Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDriveAk chcete zobraziť problémy so synchronizáciou, ktoré majú vplyv na priečinok OneDrive, postupujte takto:

 • V počítači prejdite do oblasti oznámení na pravej strane panela úloh, kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive) a potom kliknite na položku Zobraziť problémy so synchronizáciou. (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.)
 • V počítači Mac kliknite na ikonu stavu služby OneDrive na paneli s ponukami a potom kliknite na položku View Issues (Zobraziť problémy).

Nižšie uvádzame niektoré riešenia bežných problémov súvisiacich s udržiavaním služby OneDrive v synchronizovanom stave.

Zobraziť všetko

Pripojenie k službe OneDrive bolo prerušené alebo sa vyskytli dočasné problémy so službou OneDrive

Skúste reštartovať OneDrive.

Reštartovanie služby OneDrive pre Windows

 1. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive) . (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.)
 2. Kliknite na položku Skončiť.

 3. Kliknite na ponuku Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom kliknite na položku Microsoft OneDrive. Týmto krokom sa otvorí priečinok OneDrive a spustí sa služba OneDrive.

Reštartovanie služby OneDrive pre Mac

 1. Na paneli s ponukami kliknite na ikonu OneDrive.

 2. Kliknite na položku QuitOneDrive (Skončiť OneDrive).

 3. Pomocou aplikácie Spotlight vyhľadajte službu OneDrive a otvorte ju.

Nemáte správne povolenia pre súbor alebo priečinok, ktorý ste sa pokúsili pridať

Skúste otvoriť súbor alebo priečinok a uistite sa, že máte povolenie na uloženie jeho kópie. Ak máte problémy s prístupom k súboru v sieti, obráťte sa na správcu siete.

Súbor nemožno odoslať, pretože v tomto umiestnení sa už nachádza súbor alebo priečinok s rovnakým názvom

K tejto situácii môže dôjsť, ak zároveň nahrávate súbory na webovú lokalitu OneDrive alebo ak ste vykonali zmeny v priečinku OneDrive v inom počítači, v ktorom v danom čase prebieha synchronizácia. Premenujte súbor alebo priečinok a potom ho skúste znova pridať.

Pridaný súbor je príliš veľký

Komprimujte súbor alebo zmeňte jeho veľkosť tak, aby bol menší ako 10 GB, a skúste to znova. Ak ste pridali poznámkový blok služby OneDrive, dbajte na to, aby veľkosť každej sekcie bola menšia ako 1 GB.

V službe OneDrive nie je pre pridaný súbor alebo priečinok dostatok miesta

Získajte viac ukladacieho priestoru alebo presuňte súbory, ktoré nepotrebujete mať uložené v službe OneDrive, mimo priečinka OneDrive.

Priestor v službe OneDrive je plný

Získajte viac ukladacieho priestoru alebo presuňte súbory, ktoré nepotrebujete mať uložené v službe OneDrive, mimo priečinka OneDrive.

Názov súboru obsahuje znaky, ktoré nie sú povolené

Zmeňte jeho názov tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, aby sa nekončil bodkou a aby neobsahoval žiadne z nasledujúcich znakov: / \ < > : * " ? |

Súbory ani priečinky nemôžu mať nasledujúce názvy: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Pridaný súbor sa používal

Ak je súbor otvorený v niektorej aplikácii, uložte ho, zatvorte aplikáciu a potom ho skúste pridať znova.

Súbor alebo priečinok, ktorý ste sa pokúsili pridať, je umiestnený na zariadení pre vymeniteľné médiá (napríklad na disku CD alebo na USB kľúči), ktoré nie je dostupné

Skontrolujte, či je zariadenie pre vymeniteľné médiá správne pripojené k počítaču, a potom skúste súbor pridať znova.

Cesta k súboru je príliš dlhá

Celá cesta vrátane názvu súboru môže obsahovať najviac 255 znakov. Skráťte názov súboru alebo názvy podpriečinkov v službe OneDrive alebo vyberte podpriečinok, ktorý sa nachádza bližšie k priečinku najvyššej úrovne. Potom môžete podľa nasledujúcich krokov znovu spustiť synchronizáciu priečinka OneDrive v počítači:

 1. Kliknite na ponuku Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom kliknite na položku Microsoft OneDrive. (V počítači Mac použite na vyhľadanie aplikácie OneDrive funkciu Spotlight.)

 2. Vykonajte kroky potrebné na opätovný výber nastavení služby OneDrive. Nezabudnite pri tom vybrať umiestnenie priečinka OneDrive a vybrať, či chcete zapnúť načítanie súborov.

V počítači nemáte dostatok voľného miesta

Po uvoľnení miesta na disku znova spustite synchronizáciu priečinka OneDrive v počítači podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na ponuku Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom kliknite na položku Microsoft OneDrive. (V počítači Mac použite na vyhľadanie aplikácie OneDrive funkciu Spotlight.)

 2. Vykonajte kroky potrebné na opätovný výber nastavení služby OneDrive. Nezabudnite pri tom vybrať umiestnenie priečinka OneDrive a vybrať, či chcete zapnúť načítanie súborov.

Poznámka


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?