Maximalizácia rýchlosti odosielania a sťahovania

Čas potrebný na nahratie alebo stiahnutie veľkého množstva údajov zo služby OneDrive závisí od rýchlosti internetového pripojenia, geografickej vzdialenosti od našich serverov, dennej kvóty pre množstvo nahratých údajov, ktorú vám určil poskytovateľ internetových služieb, od rýchlosti počítača a ďalších faktorov. Tu je niekoľko tipov na dosiahnutie maximálnej možnej prenosovej rýchlosti:

  • Používajte káblové pripojenie namiesto bezdrôtového pripojenia.

  • Vyhnite sa používaniu iných aplikácií v počítači počas nahrávania alebo sťahovania veľkého množstva údajov.

  • Vyhnite sa používaniu internetového pripojenia na iné účely počas prenosu veľkého množstva údajov. Možno vám pomôže, ak budete nahrávať a sťahovať v noci, keď je pripojených menej ľudí vo vašej oblasti.

  • Skôr než začnete s prenosom veľkého množstva údajov, skontrolujte, či počítač nie je nastavený na prechod do režimu spánku. Ak prejde do režimu spánku, celé nahrávanie a sťahovanie sa zastaví.

Ak chcete testovať rýchlosť pripojenia, vyhľadajte na webe výraz „bandwidth test“. Po zistení rýchlosti pripojenia vyhľadajte na webe výraz „upload time calculator“ alebo výraz „download time calculator“, aby ste mohli zistiť očakávané trvanie nahrávania alebo sťahovania konkrétneho množstva údajov.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?