Bezpečnosť detí pri práci s počítačom

Windows 10

Nastavenie vhodných obmedzení pre vaše dieťa

Po pridaní dieťaťa do rodiny môžete zablokovať lokality pre dospelých alebo povoliť deťom zobrazovať len konkrétne lokality. Takisto môžete zaručiť, že budú môcť používať len aplikácie a hry vhodné pre ich vek a môžete nastaviť obmedzenia času stráveného za počítačom, aby vo virtuálnom svete netrávili príliš veľa času. Deti vás môžu požiadať o povolenie po uplynutí povoleného času alebo keď chcú zobraziť alebo stiahnuť blokovaný obsah – spoločne môžete určiť úroveň obmedzení, ktorá je pre ne najvhodnejšia.

Všetky tieto obmedzenia môžete nastavovať a spravovať na lokalite account.microsoft.com/family. Prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft, vyberte meno dieťaťa, ktorého nastavenie chcete zmeniť, a postupujte podľa pokynov.

Poznámka

 • Časové limity sa uplatňujú na základe času nastaveného v PC, takže na správne uplatňovanie nastavení PC nemusia byť nastavené na rovnaké časové pásmo.

Zobraziť všetko

Nastavenie časových obmedzení

Čas, ktorý vaše dieťa trávi pri počítači, môžete obmedziť dvomi spôsobmi. Okrem nastavenia určitých hodín, počas ktorých bude môcť používať svoje zariadenia, môžete nastaviť aj maximálny čas pre každé zariadenie, ktorý určuje, koľko hodín denne ho dieťa môže používať. Cez týždeň môžete toto obmedzenie nastaviť napríklad na dve hodiny pre každé zo zariadení, zatiaľ čo cez víkend môžete dieťaťu povoliť dlhší čas.

 1. Vyberte položku Čas používania počítača a prepnite nastavenie vlastnosti nastavenia časových obmedzení, kedy môže dieťa zariadenia používať z možnosti Vypnúť na Zapnúť.

 2. Vyberte časy v jednotlivých dňoch, počas ktorých chcete dieťaťu povoliť používať jeho zariadenia, a prípadne nastavte aj maximálny časový limit pre jednotlivé zariadenia. Ak nechcete nastaviť maximálny čas, vyberte možnosť Neobmedzené.

Nastavenie obmedzení prístupu dieťaťa na webové lokality

Na internete sa nepochybne nachádza množstvo úžasných vecí, ktoré možno študovať, ale aj veci, ktoré by vaše deti vidieť nemali. Ak chcete zablokovať lokality s obsahom určeným pre dospelých alebo ak chcete povoliť alebo zablokovať jednotlivé webové lokality alebo webové stránky pomocou ich webových adries alebo URL adries, nastavte obmedzenie prehľadávania webu. Pre malé deti môžete nastaviť také obmedzenie prehľadávania webu, aby mohli navštíviť len malý počet tých lokalít, ktoré menovite povolíte.

Nastavenie obmedzení prehľadávania webu

 1. Prihláste sa do rodiny na webovej lokalite konta Microsoft.

 2. Vyberte dieťa, ktorému chcete nastaviť obmedzenia prehľadávania webu.

 3. Vyberte položku Prehľadávanie webu a prepnite nastavenie Blokovať nevhodné webové lokality z možnosti Vypnúť na Zapnúť.

  Teraz je blokovaný obsah určený pre dospelých a pri prehľadávaní webu dieťaťom pomocou najbežnejších nástrojov vyhľadávania je zapnutá funkcia Bezpečné hľadanie.

 4. Ak chcete, aby vaše dieťa mohlo prezerať len webové lokality, ktoré ste výslovne povolili, začiarknite políčko Zobraziť iba webové lokality v zozname povolených webových lokalít.

Povolenie alebo zablokovanie konkrétnych webových lokalít

 1. Prihláste sa do rodiny na webovej lokalite konta Microsoft.

 2. Vyberte dieťa, ktorému chcete nastaviť obmedzenia prehľadávania webu.

 3. Vyberte položku Prehľadávanie webu.

 4. Ak chcete pridať nejakú lokalitu do zoznamu povolených lokalít, prejdite do časti Tieto vždy povoliť a zadajte URL adresu webovej lokality, ktorú chcete povoliť.

 5. Ak chcete pridať nejakú lokalitu do zoznamu blokovaných lokalít, prejdite do časti Tieto vždy blokovať a zadajte URL adresu webovej lokality, ktorú chcete zablokovať.

