Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie všetkých e-mailových kont do služby Outlook.com

Outlook.com

Ďalšie kontá Microsoft

Ak máte viacero adries od spoločnosti Microsoft, ako napríklad @hotmail.com, @live.com alebo @outlook.com, a používate službu Outlook.com, môžete odosielať a prijímať e-maily z ktorejkoľvek z týchto adries na jednom mieste.

Pred vykonaním nasledujúcich krokov je potrebné rozhodnúť, ktoré z vašich kont bude primárnym kontom. Malo by to byť konto, ktoré používate najčastejšie a do ktorého sa vždy prihlasujete. Ostatné kontá sa stanú sekundárnymi kontami. Tu je postup, ako pridať konto.

Automatické preposielanie e-mailov zo sekundárnych kont na primárne konto

Sekundárne konto môžete nastaviť tak, aby sa celá prichádzajúca pošta automaticky preposielala na primárne konto.

 1. Prihláste sa do služby Outlook.com so svojím sekundárnym kontom.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Preposielanie pošty.

 4. Vyberte položku Presmerovať poštu na iné e-mailové konto.

 5. Zadajte e-mailovú adresu pre svoje primárne konto.

 6. Ak chcete, začiarknite políčko Uchovať kópie preposlaných správ v priečinku doručenej pošty v službe Outlook a potom kliknite na položku Uložiť.

 7. Prihláste sa do všetkých ostatných sekundárnych kont a opakujte kroky č. 2 až 6.

Poznámka

 • Do svojho sekundárneho konta sa musíte prihlásiť aspoň raz za 365 dní, inak systém toto konto zruší. Ak si chcete na toto prihlásenie nastaviť upozornenie, môžete pridať udalosť do svojho kalendára.

Nastavenie primárneho konta na odosielanie e-mailov zo sekundárnych kont

 1. Prihláste sa do služby Outlook.com so svojím primárnym kontom.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 4. Kliknite na položku Pridanie konta len na odosielanie, zadajte e-mailovú adresu a heslo pre sekundárne konto a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Ak chcete pridať ďalšie konto, kliknite na položku prejdite na Možnosti a opakujte krok č. 4.

 6. Vyhľadajte overovací e-mail preposlaný zo sekundárneho konta. Kliknutím na prepojenie v e-maile potvrďte, že ste vlastníkom konta.

  Ak ste ešte nenastavili automatické preposielanie, overovací e-mail sa bude nachádzať v sekundárnom konte.

 7. Opakujte krok č. 6 pre všetky ostatné sekundárne kontá, ktoré ste pridali v kroku č. 4.

Poznámka

 • Pri výbere možnosti Pridanie konta na odosielanie a prijímanie sa využíva protokol POP a túto možnosť sa neodporúča použiť na pripojenie viacerých kont Microsoft.

 • Do svojho konta Outlook.com môžete pridať až 13 kont.

Výber adresy odosielateľa

E-maily môžete odosielať z ľubovoľného konta, ktoré ste pridali do služby Outlook.com.

 1. Ak chcete otvoriť nový e-mail, kliknite na položku Nové.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa svojej e-mailovej adresy (vľavo hore).

 3. Vyberte adresu v zozname adries.

Nastavenie predvolenej adresy Od

Ak z niektorej svojej adresy odosielate veľa e-mailov, môžete ju nastaviť ako predvolenú adresu Od.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 3. V časti Predvolená adresa Od vyberte adresu, z ktorej chcete predvolene odosielať e-maily.

 4. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, kliknite na logo Outlook.com vľavo hore.

Roztriedenie prichádzajúcich e-mailov do priečinkov

Ak chcete mať e-maily z rôznych adries (napríklad zo súkromnej adresy a z pracovnej adresy) uložené oddelene, Outlook.com môže automaticky triediť prichádzajúcu poštu do samostatných priečinkov.

 1. Kliknite na ikonu MožnostiIkona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti e-mailu.
 2. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Pravidlá zoradenia nových správ a potom kliknite na položku Nové.

 3. V časti 1. krok:

  V prvom zozname vyberte položku Riadok príjemcu alebo kópie.

  V druhom zozname vyberte položku obsahuje.

  Do textového poľa zadajte príslušnú e-mailovú adresu pre konto, ktorého správy chcete zoradiť.

 4. V časti 2. krok vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Ak priečinok už existuje, vyberte možnosť Presunúť do a vyberte priečinok v zozname.

  Ak priečinok ešte neexistuje, vyberte možnosť Prejsť do nového priečinka a zadajte názov priečinka.

  Môžete tiež automaticky preposlať alebo odstrániť správy, pridať alebo odstrániť kategóriu správ, prípadne označiť správu príznakom.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Správy odoslané na poštový zoznam sa do tohto priečinka nepridajú.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní e-mailových kont, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc? Fórum služby Outlook.com vám môže poskytnúť odpoveď na vašu otázku.

Získajte pomoc s aplikáciou Outlook klasickej pracovnej plochy.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.