Otázky týkajúce sa predplatného a fakturácie v súvislosti s plánmi ukladacieho priestoru

V tejto časti sa nachádzajú odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa nákupu plánu ukladacieho priestoru služby OneDrive.

Zobraziť všetko

Aké plány ukladacieho priestoru sú k dispozícii a koľko stoja?

K dispozícii sú plány na 100 GB a na 200 GB. (Plány na 20 a 50 GB sa viac kúpiť nedajú, ale ak už takýto plán máte, môžete ho ďalej používať.) Poplatky za používanie plánov sa účtujú mesačne od dátumu začiatku predplatného. Ak chcete zobraziť informácie o cenách plánov vo vašej krajine alebo oblasti, prejdite na stránku plánov služby OneDrive. Ak si chcete kúpiť plán ukladacieho priestoru v inej krajine alebo oblasti, pozrite si tému Plány ukladacieho priestoru podľa krajiny alebo oblasti.

Mám problém s použitím kódu prijatého na získanie väčšieho ukladacieho priestoru

Skontrolujte správnosť zadania kódu. Pozostáva z 25 číslic. Ak ste kód zadali správne a stále nefunguje, počkajte niekoľko minút a potom to skúste znova.

Mám kúpený ročný plán ukladacieho priestoru. Čo sa stane, keď sa zmení na mesačný?

Znížili sme cenu plánov ukladacieho priestoru a všetky ročné plány sme zmenili na mesačné. Peniaze za zostávajúce dni ročného plánu vám vrátime prostredníctvom vášho pôvodného spôsobu úhrady. Banka vydá vrátené peniaze aj v prípade, ak tento spôsob úhrady nie je aktívny. Ukladací priestor, ktorý bol poskytnutý s balíkom Office alebo so systémom Windows, bude naďalej k dispozícii na ročnej báze.

Poznámka

 • Nemôžete si predplatiť viacero mesiacov dopredu, ale mesačné plány sa obnovujú automaticky, takže sa nemusíte znepokojovať, že zabudnete zaplatiť za niektorý mesiac.

Kedy uplynie platnosť môjho prihlásenia na odber?

Platnosť predplatného neuplynie. Automaticky sa obnovuje každý mesiac, kým ho nezrušíte. Ak chcete zistiť, kedy sa predplatné obnoví alebo kedy uplynie jeho platnosť, ak ste ho zrušili, prejdite na stránku ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive a potom ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

Prečo sa môj plán ukladacieho priestoru nezobrazuje v službe OneDrive?

Ak sa plán ukladacieho priestoru nezobrazuje v službe OneDrive, prejdite na stránku ukladacieho priestoru a potom ťuknite alebo kliknite na položku Plány na ľavej table.

Ako aktualizujem fakturačné údaje, ktoré používam s prihlásením na odber?

 1. Prejdite na stránku ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ak chcete zmeniť svoje osobné údaje, ťuknite alebo kliknite na položku Profil a potom ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť profil.

  Ak chcete upraviť spôsob úhrady, ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive, vyberte položku Zmeniť možnosť platby a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Po automatickom obnovení plánu ukladacieho priestoru sa bude používať nový spôsob úhrady a nové údaje.

Prečo mám stále k dispozícii ukladací priestor navyše, keď je moje prihlásenie na odber zrušené?

Po zrušení prihlásenia na odber ukladacieho priestoru máte tento ukladací priestor k dispozícii až do dátumu uplynutia platnosti prihlásenia na odber. Ak po uplynutí platnosti prihlásenia na odber prekročíte kvótu pre zostávajúci ukladací priestor, budete môcť prezerať, zdieľať a sťahovať súbory v službe OneDrive, ďalšie súbory však do služby budete môcť odosielať až po zakúpení ďalšieho ukladacieho priestoru alebo po uvoľnení miesta.

Ako môžem prejsť na plán ukladacieho priestoru s nižšou kapacitou?

Ak si kúpite plán ukladacieho priestoru, ktorý ponúka vyššiu kapacitu, než akú potrebujete, použite postup uvedený v ďalšej časti na zrušenie prihlásenia na odber. Potom počkajte na uplynutie jeho platnosti a vyberte si plán ukladacieho priestoru s nižšou kapacitou. Pred prechodom na nový plán skontrolujte, či ukladací priestor, ktorý aktuálne využívate, je menší než limit ukladacieho priestoru nového plánu.

Ako zruším prihlásenie na odber?

Prihlásenia na odber nie je možné zrušiť, môžete však zrušiť ich automatické obnovovanie:

 1. Prejdite na stránku ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive.

 5. Vyberte možnosť Zrušiť prihlásenie na odber a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Potvrdiť zrušenie.

  Poznámky

  • Plán ukladacieho priestoru bude po zrušení prihlásenia na odber k dispozícii až do dňa ukončenia jeho platnosti. Po uplynutí platnosti plánu sa vrátite k používaniu bezplatne dostupného plánu ukladacieho priestoru služby OneDrive.

  • Prihlásenia na odber služby OneDrive sú väčšinou nerefundovateľné okrem prípadov, keď túto refundáciu nariaďujú príslušné zákony.

Ako si obnovím prihlásenie na odber?

Nemusíte robiť vôbec nič. Plány ukladacieho priestoru v službe OneDrive sa obnovujú automaticky.

Čo sa stane, ak prejdem na plán ukladacieho priestoru s vyššou kapacitou?

Ak prejdete na plán s vyššou kapacitou, zaúčtujeme vám rozdiel medzi cenou za nový plán a zostávajúcim obdobím existujúceho plánu. Dátum obnovenia predplatného sa nastaví na dátum nákupu plánu ukladacieho priestoru s vyššou kapacitou.

Ako môžem zmeniť spôsob úhrady?

Poznámka: Ak si chcete kúpiť plán ukladacieho priestoru s vyššou kapacitou s použitím iného spôsobu úhrady, najprv zmeňte spôsob úhrady a až potom vyberte nový plán ukladacieho priestoru.

Zmena spôsobu úhrady:

 1. Prejdite na stránku ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive, vyberte položku Zmeniť možnosť platby a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako mám postupovať v prípade zamietnutia alebo neplatnosti môjho spôsobu úhrady?

Spôsob úhrady býva zvyčajne zamietnutý v dôsledku problémov s fakturačnými údajmi, kreditnou kartou alebo iným spôsobom úhrady. Ak chcete overiť správnosť svojich fakturačných údajov alebo zmeniť spôsob úhrady, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku ukladacieho priestoru na webovej lokalite služby OneDrive.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Spravovať vedľa svojho plánu ukladacieho priestoru prejdite na lokalitu konta Microsoft.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti platby a potom vyberte možnosť platby, ktorú používate pre plán prihlásenia na odber služby OneDrive.

 4. Ak potrebujete zmeniť informácie, ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť.

  Ak chcete použiť iný spôsob úhrady, ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásenia na odber, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nad prihlásením na odber služby OneDrive, vyberte položku Zmeniť možnosť platby a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak sú platobné informácie správne a stále sa vyskytuje táto chyba, obráťte sa na svoju banku so žiadosťou o ďalšie informácie.

Poznámky

Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?