Nastavenie obmedzení pre aplikácie, hry a médiá

Pri nastavovanie obmedzení pre aplikácie, hry a médiá, ktoré môže vaše dieťa používať, sa nastavuje úroveň povolení na základe veku. V tomto prípade môžu deti používať aplikácie, hry a médiá, ktoré sú vyhodnotené ako vhodné pre ich vekovú skupinu, ale nemajú prístup k tým, ktoré majú obsah určený pre starších. Ak vaše dieťa stiahlo obsah ešte pred nastavením týchto obmedzení, môžete ho zablokovať priamo na stránke poslednej aktivity a nebude vášmu dieťaťu k dispozícii, kým ho znova nepovolíte.

Ak budú chcieť deti použiť zablokovanú aplikáciu alebo hru, budú vás musieť požiadať o povolenie. Na žiadosti o povolenie budete môcť odpovedať pomocou svojho e-mailu alebo stránky rodiny na webovej lokalite konta Microsoft.

Poznámka

 • Kedysi sa obmedzenia pre Windows 10, aplikácie a hry nastavovali dvomi prepínačmi zapnutia a vypnutia – jeden bol určený pre aplikácie a druhý pre hry. Teraz sa obe možnosti spravujú pomocou jedného prepínača. Ak ste predtým zapli obmedzenia len pre jednu možnosť, no nie pre druhú, a toto nastavenie ste nezmenili, aj naďalej bude platiť. Ak však na stránke nastavenia rodiny na webovej lokalite konta Microsoft vypnete a znova zapnete obmedzenia pre aplikácie, hry a médiá, ich používanie bude znova obmedzené.

Používanie úrovní povolení na základe veku

 1. Vyberte položku Aplikácie, hry a médiá a prepnite nastavenie Blokovať nevhodné aplikácie a hry z možnosti Vypnúť na Zapnúť.

 2. Prejdite do časti Obmedziť aplikácie a hry a vyberte vekovú úroveň vhodnú pre vaše dieťa.

Poznámka

 • V zariadeniach so systémami Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 alebo staršími verziami Windowsu sú všetky aplikácie a hry, ktoré nemajú označenie vekovej vhodnosti, po zapnutí obmedzení aplikácií a hier predvolene zablokované. Účelom tohto nastavenia je chrániť mladšie deti pred používaním nevhodných aplikácií alebo hraním hier určených až pre staršie deti. Môže však dôjsť aj k zablokovaniu určitých aplikácií, ktoré chcete umožniť používať starším deťom, vrátane pracovných aplikácií, ako napríklad textové editory a programy na prácu s hárkami. Môžete zapnúť obmedzenia používania aplikácií a hier mladšími deťmi a zároveň monitorovať používanie aplikácií a hier staršími deťmi pomocou funkcie protokolovania aktivity.

Spravovanie žiadostí detí

Nastavenia aktivít v rodinných zariadeniach s Windowsom sa môžu v priebehu času vyvíjať. Vaše dieťa môže napríklad chcieť stiahnuť a zahrať si novú hru, o ktorej všetci hovoria, vykonať internetový prieskum pre školský projekt alebo môže potrebovať viac času pri počítači, aby zvládlo všetky domáce úlohy. Deti vo vašej rodine v Microsofte vám môžu e-mailom odosielať žiadosti o povolenie používať nové aplikácie, hry alebo webové lokality. Na žiadosti môžete odpovedať individuálne pomocou e-mailu alebo ich všetky spravovať na jednom mieste na stránke rodiny na webovej lokalite konta Microsoft.

 1. Prihláste sa do rodiny na webovej lokalite konta Microsoft.

 2. Každé dieťa, ktoré žiadosť odoslalo, má uvedené posledné žiadosti o povolenie.

 3. Vedľa každej žiadosti kliknutím na tlačidlo Povoliť žiadosť schválite a kliknutím na tlačidlo Odmietnuť žiadosť zamietnete.

Ďalej: Monitorovanie aktivít dieťaťa v zariadení

Ďalšie zdroje

Prejsť do rodiny v Microsofte

Zmeňte nastavenie rodiny v Microsofte.

Nastavenie služby Bezpečnosť rodiny

Zistite, ako pridať kontá do rodiny v Microsofte.

Pomoc od komunity

Položte otázku vo fórach komunity.