Riešenie problémov so synchronizáciou vo OneDrive

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Ak máte problémy so synchronizáciou v aplikácii OneDrive pre Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, pomôžeme vám.

Pred vyskúšaním komplikovanejších riešení problému skúste najskôr niekoľko jednoduchých krokov:

 • Skontrolujte, či veľkosť súboru neprekračuje limit 10 GB pre veľkosť súboru v službe OneDrive.

  - Možné chybové hlásenia: Tento súbor je na nahratie príliš veľký alebo Zmenšite veľkosť súboru, aby ste ho mohli nahrať do…

 • Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie aktualizácie Windowsu. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácie Windows 8.1.

 • Nastavte aplikáciu OneDrive na opätovné zistenie zmien: V aplikácii OneDrive potiahnite prstom zdola nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Synchronizácia.

 • Spustite Poradcu pri riešení problémov s aplikáciou OneDriveSpustenie Poradcu pri riešení problémov so službou OneDrive.

 • Problémy synchronizácie môžu byť niekedy v skutočnosti problémy s chýbajúcimi súbormi. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov v službe OneDrive.

Poznámka

 • Ak sa zobrazí nasledujúca správa, nemusíte vykonať žiadnu akciu: Kontrolujeme všetky súbory, aby sme zabezpečili, že sú v tomto počítači aktuálne. Ak máte veľa súborov, môže to chvíľu trvať. Aplikácia OneDrive zistila možný problém a automaticky ho opravuje.

Zobraziť všetko

Synchronizácia nefunguje

Na nefunkčnosť synchronizácie môže poukazovať niekoľko symptómov. Niekoľko príkladov:

 • Aplikácia OneDrive je pozastavená alebo zablokovaná vo fáze pozastavenia synchronizácie súborov

 • Nahratie alebo stiahnutie súborov trvá príliš dlho

 • Súbory sa nedajú nahrať alebo stiahnuť

 • Synchronizácia trvá príliš dlho

 • Synchronizácia po dlhodobom spánku nefunguje

 • Synchronizácia sa zablokovala vo fáze spracovania zmien

 • Aplikácia OneDrive sa zablokovala vo fáze Spúšťa sa OneDrive

 • Aplikácia OneDrive sa v synchronizácii zobrazuje, ale počítačová aplikácia nie

Ak sa vyskytujú niektoré z uvedených symptómov, skúste tieto kroky:

Služba OneDrive môže byť pozastavená. Ak je to tak, pomocou týchto krokov synchronizáciu znovu spustite:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.

  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom zapnite možnosť Synchronizovať súbory.

Vaše internetové pripojenie môže byť účtované podľa objemu údajov. Ak je to tak, overte nastavenia synchronizácie:

Ak vám poskytovateľ internetového pripojenia účtuje poplatky podľa objemu prenesených údajov, možno ste vypli nastavenie na synchronizáciu alebo nahrávanie a sťahovanie súborov pomocou pripojenia účtovaného podľa objemu údajov. Ak ho chcete zapnúť, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia účtované podľa objemu údajov a zapnite možnosti Odovzdávanie a preberanie súborov cez pripojenia účtované podľa objemu údajov a Synchronizácia a zálohovanie nastavení cez pripojenia účtované podľa objemu údajov.

Skontrolujte, či je spustený hostiteľ nástroja na synchronizáciu služby OneDrive:

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie.

  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca úloh, a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Správca úloh.

 3. Ak sa v hornej časti okna nezobrazujú karty, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie podrobnosti.

 4. Na karte Procesy v časti Procesy na pozadí skontrolujte, či sa zobrazuje hostiteľ nástroja na synchronizáciu služby OneDrive.

Ak sa nezobrazuje, pomocou týchto krokov ho znovu spustite:

 1. Otvorte Prieskumníka a potom stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku OneDrive naľavo.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spresniť.

 4. Na karte Povolenia skontrolujte, či sa zobrazujú informácie o systéme, správcoch a konte Microsoft, či je prístup pre všetky tieto položky nastavený ako úplný.

 5. Ak sa konto Microsoft nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 6. V okne Položka povolenia pre OneDrive ťuknite alebo kliknite na položku Vyberte hlavný subjekt.

 7. Zadajte konto Microsoft a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Konto Microsoft by sa už malo zobrazovať vedľa položky Hlavný subjekt.

 8. Skontrolujte, či je položka Typ nastavená na možnosť Povoliť a položka Vzťahuje sa na na možnosť Tento priečinok, podpriečinky a súbory.

 9. V časti Základné povolenia vyberte možnosť Úplný prístup a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 10. V okne Rozšírené nastavenie zabezpečenia pre OneDrive vyberte položku Nahradiť položky povolenia všetkých podriadených objektov dedičnými položkami povolenia z tohto objektu a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Použiť a tlačidlo OK. Konto Microsoft by sa už malo zobrazovať na karte Zabezpečenie.

 11. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte PC.

 12. Znovu sa prihláste do PC, počkajte niekoľko minút a potom skontrolujte, či beží proces hostiteľa nástroja na synchronizáciu služby OneDrive.

