Zmena zobrazení na webovej lokalite OneDrive

Súbory na webovej lokalite OneDrive si môžete prezerať rôznymi spôsobmi.

Prehľadávanie položiek

Ľavá tabla vám umožňuje filtrovať zobrazenie položiek v službe OneDrive. Ak chcete zobraziť:

  • Všetky súbory a priečinky v službe OneDrive, ťuknite alebo kliknite na položku Súbory.

  • Nedávno zobrazované dokumenty balíka Office, ťuknite alebo kliknite na položku Najnovšie dokumenty.

  • Všetky fotografie v službe OneDrive usporiadané podľa dátumu, ťuknite alebo kliknite na položku Všetky fotografie. Toto zobrazenie je ako denník fotografií vašich blízkych a vašich zážitkov. Ak chcete zobraziť iba fotografie z určitého priečinka v tomto zobrazení, ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Priečinok v pravom hornom rohu a potom vyberte priečinok. Ak chcete toto nastavenie uložiť na použitie pri všetkých návštevách webovej lokality OneDrive v budúcnosti, vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené.

  • Položky, ktoré ste zdieľali s inými ľuďmi a ktoré iní ľudia zdieľali s vami, ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľané.

Zoradenie položiek

Dokumenty sú zvyčajne zoradené podľa názvu a fotografie sú zvyčajne zoradené podľa dátumu vytvorenia. Spôsob zoradenia však môžete zmeniť. Stačí ťuknúť alebo kliknúť na položku Zoradiť podľa a vybrať inú možnosť. Ak vyberiete možnosť Zmeniť usporiadanie, môžete usporiadať položky v ľubovoľnom poradí a potom toto poradie uložiť.

Zmena spôsobu zobrazovania položiek

Ak chcete zobraziť súbory v zozname s podrobnosťami, ťuknite alebo kliknite na položku Podrobné zobrazenie. Ak chcete zobraziť súbory ako dlaždice s miniatúrami, ťuknite alebo kliknite na položku Zobrazenie miniatúr.

Tlačidlá pre podrobné zobrazenie a zobrazenie miniatúr na webovej lokalite OneDrive

Zobrazenie podrobností

Ak chcete zobraziť viac informácií o vybraných položkách, ťuknite alebo kliknite na položku Tabla s podrobnosťami. Na table s podrobnosťami sa zobrazujú informácie o zdieľaní a množstvo ďalších údajov. O fotografiách môžete zobraziť informácie, ako sú napríklad údaje o použitom fotoaparáte a o nastaveniach fotoaparátu. V prípade fotografií nasnímaných pomocou telefónu môžete zobraziť informácie o mieste. Pre niektoré fotografie sa dokonca môže zobrazovať text extrahovaný z fotografie.

Zmena jazyka

Ak chcete zobrazovať rozhranie služby OneDrive v inom jazyku, ťuknite alebo kliknite na jazyk a krajinu alebo oblasť v dolnej časti stránky. Vyberte iný jazyk a inú krajinu alebo oblasť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?