Pridanie všetkých e-mailových kont do služby Outlook.com

Outlook.com

IMAP (vrátane konta Yahoo!)

Pri pridaní konta IMAP (ako je napríklad konto Yahoo! Mail) do služby Outlook.com môžete naďalej odosielať a prijímať nové e-maily zo svojej aktuálnej adresy a importovať staré e-maily a informácie v kalendári. Ak chcete pridať svoje konto, postupujte takto:

Spustenie nástroja na import dát

Poznámka: Bezplatné kontá Yahoo! Mail v USA nemôžu využívať prístup cez protokol POP, takže v službe Outlook.com nemôžete odosielať ani prijímať nové e-maily z konta Yahoo!, importovať môžete iba staré e-maily a kalendár. Ak chcete odosielať a prijímať e-maily zo služby Yahoo! v službe Outlook.com, je potrebné inovovať na službu Yahoo! Mail Plus.

Nástroj na import dát importuje vaše existujúce e-mailové správy a nastaví Outlook.com tak, aby ste mohli odosielať e-maily zo svojej adresy v konte IMAP. Spustite nástroj na import dát a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení sa vráťte na túto stránku a vykonajte ostatné kroky.

Automatické preposielanie e-mailov do služby Outlook.com

Mnohí poskytovatelia e-mailových služieb ponúkajú možnosť automatického preposielania všetkej prichádzajúcej pošty na inú e-mailovú adresu. Kroky potrebné na nastavenie automatického preposielania sú pre každú službu iné. Podrobnejšie informácie získate u poskytovateľa služby.

Tu sú pokyny pre Yahoo! Mail z webovej lokality spoločnosti Yahoo!.

Import alebo prihlásenie na odber kalendára

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, aký rozdiel je medzi importom kalendára a prihlásením na odber kalendára, pozrite si tému Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com. Pripomíname, že v oboch prípadoch je potrebné prejsť do konta IMAP a pridať nové udalosti kalendára.

Import informácií z kalendára

Ak chcete importovať informácie z kalendára do služby Outlook.com, musíte ich najprv exportovať. V každej službe treba pritom postupovať inak. Po úspešnom exporte informácií z kalendára postupujte podľa pokynov pre import kalendára v téme Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com.

Tu sú uvedené postupy pre export kalendárov zo služby Yahoo!.

Prihlásenie na odber kalendára

Ak sa chcete prihlásiť na odber svojho kalendára, musíte najprv získať súkromnú adresu URL (ktorá sa často líši od adresy URL zobrazenej na paneli s adresou prehľadávača). V každej službe treba pritom postupovať inak. Po získaní súkromnej adresy URL postupujte podľa pokynov na prihlásenie na odber kalendára v téme Import alebo prihlásenie na odber kalendára v službe Outlook.com.

Poznámky

 • Ak importujete svoj kalendár a chcete prijímať nové udalosti alebo aktuality, povedzte ostatným, aby posielali udalosti na vašu e-mailovú adresu v službe Outlook.com.

 • Ak ste zdieľali svoj kalendár v konte IMAP, pravdepodobne budete chcieť zdieľať aj svoj kalendár Outlook.com.

Výber adresy odosielateľa

E-maily môžete odosielať z ľubovoľného konta, ktoré ste pridali do služby Outlook.com.

 1. Ak chcete otvoriť nový e-mail, kliknite na položku Nové.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa svojej e-mailovej adresy (vľavo hore).

 3. Vyberte adresu v zozname adries.

Nastavenie predvolenej adresy Od

Ak z niektorej svojej adresy odosielate veľa e-mailov, môžete ju nastaviť ako predvolenú adresu Od.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti, potom kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 3. V časti Predvolená adresa Od vyberte adresu, z ktorej chcete predvolene odosielať e-maily.

 4. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, kliknite na logo Outlook.com vľavo hore.

Roztriedenie prichádzajúcich e-mailov do priečinkov

Ak chcete mať e-maily z rôznych adries (napríklad zo súkromnej adresy a z pracovnej adresy) uložené oddelene, Outlook.com môže automaticky triediť prichádzajúcu poštu do samostatných priečinkov.

 1. Kliknite na ikonu MožnostiIkona Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti e-mailu.
 2. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Pravidlá zoradenia nových správ a potom kliknite na položku Nové.

 3. V časti 1. krok:

  V prvom zozname vyberte položku Riadok príjemcu alebo kópie.

  V druhom zozname vyberte položku obsahuje.

  Do textového poľa zadajte príslušnú e-mailovú adresu pre konto, ktorého správy chcete zoradiť.

 4. V časti 2. krok vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Ak priečinok už existuje, vyberte možnosť Presunúť do a vyberte priečinok v zozname.

  Ak priečinok ešte neexistuje, vyberte možnosť Prejsť do nového priečinka a zadajte názov priečinka.

  Môžete tiež automaticky preposlať alebo odstrániť správy, pridať alebo odstrániť kategóriu správ, prípadne označiť správu príznakom.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Správy odoslané na poštový zoznam sa do tohto priečinka nepridajú.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní e-mailových kont, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc? Fórum služby Outlook.com vám môže poskytnúť odpoveď na vašu otázku.

Získajte pomoc s aplikáciou Outlook klasickej pracovnej plochy.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.

Nemôžete sa dostať k službe Outlook.com? Môže ísť o problém na našej strane.