Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows: najčastejšie otázkyTu sú odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows. Stiahnuť bezplatnú aplikáciu.

Zobrazte systémové požiadavky. Stiahnutím aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb a prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Tento softvér tiež môže automaticky sťahovať a inštalovať svoje vlastné aktualizácie.

Poznámka

 • Aplikácia OneDrive nie je podporovaná v systéme Windows XP. Ak sa ju pokúsite nainštalovať do počítača so systémom Windows XP, zobrazí sa hlásenie „OneDriveSetup.exe nie je platnou aplikáciou Win32.“ Zobraziť systémové požiadavky

Zobraziť všetko

Na čo slúži priečinok OneDrive?

Pri inštalácii počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows sa do počítača stiahne kópia priečinka služby OneDrive a uloží sa do priečinka OneDrive. Tento priečinok sa priebežne synchronizuje so službou OneDrive. Ak pridáte, zmeníte alebo odstránite súbor alebo priečinok na webovej lokalite OneDrive, príslušný súbor alebo priečinok sa pridá, zmení alebo odstráni aj v rámci priečinka OneDrive a naopak.

Súbory môžete automaticky nahrať do služby OneDrive skopírovaním alebo premiestnením príslušných súborov do priečinka OneDrive prostredníctvom programu Prieskumník alebo uložením do priečinka OneDrive prostredníctvom niektorého programu. Takto možno nahrávať súbory s veľkosťou až 10 GB. Ak máte aplikáciu OneDrive nainštalovanú v ďalších počítačoch, súbory sa automaticky pridajú aj do priečinkov OneDrive v týchto počítačoch.

Pomocou programu Prieskumník môžete v priečinku OneDrive premenovať, odstrániť a premiestniť súbory či vytvoriť nové priečinky. Zmeny sa v službe OneDrive a v ostatných počítačoch, v ktorých je nainštalovaná aplikácia OneDrive, prejavia automaticky.

Tip

 • Ak chcete v službe OneDrive otáčať fotografie, otvorte fotografie v priečinku OneDrive a otočte ich pomocou jednoduchého programu na zobrazovanie fotografií, ako je napríklad Windows Zobrazovač fotografií. Po zatvorení súborov potom dôjde k uloženiu zmien a automatickej aktualizácii fotografií v službe OneDrive.

 • Ak v službe OneDrive využívate veľa ukladacieho priestoru, stiahnutie všetkých súborov pri prvej inštalácii aplikácie OneDrive môže trvať dlhšie. Ak chcete získať tipy na dosiahnutie maximálnej možnej prenosovej rýchlosti, pozrite si tému Maximalizácia rýchlosti odosielania a sťahovania.

Ako môžem pridať počítač do služby OneDrive alebo ho z nej odstrániť?

Keď do počítača nainštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows, príslušný počítač sa na webovej lokalite OneDrive zobrazí na ľavej table v časti Počítače. Týmto spôsobom môžete pristupovať k súborom a priečinkom v počítači, ktoré sú uložené mimo priečinka OneDrive. Pri prehľadávaní počítača na diaľku sa môže zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu. Ďalšie informácie o vzdialenom prístupe k súborom pomocou funkcie Načítanie súborov nájdete v téme Načítanie súborov v počítači.

Ak chcete odstrániť počítač zo služby OneDrive, vyberte príslušný počítač a kliknite na položku Odstrániť počítač.

Musím aplikáciu OneDrive nainštalovať vo všetkých svojich počítačoch (osobných počítačoch a počítačoch Mac)?

Nie. Ak nechcete uchovávať všetky súbory zo služby OneDrive v niektorom počítači, službu OneDrive v ňom môžete používať prostredníctvom webovej lokality OneDrive. Ak v počítači nenainštalujete aplikáciu OneDrive, nebudete môcť načítavať súbory v tomto počítači.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že aplikácia OneDrive sa nemôže spustiť s úplnými právami správcu, a preto je aplikáciu OneDrive potrebné spustiť znovu bez práv správcu. Ako mám postupovať?

Ak používate používateľské konto správcu v počítači so systémom Windows Vista, uistite sa, že je zapnutá funkcia Kontrola používateľských kont. Aplikáciu OneDrive tiež môžete používať prostredníctvom štandardného používateľského konta.

Môžem synchronizáciu nastaviť aj pre iné priečinky ako priečinok OneDrive?

Synchronizáciu nie je možné nastaviť pre ďalšie priečinky, ale niektoré priečinky (napríklad priečinok Pracovná plocha a priečinky v knižniciach) je možné presmerovať do priečinka OneDrive. Okrem toho môžete niektoré podpriečinky z priečinka OneDrive pridať do knižníc, aby ste s nimi mohli v programe Prieskumník jednoduchšie pracovať. Ak v službe OneDrive máte napríklad priečinok s fotografiami z dovolenky, môžete ho zahrnúť do knižnice Obrázky v systéme Windows 7 alebo v systéme Windows 8. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Presmerovanie priečinka do priečinka OneDrive

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive) v oblasti oznámení v pravej časti panela úloh a kliknutím na položku Skončiť zatvorte aplikáciu OneDrive. (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.)
 2. V priečinku OneDrive vytvorte podpriečinok pre presmerované súbory. Ak napríklad chcete presmerovať priečinok Moje obrázky, môžete v službe OneDrive vytvoriť priečinok s názvom Obrázky.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na priečinok, ktorý chcete presmerovať (v tomto prípade to bude priečinok Moje obrázky), a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo Premiestniť.

