Aplikácia OneDrive pre Xbox 360: najčastejšie otázky

Tu sú odpovede na niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa aplikácie OneDrive pre Xbox 360. Ak chcete získať informácie a stav služby pre aplikáciu OneDrive pre Xbox One, prejdite na stránku služieb podpory pre Xbox.

Zobraziť všetko

Prečo sa niektoré videá pri prehrávaní v konzole Xbox neprehrávajú plynule?

Toto sa môže stať v prípade, ak je bitová rýchlosť videa príliš vysoká pre internetové pripojenie. Skúste video prekódovať a znova ho nahrajte.

Čo môžem urobiť, ak moja menovka hráča (gamertag) pre Xbox používa iné konto Microsoft než konto, ktoré používam so službou OneDrive?

Ak si chcete prezerať fotografie a videá v službe OneDrive v konzole Xbox, je potrebné, aby ste používali rovnaké konto Microsoft pre OneDrive a Xbox. Odporúčame vám vytvoriť si len jedno konto na osobu, aby sa celý váš obsah a všetky vaše kontakty a informácie o zabezpečení a fakturácii nachádzali na jednom mieste. Máte niekoľko možností:

 • Premiestnite svoju menovku hráča (gamertag) pre Xbox do konta Microsoft, ktoré používate pre OneDrive. Informácie o postupe nájdete na stránke služieb podpory pre Xbox.

 • Premiestnite svoj obsah zo služby OneDrive do konta Microsoft prepojeného s konzolou Xbox. Najrýchlejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je zrušiť prepojenia konta pomocou počítačovej aplikácie OneDrive. Toto prepojenie však nemôžete zrušiť v počítači so systémom Windows 8, ak sa do príslušného počítača prihlasujete pomocou svojho konta Microsoft.

  1. Zrušte prepojenie konta tak, že prejdete na tému Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows: najčastejšie otázky a budete postupovať podľa krokov v časti „Môžem zmeniť konto, ktoré používam so službou OneDrive?“

  2. Po zrušení prepojenia konta premiestnite priečinok OneDrive v počítači do iného umiestnenia.

  3. Reštartujte službu OneDrive a prihláste sa pomocou konta, ktoré používate s konzolou Xbox. Bude potrebné znova vybrať umiestnenie pre priečinok OneDrive.

  4. Skopírujte obsah z premiestneného priečinka OneDrive do novo vytvoreného priečinka OneDrive.

Ak sa do mojej konzoly Xbox prihlási niekto iný, môže vidieť svoj priečinok OneDrive?

Ak osoba, ktorá sa prihlasuje, chce používať aplikáciu OneDrive, musí mať zlaté členstvo Xbox LIVE. Ak máte zlaté členstvo Xbox LIVE, môžete si prezerať svoje fotografie a videá aj v prípade, ak sa prihlásite do konzoly Xbox inej osoby.

Poznámka

Zobrazuje sa hlásenie o tom, že nemôžem zobraziť zdieľané súbory

K tomuto dochádza, ak je niekto prihlásený do konzoly Xbox s predvoleným nastavením pre mladistvého alebo pre dieťa. Zabezpečte, aby sa osoba s týmto profilom odhlásila. Ak chcete zmeniť nastavenie pre svoj profil, prejdite do časti Nastavenia, vyberte možnosť Ochrana osobných údajov a nastavte položku Členský obsah na hodnotu Pre všetkých.

Zobrazuje sa chybové hlásenie

 • Kód chyby 2: Prihlasovanie trvá príliš dlho. Skontrolujte internetové pripojenie pre Xbox a skúste sa odhlásiť a potom sa znova prihlásiť.

 • Kód chyby začínajúci reťazcom 0x8, ako napríklad 0x80070005, 0x80048821, 0x80072EF3, 0x8000000A, 0x83118834, 0x80048823 alebo 0x8007274C: Vyskytol sa problém s prihlásením do služby OneDrive. Táto situácia môže nastať, ak ste zmenili heslo svojho konta Microsoft od prvého prihlásenia do konzoly Xbox alebo ak ste premenovali svoje konto po prechode na používanie služby Outlook.com. Ak chcete získať svoje aktuálne heslo, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox, prejdite na položku Nastavenia a potom vyberte položku Profil.

  2. Vyberte položku Zabezpečenie konta.

  3. Vyberte položku Kontrolné údaje zabezpečenia a potom zadajte informácie o svojom konte.

  4. Znova spustite aplikáciu.

 • Kódy chýb 8 – 14 alebo kód chyby 17: Mohol nastať problém so službou OneDrive. Skúste aplikáciu ukončiť a znova spustiť alebo to skúste znova neskôr.

 • Kód chyby 15: Konto OneDrive bolo zablokované. Ďalšie informácie získate na webovej lokalite OneDrive.

 • Kódy chýb 18 – 22: Vyskytol sa problém s informáciami, ktoré aplikácia OneDrive prijala zo služby OneDrive. Skúste ukončiť aplikáciu a znova ju spustiť.

 • Kód chyby 23 (pri pokuse o prehranie videa): Skúste ukončiť aplikáciu a znova ju spustiť. Ak to nepomôže, je možné, že konzola Xbox nepodporuje formát videa.

Ak sa zobrazuje iné chybové hlásenie, ukončite aplikáciu OneDrive a znova ju spustite. Takto sa odstráni väčšina problémov.

Ak chcete získať ďalšiu pomoc s prezeraním fotografií a sledovaním videí pomocou tejto aplikácie, prejdite na lokalitu technickej podpory Xboxu pre aplikáciu OneDrive.

Kontaktovanie podpory


Prejdite do OneDrivu

Potrebujete ďalšiu pomoc?