Riešenie problémov s odosielaním súborov na webovú lokalitu OneDrive

Tu sú niektoré z chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť pri pokuse o nahratie súborov z webovej lokality OneDrive, a možné riešenia. Ak potrebujete pomôcť so súbormi, ktoré sa nesynchronizujú, pozrite si článok Riešenie problémov so synchronizáciou vo OneDrive.

Zobraziť všetko

Službe OneDrive sa nepodarilo nahrať tento súbor

Toto hlásenie sa môže zobraziť z nasledujúcich dôvodov:

  • V službe OneDrive sa vyskytol problém. Skúste súbor nahrať znova.

  • Pripojenie k službe OneDrive sa počas prenosu súboru stratilo alebo ste neboli prihlásení v službe OneDrive. Prihláste sa do služby OneDrive pomocou konta Microsoft a potom skúste súbor nahrať znova.

  • Nemáte povolenie na prístup k súboru. Ak je súbor umiestnený na serveri, uistite sa, že ho môžete otvoriť, a potom ho skúste nahrať znova. Ďalšie informácie o získaní povolenia na prístup k súboru vám poskytne správca siete.

  • Nemáte povolenie na nahratie súboru do vybratého priečinka. Vyberte priečinok, pre ktorý máte povolenie na vykonávanie úprav, a skúste súbor nahrať znova.

Súbor s rovnakým názvom už existuje

Kliknutím na tlačidlo Nahradiť nahradíte existujúci súbor. Kliknutím na tlačidlo Ponechať oba premenujete nahrávaný súbor.

Poznámka

  • Ak súbor nemá príponu, nebude ho možné nahrať do umiestnenia, ktoré obsahuje priečinok s rovnakým názvom.

Ľutujeme, do služby OneDrive nemožno nahrávať ani prázdne súbory

Ak chcete nahrať súbory do nového priečinka v službe OneDrive, musíte najprv vytvoriť priečinok a až potom do neho nahrávať súbory. Z webovej lokality OneDrive nemožno nahrať súbory s veľkosťou 0 bajtov.

Tip

  • Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, prípadne ak máte nainštalovanú bezplatnú počítačovú aplikáciu OneDrive, do služby OneDrive môžete nahrávať celé priečinky bez toho, aby ste musel prejsť na webovú lokalitu služby OneDrive.

Tento súbor je príliš veľký

Ak používate Internet Explorer 10 alebo novšiu verziu iného obľúbeného webového prehliadača, do služby OneDrive môžete nahrávať súbory s veľkosťou až 10 GB. Ak používate starší webový prehliadač, nemôžete nahrávať súbory väčšie ako 300 MB.

Tip

Nemáte viac ukladacieho priestoru

Súbor nemôžete nahrať z dôvodu nedostatku dostupného ukladacieho priestoru. Ak chcete zistiť, koľko ukladacieho priestoru vám zostáva, alebo ak chcete získať viac ukladacieho priestoru, prejdite na stránku Spravovanie ukladacieho priestoru.

Službe OneDrive sa nepodarilo nahrať súbor do tohto umiestnenia

Úplná cesta (vrátane názvu súboru) je príliš dlhá. Cesta musí obsahovať menej než 442 znakov. Skráťte názov súboru alebo názvy podpriečinkov v službe OneDrive, prípadne vyberte podpriečinok, ktorý sa nachádza bližšie k priečinku najvyššej úrovne, a potom skúste súbor nahrať znova.

Tento súbor obsahuje nepovolené znaky

Názov súboru obsahuje znaky, ktoré nie sú povolené. Zmeňte jeho názov tak, aby sa nezačínal ani nekončil medzerou, aby sa nekončil bodkou a aby neobsahoval žiadne z nasledujúcich znakov: / \ < > : * " ? |

Súbory ani priečinky nemôžu mať nasledujúce názvy: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Služba OneDrive nemôže nájsť tento súbor

Súbor mohol byť pred pokusom o nahratie premiestnený, premenovaný alebo odstránený. Vyhľadajte súbor a potom ho skúste nahrať znova.

Službe OneDrive sa nepodarilo získať prístup k tomuto súboru

Súbor môže byť otvorený v inom programe. Uložte všetky zmeny v súbore, zatvorte program a skúste súbor nahrať znova.

Ak sa súbor nachádza na zariadení pre vymeniteľné médiá, napríklad na disku CD alebo USB kľúči, súbor nemusí byť dostupný. Skontrolujte, či je zariadenie pre vymeniteľné médiá správne pripojené k počítaču, a skúste súbor nahrať znova.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?