Otázky týkajúce sa predplatného a fakturácie v súvislosti s plánmi ukladacieho priestoru

V tejto časti sa nachádzajú odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa nákupu plánu ukladacieho priestoru služby OneDrive. Tipy na odosielanie alebo sťahovanie veľkého množstva údajov (napríklad 50 alebo 100 GB) naraz nájdete na stránke Maximalizácia rýchlosti odosielania a sťahovania.

Zobraziť všetko

Aké plány ukladacieho priestoru sú k dispozícii a koľko stoja?

Ak si chcete pozrieť plány ukladacieho priestoru dostupné vo vašej krajine alebo oblasti a ich ceny, prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive a potom na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Inovovať.

Mám problém s použitím kódu prijatého na získanie väčšieho ukladacieho priestoru

Skontrolujte správnosť zadania kódu. Pozostáva z 25 číslic. Ak ste kód zadali správne a stále nefunguje, počkajte niekoľko minút a potom to skúste znova.

Kedy uplynie platnosť môjho prihlásenia na odber?

Prihlásenia na odber sa automaticky obnovujú, kým ich nezrušíte. Ich platnosť neuplynie. Ak ste zaplatili na celý rok, platnosť prihlásenia na odber sa automaticky obnovuje k dátumu nákupu. Ak ste zaplatili na mesiac, nasledujúci mesiac sa plán automaticky obnoví. Ak chcete zistiť, kedy sa prihlásenie na odber obnoví alebo kedy uplynie jeho platnosť, ak ste ho zrušili, prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

Prečo sa môj plán ukladacieho priestoru nezobrazuje v službe OneDrive?

Ak sa plán ukladacieho priestoru nezobrazuje v službe OneDrive, prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru a obnovte ju. Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

Ako aktualizujem fakturačné údaje, ktoré používam s prihlásením na odber?

 1. Prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ak chcete zmeniť svoje osobné údaje, ťuknite alebo kliknite na položku Profil a potom ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť profil.

  Ak chcete upraviť spôsob úhrady, ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive, vyberte položku Zmeniť možnosť platby a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Po automatickom obnovení plánu ukladacieho priestoru sa bude používať nový spôsob úhrady a nové údaje.

Prečo mám stále k dispozícii ukladací priestor navyše, keď je moje prihlásenie na odber zrušené?

Po zrušení prihlásenia na odber ukladacieho priestoru máte tento ukladací priestor k dispozícii až do dátumu uplynutia platnosti prihlásenia na odber. Ak po uplynutí platnosti prihlásenia na odber prekročíte kvótu pre zostávajúci ukladací priestor, budete môcť prezerať, zdieľať a sťahovať súbory v službe OneDrive, ďalšie súbory však do služby budete môcť odosielať až po zakúpení ďalšieho ukladacieho priestoru alebo po uvoľnení miesta.

Ako môžem prejsť na plán ukladacieho priestoru s nižšou kapacitou?

Ak si kúpite plán ukladacieho priestoru, ktorý ponúka vyššiu kapacitu, než akú potrebujete, použite postup uvedený v ďalšej časti na zrušenie prihlásenia na odber. Potom počkajte na uplynutie jeho platnosti a vyberte si plán ukladacieho priestoru s nižšou kapacitou. Ak ste zaplatili na celý rok, na plán s nižšou kapacitou môžete prejsť raz za rok. Ak chcete využiť túto možnosť, bude potrebné obrátiť sa na oddelenie služieb zákazníkom. Pred prechodom na nový plán skontrolujte, či ukladací priestor, ktorý aktuálne využívate, je menší než limit ukladacieho priestoru nového plánu.

Ako zruším prihlásenie na odber?

Prihlásenia na odber nie je možné zrušiť, môžete však zrušiť ich automatické obnovovanie:

 1. Prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive.

 5. Vyberte možnosť Zrušiť prihlásenie na odber a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Potvrdiť zrušenie.

  Poznámka

  • Plán ukladacieho priestoru bude po zrušení prihlásenia na odber k dispozícii až do dňa ukončenia jeho platnosti. Po uplynutí platnosti plánu sa vrátite k používaniu bezplatne dostupného plánu ukladacieho priestoru služby OneDrive.

Ako si obnovím prihlásenie na odber?

Nemusíte robiť vôbec nič. Plány ukladacieho priestoru v službe OneDrive sa obnovujú automaticky.

Môžem inovovať svoj plán ukladacieho priestoru uprostred obdobia prihlásenia na odber?

Áno, môžete prejsť na plán s väčším ukladacím priestorom alebo prejsť z plánu na mesačnej báze na plán s rovnakou alebo väčšou veľkosťou ukladacieho priestoru na ročnej báze. Rozdiel medzi cenou za nový plán a zostávajúcim obdobím existujúceho plánu vám zaúčtujeme. Dátum obnovenia prihlásenia na odber sa nastaví na dátum uskutočnenia inovácie plánu ukladacieho priestoru.

Ako získam späť peniaze?

Prihlásenia na odber služby OneDrive sú väčšinou nerefundovateľné okrem prípadov, keď túto refundáciu nariaďujú príslušné zákony.

Ako môžem zmeniť spôsob úhrady?

Poznámka: Ak chcete inovovať plán ukladacieho priestoru a používať iný spôsob úhrady, najprv zmeňte spôsob úhrady a až potom vyberte nový plán ukladacieho priestoru.

Zmena spôsobu úhrady:

 1. Prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive, vyberte položku Zmeniť možnosť platby a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako mám postupovať v prípade zamietnutia alebo neplatnosti môjho spôsobu úhrady?

Spôsob úhrady býva zvyčajne zamietnutý v dôsledku problémov s fakturačnými údajmi, kreditnou kartou alebo iným spôsobom úhrady. Ak chcete overiť správnosť svojich fakturačných údajov alebo zmeniť spôsob úhrady, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti platby a potom vyberte možnosť platby, ktorú používate pre plán prihlásenia na odber služby OneDrive.

 4. Ak potrebujete zmeniť informácie, ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť.

  Ak chcete použiť iný spôsob úhrady, ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive, vyberte položku Zmeniť možnosť platby a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak sú platobné informácie správne a stále sa vyskytuje táto chyba, obráťte sa na svoju banku so žiadosťou o ďalšie informácie.

Poznámky

Prechod do služby OneDrive


Ďalšie zdroje

Potrebujete ďalšiu pomoc?
Položte svoju otázku vo fóre služby OneDrive

Máte nejaké nápady v súvislosti so službou OneDrive?
Pošlite nám svoje pripomienky

Nemôžete sa dostať k službe OneDrive?
Skontrolujte stav služby

Potrebujete pomoc s úpravou dokumentov balíka Office na webovej lokalite OneDrive?
Prechod k článkom podpory pre Office Online