Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie všetkých e-mailových kont do služby Outlook.com

Outlook.com

POP

Ak vaša e-mailová služba používa prístup cez protokol POP, môžete ju pridať do služby Outlook.com. Nové správy v konte POP automaticky vyhľadávame každých 30 minút a naraz takto dokážete prijať až 50 nových správ. Zvyšné správy sa zahrnú pri nasledujúcej synchronizácii pošty.

Pridanie konta POP

V prípade kont POP je možné importovať iba e-mailové správy z priečinka doručenej pošty.

 1. V konte POP presuňte všetku požadovanú poštu do priečinka doručenej pošty.

 2. Prihláste sa do konta Outlook.com.

 3. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 5. V časti Pridanie e-mailového konta kliknite na možnosť Pridanie adresy, z ktorej sa budú odosielať a prijímať e-maily.

 6. Zadajte e-mailovú adresu a heslo e-mailového konta, ktoré chcete pridať do služby Outlook.com, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Outlook.com automaticky zadá odporúčané nastavenie. Ak sa zobrazí výzva na overenie nastavení alebo ak sa Outlook.com nemôže pripojiť k poštovému serveru POP, obráťte sa na poskytovateľa e-mailovej služby, aby overil správnosť nastavení protokolov POP a SMTP.

 7. Vyberte umiestnenie (priečinok doručenej pošty služby Outlook.com alebo iný priečinok), do ktorého sa má uložiť pošta z tohto konta, a potom kliknite na položku Uložiť.

Poznámky

 • V závislosti od počtu e-mailových správ môže trvať aj viac ako 24 hodín, kým sa všetky e-maily zobrazia v službe Outlook.com.

 • Maximálna veľkosť e-mailovej správy (vrátane príloh), ktorú je možné importovať alebo prijať, je 25 MB.

 • Do svojho konta Outlook.com môžete pridať až 13 kont.

Výber adresy odosielateľa

E-maily môžete odosielať z ľubovoľného konta, ktoré ste pridali do služby Outlook.com.

 1. Ak chcete otvoriť nový e-mail, kliknite na položku Nové.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa svojej e-mailovej adresy (vľavo hore).

 3. Vyberte adresu v zozname adries.

Nastavenie predvolenej adresy Od

Ak z niektorej svojej adresy odosielate veľa e-mailov, môžete ju nastaviť ako predvolenú adresu Od.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 3. V časti Predvolená adresa Od vyberte adresu, z ktorej chcete predvolene odosielať e-maily.

 4. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, kliknite na logo Outlook.com vľavo hore.

Roztriedenie prichádzajúcich e-mailov do priečinkov

Ak chcete mať e-maily z rôznych adries (napríklad zo súkromnej adresy a z pracovnej adresy) uložené oddelene, Outlook.com môže automaticky triediť prichádzajúcu poštu do samostatných priečinkov.

 1. Kliknite na ikonu MožnostiIkona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti e-mailu.
 2. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Pravidlá zoradenia nových správ a potom kliknite na položku Nové.

 3. V časti 1. krok:

  V prvom zozname vyberte položku Riadok príjemcu alebo kópie.

  V druhom zozname vyberte položku obsahuje.

  Do textového poľa zadajte príslušnú e-mailovú adresu pre konto, ktorého správy chcete zoradiť.

 4. V časti 2. krok vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Ak priečinok už existuje, vyberte možnosť Presunúť do a vyberte priečinok v zozname.

  Ak priečinok ešte neexistuje, vyberte možnosť Prejsť do nového priečinka a zadajte názov priečinka.

  Môžete tiež automaticky preposlať alebo odstrániť správy, pridať alebo odstrániť kategóriu správ, prípadne označiť správu príznakom.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Správy odoslané na poštový zoznam sa do tohto priečinka nepridajú.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní e-mailových kont, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc? Fórum služby Outlook.com vám môže poskytnúť odpoveď na vašu otázku.

Získajte pomoc s aplikáciou Outlook klasickej pracovnej plochy.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.