Zdieľanie súborov a priečinkov a zmena povolení

Pomocou služby OneDrive môžete zdieľať fotografie, dokumenty balíka Microsoft Office a ďalšie súbory s ostatnými používateľmi.

 1. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu príslušnej položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať. Môžete tiež vybrať viacero položiek a zdieľať ich dohromady.

 2. Na paneli v hornej časti stránky ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať a potom vyberte možnosť zdieľania:

Zobraziť všetko

Pozvanie kontaktov

Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete poskytnúť prístup k položke konkrétnym osobám alebo skupinám. Vďaka tomu budete mať neskôr v prípade potreby možnosť odstrániť povolenie pre konkrétne osoby alebo skupiny.

 1. Do poľa Komu zadajte e-mailové adresy alebo mená kontaktov. Keď začnete zadávať text do poľa, kontakt môžete vybrať aj zo zobrazeného zoznamu.

 2. Ak chcete, môžete pridať poznámku pre príjemcov.

 3. Na zmenu úrovne povolení ťuknite alebo kliknite na položku Príjemcovia majú iba možnosť zobrazenia alebo Príjemcovia majú možnosť úprav. Ak vyberiete možnosť Príjemcovia majú možnosť úprav, príjemcovia môžu pomocou služby Office Online upravovať dokumenty balíka Office bez prihlásenia sa. Ak príjemcovia chcú vykonávať iné zmeny (ako napríklad pridávať súbory do priečinka alebo odstraňovať ich z priečinka), musia sa prihlásiť s kontom Microsoft. Ak vyberiete možnosť Príjemcovia majú možnosť úprav a príjemca správu prepošle, možnosť upravovať vami zdieľanú položku bude mať k dispozícii každý, kto prijme túto správu.

  Ak chcete, aby sa príjemcovia vždy prihlasovali s kontom Microsoft (aj v prípade, ak chcú vami zdieľanú položku iba zobraziť), vyberte možnosť Príjemcovia sa musia prihlásiť s kontom Microsoft. Toto pomáha zabrániť prístupu iných osôb k zdieľanej položke, ak príjemca prepošle vašu správu.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Zdieľať uložíte nastavenie povolení a odošlete správu s prepojením na položku.

Poznámka

 • Používateľov môžete pozvať aj bez toho, aby ste poznali ich kontá Microsoft. A to dokonca aj v prípade, keď vyberiete možnosť Príjemcovia sa musia prihlásiť pomocou konta Microsoft. Na odoslanie správy môžete použiť ktorúkoľvek e-mailovú adresu príslušných používateľov. Ak položku zdieľate s používateľmi, ktorí nemajú konto Microsoft, môžu si ho zadarmo vytvoriť.

Získanie prepojenia

Túto možnosť vyberte, ak chcete zdieľať položky s veľkým počtom používateľov, ktorých možno ani nepoznáte osobne. Tieto prepojenia môžete použiť napríklad na zverejnenie v sociálnych sieťach Facebook, Twitter alebo LinkedIn. Môžete ich použiť aj na zdieľanie prostredníctvom e-mailu alebo okamžitých správ. V tomto prípade však nebudete mať takú veľkú kontrolu nad jednotlivými povoleniami.

 1. Vyberte požadovaný typ prepojenia. Povolenia pre položku sa po vytvorení prepojenia automaticky aktualizujú.

  Iba zobraziť
  Pri zdieľaní položiek s týmto typom prepojenia si ľudia môžu prezerať vaše položky bez prihlásenia sa. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom.

  Upraviť
  Pri zdieľaní položiek s týmto typom prepojenia si ľudia môžu prezerať vaše položky a upravovať dokumenty balíka Office pomocou služby Office Online aj bez prihlásenia sa. Ak ľudia chcú vykonávať iné úpravy, ako napríklad pridávať súbory do priečinka alebo odstraňovať ich z priečinka, musia sa prihlásiť s kontom Microsoft. Ľudia môžu preposlať prepojenie s povolením na úpravy iným ľuďom, a každý, kto prijme toto prepojenie, bude môcť položky upravovať tiež.

  Verejné
  Verejné prepojenia sú ako prepojenia typu Iba zobraziť, ale umožňujú komukoľvek nájsť zdieľanú položku prostredníctvom vyhľadávania. Ak vyberiete túto možnosť, ľudia budú mať prístup k zdieľanej položke aj v prípade, že získané prepojenie neuverejníte.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

 3. Na zverejnenie prepojenia v sociálnej sieti ťuknite alebo kliknite na ikonu príslušnej sociálnej siete.

 4. Ak chcete prepojenie zahrnúť do správy s obmedzeným počtom znakov (napríklad do SMS správy) alebo ho zdieľať prostredníctvom vytlačeného dokumentu, môžete URL adresu skrátiť po ťuknutí alebo kliknutí na možnosť Skrátiť prepojenie. Prepojenie tak bude vyzerať lepšie a ľudia ho budú môcť jednoduchšie zadať do webového prehliadača.

  Poznámka

  • Používanie skráteného prepojenia môže niekomu uľahčiť uhádnutie webovej adresy vami zdieľaných položiek.

Publikovanie v službe Facebook

Výberom tejto možnosti sa fotografie alebo video publikujú priamo v službe Facebook.

Fotografie:

 1. V poli Názov albumu vyberte existujúci album alebo vytvorte nový album.

 2. Ak vytvoríte nový album, zadajte názov, pridajte voliteľný popis a vyberte nastavenia ochrany osobných údajov v službe Facebook, ktoré sa majú použiť pre tento album.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Publikovať.

Video:

 • Ak chcete, zadajte popis a potom ťuknite alebo kliknite na položku Publikovať.

Ak chcete zobraziť všetky svoje zdieľané položky,

na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľané a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľané mnou.

Zastavenie zdieľania položky alebo zmena povolení pre osoby

 1. Začiarknite políčko v pravom hornom rohu zdieľanej položky a potom na paneli v hornej časti stránky ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať.

 2. V časti Zdieľané s vyberte povolenia, ktoré chcete zmeniť. Povolenia osoby alebo skupiny môžete prepnúť medzi úpravou a iba zobrazením a môžete zastaviť zdieľanie cez akékoľvek prepojenia, ktoré ste vytvorili.

Poznámky

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?