Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie všetkých e-mailových kont do služby Outlook.com

Outlook.com

Gmail

Pri pridaní konta Gmail do služby Outlook.com môžete naďalej odosielať a prijímať nové e-maily zo svojej adresy v službe Gmail, používať svoje kontakty a importovať staré e-maily a informácie v kalendári. Vykonajte tieto kroky.

Pridanie e-mailovej adresy @outlook.com alebo vytvorenie nového konta

Ak už máte konto Outlook.com s e-mailovou adresou @outlook.com, môžete túto časť vynechať.

Neviete, či máte konto?

Ak používate služby ako Xbox, OneDrive, Messenger, Skype, Hotmail alebo Windows Phone, prípadne ak máte počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, pravdepodobne už máte konto Microsoft (je to e-mailová adresa, pomocou ktorej sa prihlasujete). Môžete ho použiť na prihlasovanie do služby Outlook.com.

Ak sa e-mailová adresa v konte nekončí reťazcom @outlook.com, @live.com, @hotmail.com alebo @msn.com

Môžete pridať alias, čo je ďalšia e-mailová adresa @outlook.com, ktorá používa rovnaký priečinok doručenej pošty, zoznam kontaktov a nastavenia konta. Môžete tiež rozhodnúť, ktorá adresa alebo alias bude primárnou adresou. Získajte ďalšie informácie o tom, ako pridať alias.

Vytvorenie nového konta

Ak potrebujete nové konto na prihlasovanie do služby Outlook.com, prejdite na stránku https://outlook.com a kliknite na prepojenie Zaregistrujte sa teraz. Po zadaní vašich údajov bude nutné zadať písmená a číslice, ktoré sa zobrazujú na obrázku (ide o funkciu zabezpečenia). Pri písmenách sa nerozlišuje, či sú veľké alebo malé.

Spustenie nástroja na import dát

Nástroj na import dát vám pomôže importovať existujúce e-mailové správy, pripojiť Outlook.com ku kontaktom služby Gmail, nastaviť Outlook.com tak, aby ste mohli odosielať e-maily zo svojej adresy v službe Gmail, a nastaviť preposielanie správ prichádzajúcich na konto Gmail do služby Outlook.com.

Pred spustením nástroja na import dát môžete z konta Gmail odstrániť menovky, ktoré už nepoužívate.

Gmail využíva menovky na usporiadanie e-mailov, zatiaľ čo Outlook.com na to využíva priečinky. Počas importu Outlook.com roztriedi správy do priečinkov na základe ich menoviek. Ak má napríklad určitý e-mail tri menovky, Outlook.com ho importuje do troch rôznych priečinkov. Takto sa môže vytvoriť viac priečinkov a viac kópií e-mailov, než by ste si mohli želať.

Odstránenie menoviek v konte Gmail

 1. Prihláste sa do konta Gmail, kliknite na položku Ďalšie a potom kliknite na položku Spravovať menovky.

 2. Prejdite nadol do časti Menovky (nepomýľte si ju s časťou Systémové menovky).

 3. Kliknite na položku odstrániť pre každú menovku, ktorú nechcete pridať do importu.

Po odstránení menoviek spustite nástroj na import dát a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení sa vráťte na túto stránku a vykonajte ostatné kroky.

Ak prepojenie na spustenie nástroja na import dát nepracuje

Tu je ďalší spôsob, ako spustiť tento nástroj.

 1. Prihláste sa do konta Outlook.com.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Import e-mailových kont.

 4. Kliknite na položku Google.

Import alebo prihlásenie na odber kalendára Google

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, aký rozdiel je medzi importom kalendára a prihlásením na odber kalendára, pozrite si tému Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com. Pripomíname, že v oboch prípadoch je potrebné prejsť do konta Google a pridať nové udalosti kalendára.

Import informácií z kalendára Google

 1. Prihláste sa do konta Google a prejdite na stránku exportu kalendára.

 2. Podľa pokynov na obrazovke uložte súbor .ICS do počítača.

 3. Postupujte podľa pokynov na import kalendára v téme Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com.

Prihlásenie na odber kalendára Google

 1. Prihláste sa do konta Google a prejdite na stránku zobrazenia z iných aplikácií.

 2. Podľa pokynov na obrazovke získajte súkromnú adresu URL pre svoj kalendár.

 3. Postupujte podľa pokynov na prihlásenie na odber kalendára v téme Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com.

Poznámky

 • Ak importujete svoj kalendár a chcete prijímať nové udalosti alebo aktuality, povedzte ostatným, aby posielali udalosti na vašu e-mailovú adresu v službe Outlook.com.

 • Ak ste zdieľali svoj kalendár Google, pravdepodobne budete chcieť zdieľať aj svoj kalendár Outlook.com.

Výber adresy odosielateľa

E-maily môžete odosielať z ľubovoľného konta, ktoré ste pridali do služby Outlook.com.

 1. Ak chcete otvoriť nový e-mail, kliknite na položku Nové.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa svojej e-mailovej adresy (vľavo hore).

 3. Vyberte adresu v zozname adries.

Nastavenie predvolenej adresy Od

Ak z niektorej svojej adresy odosielate veľa e-mailov, môžete ju nastaviť ako predvolenú adresu Od.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 3. V časti Predvolená adresa Od vyberte adresu, z ktorej chcete predvolene odosielať e-maily.

 4. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, kliknite na logo Outlook.com vľavo hore.

Roztriedenie prichádzajúcich e-mailov do priečinkov

Ak chcete mať e-maily z rôznych adries (napríklad zo súkromnej adresy a z pracovnej adresy) uložené oddelene, Outlook.com môže automaticky triediť prichádzajúcu poštu do samostatných priečinkov.

 1. Kliknite na ikonu MožnostiIkona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti e-mailu.
 2. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Pravidlá zoradenia nových správ a potom kliknite na položku Nové.

 3. V časti 1. krok:

  V prvom zozname vyberte položku Riadok príjemcu alebo kópie.

  V druhom zozname vyberte položku obsahuje.

  Do textového poľa zadajte príslušnú e-mailovú adresu pre konto, ktorého správy chcete zoradiť.

 4. V časti 2. krok vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Ak priečinok už existuje, vyberte možnosť Presunúť do a vyberte priečinok v zozname.

  Ak priečinok ešte neexistuje, vyberte možnosť Prejsť do nového priečinka a zadajte názov priečinka.

  Môžete tiež automaticky preposlať alebo odstrániť správy, pridať alebo odstrániť kategóriu správ, prípadne označiť správu príznakom.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Správy odoslané na poštový zoznam sa do tohto priečinka nepridajú.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní e-mailových kont, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc? Fórum služby Outlook.com vám môže poskytnúť odpoveď na vašu otázku.

Získajte pomoc s aplikáciou Outlook klasickej pracovnej plochy.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.