Pomocník pre konto Outlook.com

Outlook.com

Lepšia ochrana konta

Na lepšie zabezpečenie konta a zjednodušenie jeho obnovy v prípade opakovaného zneužitia môžete využiť tieto tipy.

Ak máte podozrenie, že vaše konto bolo napadnuté hakermi, prejdite na stránku Konto napadnuté hakermi a postupujte podľa krokov na obnovenie konta.

Vytvorte silné heslo pre konto

Neodporúča sa

Odporúča sa

Nepoužívajte rovnaké heslo pre rôzne kontá.

Nové heslo výrazne odlíšte od predchádzajúcich hesiel.

Nerecyklujte heslá.

Pravidelne meňte svoje heslo.

Nepoužívajte jedno slovo ako svoje heslo.

Ako heslo používajte frázu (bez medzier medzi slovami), ktorú nie je ľahké uhádnuť.

Nepoužívajte jednoducho zapamätateľné osobné údaje ako meno, mená členov rodiny, adresu alebo telefónne číslo.

Používajte jednoducho zapamätateľné vety alebo frázy skonvertované na reťazec s veľkými písmenami, číslicami a symbolmi.

Nepoužívajte heslá ako „heslo“, „peniaze$$$“ alebo „12345678“.

Používajte náš nástroj na kontrolu hesla na otestovanie nového hesla pred jeho použitím.

 • Neodporúča sa

 • Nepoužívajte rovnaké heslo pre rôzne kontá.

 • Nerecyklujte heslá.

 • Nepoužívajte jedno slovo ako svoje heslo.

 • Nepoužívajte jednoducho zapamätateľné osobné údaje ako meno, mená členov rodiny, adresu alebo telefónne číslo.

 • Nepoužívajte heslá ako „heslo“, „peniaze$$$“ alebo „12345678“.

 • Odporúča sa

 • Nové heslo výrazne odlíšte od predchádzajúcich hesiel.

 • Pravidelne meňte svoje heslo.

 • Ako heslo používajte frázu (bez medzier medzi slovami), ktorú nie je ľahké uhádnuť.

 • Používajte jednoducho zapamätateľné vety alebo frázy skonvertované na reťazec s veľkými písmenami, číslicami a symbolmi.

 • Používajte náš nástroj na kontrolu hesla na otestovanie nového hesla pred jeho použitím.

Skontrolujte, či operačný systém zahŕňa najnovšie aktualizácie

Pre väčšinu operačných systémov sú k dispozícii bezplatné aktualizácie softvéru na zvýšenie zabezpečenia a výkonu. Keďže aktualizácie pomáhajú zachovať vyššiu bezpečnosť počítača, dôrazne vám odporúčame nastaviť počítač na automatické získavanie aktualizácií.

Počítač je možné jednoducho nastaviť na automatické získavanie najnovších aktualizácií pre Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.

Nikdy neodpovedajte na e-maily, ktoré vás žiadajú o poskytnutie hesla

Spoločnosť Microsoft vás nikdy nepožiada e-mailom o heslo, preto nikdy neodpovedajte na e-maily, ktoré vás žiadajú o poskytnutie osobných informácií, dokonca ani v prípade, ak vyzerajú ako e-maily zo služby Outlook.com alebo od spoločnosti Microsoft.

Zapnite dvojstupňové overenie

Dvojstupňové overenie pomáha chrániť konto tak, že sťažuje hakerom prihlásenie v prípade, že sa im podarí získať heslo. Pri každom prihlásení z nedôveryhodného zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie bezpečnostného kódu. Ďalšie informácie nájdete v časti Dvojstupňové overenie: najčastejšie otázky.

Uľahčenie obnovenia konta

Pridaním informácií o zabezpečení do konta môžete uľahčiť obnovenie konta v prípade jeho napadnutia hakermi. Keďže vám tieto informácie môžu pomôcť zachovať bezpečnosť konta, je vhodné pridať ich čo najviac. Získajte ďalšie informácie o tom, prečo je vhodné pridať informácie o zabezpečení.

Pridanie informácií o zabezpečení

 1. Prihláste sa na lokalite https://account.live.com.

 2. Kliknite na položku Upraviť informácie o zabezpečení. Keďže informácie o zabezpečení pomáhajú ochraňovať vaše konto, zobrazí sa výzva na opätovné prihlásenie. Ak sa neprihlasujete z dôveryhodného zariadenia, bude tiež potrebné požiadať o bezpečnostný kód a zadať ho.

 3. Ak nemáte prístup k žiadnym informáciám o zabezpečení, ktoré sú aktuálne uložené v konte, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Už ich nemám a potom podľa pokynov aktualizujte svoje informácie o zabezpečení.

Skontrolujte svoje nedávne aktivity

Ak dostanete e-mail, ktorý vás upozorňuje na nezvyčajnú aktivitu, informácie o tom, kedy a kde došlo k prístupu ku kontu, ako aj informácie o úspešných prihláseniach a ohrozeniach zabezpečenia môžete získať na stránke nedávnych aktivít na adrese https://account.live.com/activity. Ak neviete, či e-mail naozaj pochádza od spoločnosti Microsoft, prečítajte si článok Ako rozpoznať e-mailové správy, prepojenia alebo telefonické hovory, ktoré slúžia na neoprávnené získavanie údajov. Nájdete v ňom tipy, ktoré vám pomôžu určiť, či e-mail pochádza z legitímneho zdroja.

Ak chcete získať ďalšie informácie o svojich nedávnych aktivitách, pozrite si článok Čo je stránka nedávnych aktivít?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri zachovaní bezpečnosti online, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Ďalšie informácie

Získajte pomoc s počítačovou aplikáciou Outlook.

Máte nápady týkajúce sa služby Outlook.com? Tešíme sa na ne.