Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nastavenie aplikácie Pošta a pridanie kontaktov

Prezerajte si e-maily z kont Outlook.com, Gmail, Yahoo! a ďalších.

Ak si chcete prezerať e-maily z rôznych kont v aplikácii Pošta, treba ich najprv pridať.

  1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

  2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

  4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto, vyberte typ konta, ktorý chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aplikácia Pošta nepodporuje e-mailové kontá, ktoré používajú POP protokol (Post Office Protocol). Informácie o možnostiach prístupu k týmto kontám v aplikácii Pošta nájdete v téme Používanie e-mailových kont cez protokol POP v systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Pridanie kontaktov

Aplikácie Pošta a Ľudia spolupracujú, ak teda pridáte kontá Outlook.com alebo Exchange, vaše kontakty sa automaticky pridajú aj do aplikácie Ľudia. V prípade všetkých ostatných kont získate prístup ku kontaktom až vtedy, keď tieto kontá pridáte do aplikácie Ľudia podobne, ako ste to urobili v aplikácii Pošta. Postup je uvedený v časti Pridanie alebo importovanie kontaktov v téme Pomocník pre aplikáciu Ľudia.

Ďalšia téma: Písanie a odosielanie e-mailov