 5. Prehľadávaním vyberte umiestnenie, do ktorého chcete tento priečinok presmerovať (napríklad %userprofile%\OneDrive\Obrázky).

 6. Kliknite na položku Vybrať priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Áno, čím premiestnite všetky súbory do nového umiestnenia.

 8. Znovu spustite aplikáciu OneDrive. Ak to chcete vykonať, kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom kliknite na položku MicrosoftOneDrive.

Môžem po vytvorení svojho priečinka OneDrive zmeniť jeho názov alebo umiestnenie?

Nie. Ak pomocou Prieskumníka premenujete alebo premiestnite priečinok OneDrive, aplikácia OneDrive prestane fungovať.

Môžem v službe OneDrive vybrať priečinky, ktoré nechcem synchronizovať so svojím počítačom?

Áno. Pri prvotnej inštalácii aplikácie OneDrive kliknite na položku Vybrať priečinky na synchronizáciu. Ak ste nevykonali tento krok pri inštalácii aplikácie OneDrive, môžete tak urobiť v časti Nastavenia:

 1. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive). (Ak chcete zobraziť túto ikonu, možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.)
 2. Kliknite na položku Nastavenia, kliknite na kartu Vybrať priečinky a potom kliknite na položku Vybrať priečinky.

V prípade každého priečinka sa môžete rozhodnúť synchronizovať celý obsah priečinka, jednotlivé priečinky v rámci priečinka, ako aj súbory, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom podpriečinku tohto priečinka. Ak sa rozhodnete synchronizovať iba určité položky, nové položky, ktoré pridáte do priečinka OneDrive v počítači, sa budú synchronizovať so službou OneDrive, ale položky, ktoré pridáte do služby OneDrive z webovej lokality alebo z iných zariadení, sa nebudú synchronizovať s počítačom, ak sa nenachádzajú v priečinkoch vybratých na synchronizáciu. Ak sa rozhodnete zastaviť synchronizáciu priečinkov v počítači, odstránia sa z priečinka OneDrive v počítači, ale ostanú na lokalite OneDrive.

Poznámka

 • Nemôžete vybrať jednotlivé súbory, ktoré chcete synchronizovať, a nemôžete ani vybrať synchronizáciu súborov či priečinkov, ktoré s vami zdieľa iný používateľ.

Môžem zmeniť konto, ktoré používam so službou OneDrive?

Konto, ktoré používate so službou OneDrive, môžete zmeniť, ale priečinok nemôžete používať s viacerými kontami súčasne.

Zmena konta používaného so službou OneDrive

 1. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive) a potom kliknite na položku Nastavenia. (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.)
 2. Na karte Nastavenia kliknite na možnosť Zrušiť prepojenie služby OneDrive.

 3. Reštartujte aplikáciu OneDrive a prihláste sa pomocou konta, ktoré chcete používať. Bude potrebné znova vybrať umiestnenie pre priečinok OneDrive. Ak vyberiete rovnaké umiestnenie, priečinky z oboch kont sa zlúčia. Ak bola v počítači zapnutá funkcia Načítanie súborov, budete ju musieť znova zapnúť.

Môžem obnoviť odstránené súbory alebo priečinky?

Prejdite do počítača, pomocou ktorého ste odstránili súbory alebo priečinky, a skontrolujte Kôš, prípadne skontrolujte Kôš na webovej lokalite OneDrive kliknutím na príslušné prepojenie v ľavom dolnom rohu.

Niektoré položky v priečinku OneDrive sa nesynchronizujú so službou OneDrive. Ako môžem zobraziť viac informácií o probléme?

 • V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive) a potom kliknite na položku Zobraziť problémy so synchronizáciou. (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka na zobrazenie skrytých ikon vedľa oblasti oznámení.)

Poznámky

 • Ak sa rozhodnete synchronizovať iba určité priečinky v počítači a potom pridáte súbory na lokalitu OneDrive do umiestnení mimo týchto priečinkov, pridané súbory sa nebudú synchronizovať v počítači.

 • Ak potrebujete pomoc pri problémoch so synchronizáciou, pozrite si tému Riešenie problémov so synchronizáciou vo OneDrive.

Ako môžem odinštalovať aplikáciu OneDrive?

Ak z počítača odinštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive, synchronizácia priečinka OneDrive sa zastaví. Priečinok OneDrive ani súbory na lokalite OneDrive sa neodstránia.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte výraz Programy a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položku MicrosoftOneDrive a potom kliknite na položku Odinštalovať. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Kontaktovanie podpory