Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie všetkých e-mailových kont do služby Outlook.com

Outlook.com

IMAP (vrátane konta Yahoo!)

Po pridaní konta IMAP (ako je napríklad konto Yahoo Mail) do služby Outlook.com môžete naďalej odosielať a prijímať nové e-maily zo svojej aktuálnej adresy a importovať staré e-maily a informácie v kalendári. Ak chcete pridať svoje konto, postupujte takto:

Spustenie nástroja na import dát

Nástroj na import dát importuje vaše existujúce e-mailové správy a nastaví Outlook.com tak, aby ste mohli odosielať e-maily zo svojej adresy v konte IMAP. Spustite nástroj na import dát a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení sa vráťte na túto stránku a vykonajte ostatné kroky.

Spustenie nástroja na import dát pre konto Yahoo

Spustenie nástroja na import dát pre iné kontá IMAP

Automatické preposielanie e-mailov do služby Outlook.com

Tu sú pokyny pre Yahoo Mail z webovej lokality spoločnosti Yahoo!

Ak chcete nastaviť preposielanie pre iné kontá IMAP, podrobnejšie informácie získate u poskytovateľa služby.

Pridanie kontaktov

Ak máte konto Yahoo, zoznam kontaktov môžete importovať do webovej služby Ľudia v službe Outlook.com. Ak máte inú e-mailovú službu, môžete mať k dispozícii možnosť pripojiť svoj zoznam kontaktov.

Prechod do služby Ľudia

 1. Kliknite na šípku vedľa loga Outlook.com v ľavom hornom rohu.

  Logo Outlook.com a šípka
 2. Kliknite na položku Ľudia.

  Dlaždice na otvorenie pošty, centra Ľudia, kalendára a služby OneDrive

Import kontaktov služby Yahoo

 1. V aplikácii Ľudia prejdite do časti Import kontaktov a kliknite na položku Spustiť import.

 2. Kliknite na položku Yahoo! a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Iné e-mailové služby

 1. Prihláste sa do e-mailového konta, z ktorého chcete importovať kontakty.

 2. Exportujte svoje kontakty do súboru .CSV a súbor uložte na pevný disk.

  Postup je v každej e-mailovej službe odlišný. Ďalšie informácie získate na stránkach podpory poskytovateľa e-mailových služieb.

 3. Prihláste sa do svojho konta Outlook.com.

 4. V aplikácii Ľudia prejdite do časti Importovanie kontaktov, kliknite na položku Spustiť import a potom kliknite na položku Ďalšie e-mailové služby.

 5. Prejdite k súboru uloženému v kroku č. 2, kliknite na položku Nahrať a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozorňujeme, že ak konto po čase odpojíte, tieto kontakty sa prestanú zobrazovať v zozname kontaktov služby Outlook.com.

Import alebo prihlásenie na odber kalendára

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, aký rozdiel je medzi importom kalendára a prihlásením na odber kalendára, pozrite si tému Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com.

Import informácií z kalendára

Tu sú uvedené postupy pre export kalendárov zo služby Yahoo!

Ak chcete importovať informácie z kalendára v iných kontách IMAP do služby Outlook.com, musíte ich najprv exportovať. V každej službe treba pritom postupovať inak. Po úspešnom exporte informácií z kalendára postupujte podľa pokynov pre import kalendára v téme Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com.

Prihlásenie na odber kalendára

Ak sa chcete prihlásiť na odber svojho kalendára, musíte najprv získať súkromnú adresu URL (ktorá sa často líši od adresy URL zobrazenej na paneli s adresou prehľadávača). V každej službe treba pritom postupovať inak. Po získaní súkromnej adresy URL postupujte podľa pokynov na prihlásenie na odber kalendára v téme Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com. Pripomíname, že ak budete chcieť pridať nové udalosti kalendára, budete musieť prejsť do konta IMAP.

Poznámky

 • Ak importujete svoj kalendár a chcete prijímať nové udalosti alebo aktuality, povedzte ostatným, aby posielali udalosti na vašu e-mailovú adresu v službe Outlook.com.

 • Ak ste zdieľali svoj kalendár v konte IMAP, pravdepodobne budete chcieť zdieľať aj svoj kalendár Outlook.com.

Výber adresy odosielateľa

E-maily môžete odosielať z ľubovoľného konta, ktoré ste pridali do služby Outlook.com.

 1. Ak chcete otvoriť nový e-mail, kliknite na položku Nové.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa svojej e-mailovej adresy (vľavo hore).

 3. Vyberte adresu v zozname adries.

Nastavenie predvolenej adresy Od

Ak z niektorej svojej adresy odosielate veľa e-mailov, môžete ju nastaviť ako predvolenú adresu Od.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 3. V časti Predvolená adresa Od vyberte adresu, z ktorej chcete predvolene odosielať e-maily.

 4. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, kliknite na logo Outlook.com vľavo hore.

Roztriedenie prichádzajúcich e-mailov do priečinkov

Ak chcete mať e-maily z rôznych adries (napríklad zo súkromnej adresy a z pracovnej adresy) uložené oddelene, Outlook.com môže automaticky triediť prichádzajúcu poštu do samostatných priečinkov.

 1. Kliknite na ikonu MožnostiIkona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti e-mailu.
 2. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Pravidlá zoradenia nových správ a potom kliknite na položku Nové.

 3. V časti 1. krok:

  V prvom zozname vyberte položku Riadok príjemcu alebo kópie.

  V druhom zozname vyberte položku obsahuje.

  Do textového poľa zadajte príslušnú e-mailovú adresu pre konto, ktorého správy chcete zoradiť.

 4. V časti 2. krok vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Ak priečinok už existuje, vyberte možnosť Presunúť do a vyberte priečinok v zozname.

  Ak priečinok ešte neexistuje, vyberte možnosť Prejsť do nového priečinka a zadajte názov priečinka.

  Môžete tiež automaticky preposlať alebo odstrániť správy, pridať alebo odstrániť kategóriu správ, prípadne označiť správu príznakom.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Správy odoslané na poštový zoznam sa do tohto priečinka nepridajú.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní e-mailových kont, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc? Fórum služby Outlook.com vám môže poskytnúť odpoveď na vašu otázku.

Získajte pomoc s aplikáciou Outlook klasickej pracovnej plochy.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.