do poradia, v akom sa podľa vás majú zobrazovať.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť spôsob zoradenia.

Poznámka

 • Súbory sa zobrazia v prispôsobenom poradí zoradenia aj v mobilnej aplikácii OneDrive pre telefón alebo tablet. Toto poradie sa však nebude uplatňovať pri zobrazení súborov zo služby OneDrive v Prieskumníkovi a ani v aplikácii OneDrive pre Windows 8.1Windows RT 8.1.

Premenovanie súboru alebo priečinka

 1. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu príslušnej položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať, vyberte možnosť Premenovať a potom zadajte nový názov.

  Tip

  • Ak máte Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, prípadne ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, súbory v službe OneDrive môžete premenovať pomocou Prieskumníka.

Premiestnenie súboru alebo priečinka do iného umiestnenia

 1. Prejdite k súboru alebo priečinku, ktorý chcete premiestniť.

 2. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu príslušnej položky vyberte položku, ktorú chcete premiestniť. Môžete tiež vybrať viacero položiek a premiestniť ich spolu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať, vyberte možnosť Premiestniť do, vyberte cieľový priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť. Ak chcete vytvoriť nový priečinok na uloženie položky, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nový priečinok.

Poznámky

 • Ak máte Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, prípadne ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, súbory v službe OneDrive môžete kopírovať, premiestňovať a premenúvať pomocou Prieskumníka.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?