Synchronizáciu aplikácie OneDrive môže ovplyvniť aj služba Windows Search. Jej spustenie zistíte takto:

 1. Stlačte klávesy Ctrl + Shift + Esc a v ponuke vyberte možnosť Správca úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Služby. Na rozbalenie okna Správca úloh môže byť potrebné vybrať možnosť Ďalšie podrobnosti.

 3. Pohľadajte položku WSearch v stĺpci Názov a skontrolujte, či sa v možnosti Stav zobrazuje hodnota Spustené

Ak sa nezobrazuje hodnota stavu Spustené, spustiť ju môžete takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku WSearch.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Reštartovať.

Synchronizáciu služby OneDrive môže ovplyvniť aj súbor SkyDrive.exe. Pomocou týchto krokov zabezpečte jej bežné spustenie:

 1. Stlačte klávesy Ctrl + Shift + Esc a v ponuke vyberte možnosť Správca úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Podrobnosti. Na rozbalenie okna Správca úloh môže byť potrebné vybrať možnosť Ďalšie podrobnosti.

 3. Pohľadajte položku SkyDrive.exe v stĺpci Názov a skontrolujte, či sa v možnosti Stav zobrazuje hodnota Spustené

Ak súbor SkyDrive.exe nie je spustený, vykonajte toto:

 1. V okne Správca úloh vyberte z horného panela s nástrojmi položku Súbor.

 2. Vyberte možnosť Nová úloha spustenia.

 3. Do poľa Otvoriť zadajte cestu %system32%\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.

Služba OneDrive môže vyžadovať reštartovanie:

Pri reštartovaní služby OneDrive je potrebná opatrnosť. Reštartovanie nebude mať vplyv na vaše súbory, spustí však opätovnú synchronizáciu všetkých údajov služby OneDrive, čo môže v závislosti od ich objemu trvať dlhšie. Ak chcete zistiť, či je to potrebné, otvorte aplikáciu OneDrive a zistite, kedy boli súbory naposledy synchronizované, alebo v ikone oblasti oznámení vyhľadajte stav aplikácie OneDrive a informáciu o tom, či je aktualizovaná. Ak sa aj po overení týchto informácií vyskytne problém, môžete reštartovať službu OneDrive takto:

 1. Stlačením klávesu s logom systému Windows + klávesu R otvoríte okno spustenia.

 2. V okne spustenia zadajte tento text – skydrive.exe /reset

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Súbory služby OneDrive obsahujú nepovolený znak alebo cesta je príliš dlhá

Súbory a priečinky služby OneDrive obsahujú nepovolené znaky, ktoré môžu v prípade použitia spôsobiť problémy so synchronizáciou. V takom prípade sa môžu vyskytnúť tieto chyby:

 • Tento názov súboru obsahuje znaky, ktoré nie sú povolené. Zmeňte názov súboru tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, nekončil bodkou alebo nezačínal dvomi bodkami.

 • Tento názov priečinka obsahuje znaky, ktoré nie sú povolené. Zmeňte názov priečinka tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, nekončil bodkou alebo nezačínal dvomi bodkami.

Môže sa zobraziť aj žltý výkričník (!). Ikona OneDrive v oblasti oznámení v pravom dolnom rohu PC môže obsahovať aj červené X.

Budete musieť zmeniť názov súboru tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, nekončil bodkou, ani neobsahoval žiadne z týchto znakov: / \ < > : * " ? | Súbory ani priečinky nemôžu mať nasledujúce názvy: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Cesta k súboru je príliš dlhá

Príklad cesty – C:\Používatelia\<meno používateľa>\Obrázky\Uložené\2014\Január\Prázdniny\Nový rok\Rodina Celá cesta vrátane názvu súboru môže obsahovať najviac 255 znakov. Skráťte názov súboru alebo názvy podpriečinkov v službe OneDrive alebo vyberte podpriečinok, ktorý sa nachádza bližšie k priečinku najvyššej úrovne. Po oprave problémov znovu spustite synchronizáciu:

 1. Prejdite do Prieskumníka.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok OneDrive

 3. Kliknite na položku Synchronizovať.

Aplikácia OneDrive môže byť z dôvodu skupinovej politiky alebo podnikovej brány firewall zablokovaná

Ak chcete zistiť, či je to tak, otvorte aplikáciu OneDrive a zistite, či sa nezobrazuje chyba Správca systému zablokoval použitie služby OneDrive. V takom prípade sa obráťte so svojimi požiadavkami na správcu IT.

Váš program nie je kompatibilný so službou OneDrive

Niektoré programy môžu byť nekompatibilné s technológiou inteligentných súborov služby OneDrive. Tento problém môžete vyriešiť pomocou režimu kompatibility:

 1. Otvorte Prieskumníka a prejdite na spustiteľný súbor programu (príklad: iexplorer.exe).

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Kompatibilita, začiarknite políčko Povoliť fungovanie tohto programu so súbormi OneDrive a potom kliknite na tlačidlo OK.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?