Pridanie zariadenia alebo počítača do siete

Postup pri pridávaní zariadenia alebo počítača do siete sa môže líšiť v závislosti od používaného operačného systému Windows a typu sieťového hardvéru. Nasledujúce kroky sa vzťahujú na počítače so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. Ak chcete pridať počítač s operačným systémom Windows 7 alebo so starším Windowsom, vyhľadajte v okne Pomoc a technická podpora v danom počítači výraz „pridanie zariadenia alebo počítača do siete“.

Poznámka

Zobraziť všetko

Pridanie počítača s bezdrôtovým pripojením stlačením tlačidla na smerovači

S novými smerovačmi, ktoré podporujú technológiu Windows Connect Now (WCN), nazývanú tiež Wi‑Fi Protected Setup (WPS), môžete počítač do siete pridať pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Zapnite počítač.

 2. Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 3. Namiesto zadania kľúča zabezpečenia alebo prístupovej frázy stlačte na smerovači tlačidlo Wi‑Fi Protected Setup (WPS). Smerovač automaticky nastaví počítač na pripojenie k sieti a použije nastavenie zabezpečenia siete.

Poznámka

 • Na balení smerovača skontrolujte, či podporuje technológiu Windows Connect Now (WCN), nazývanú aj Wi‑Fi Protected Setup (WPS).

Pridanie počítača s bezdrôtovým pripojením zadaním kľúča zabezpečenia alebo prístupovej frázy

 1. Prihláste sa do počítača.

 2. Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 3. Po zobrazení výzvy zadajte kľúč zabezpečenia siete, prístupovú frázu alebo používateľské meno a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete overiť, či sa počítač pridal, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do ľubovoľného počítača v sieti.

 2. Ak chcete otvoriť okno Sieť, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a ťuknite alebo kliknite na položku Sieť.

 3. Skontrolujte, či sa zobrazuje ikona pridaného počítača, ako aj ikony ostatných počítačov a zariadení, ktoré sú súčasťou siete.

Poznámka

Pridanie počítača s drôtovým pripojením

 • Pripojte počítač k rozbočovaču, prepínaču alebo smerovaču a potom ho zapnite. (Ak je k dispozícii drôtové pripojenie k Ethernetu a v miestnosti s počítačom sa nachádza konektor, môžete zapojiť počítač do konektora Ethernetu.)

Ak chcete overiť, či sa počítač pridal, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do ľubovoľného počítača v sieti.

 2. Ak chcete otvoriť okno Sieť, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a ťuknite alebo kliknite na položku Sieť.

 3. Skontrolujte, či sa zobrazuje ikona pridaného počítača, ako aj ikony ostatných počítačov a zariadení, ktoré sú súčasťou siete.

Poznámka

Pridanie bezdrôtového zariadenia

Ak chcete pridať do siete bezdrôtové zariadenie, ako napríklad bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačový server, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zapnite zariadenie.

 2. Zariadenie pridajte do siete podľa pokynov, ktoré s ním boli dodané.

Ak chcete overiť, či sa zariadenie pridalo, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do ľubovoľného počítača v sieti.

 2. Ak chcete otvoriť okno Sieť, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a ťuknite alebo kliknite na položku Sieť.

 3. Uistite sa, že sa zobrazujú ikony daného zariadenia. V prípade tlačiarne možno bude treba zapnúť zdieľanie tlačiarne, aby ju mohli používať aj ostatné počítače v sieti. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie tlačiarne.

Poznámka

Pridanie zariadenia s drôtovým pripojením

 • Zapnite zariadenie a pripojte ho k jednému z týchto zariadení:

  • Rozbočovač, prepínač alebo smerovač

  • Počítač pripojený k rozbočovaču, prepínaču alebo smerovaču

  Zariadenie by teraz malo byť pripojené k sieti.

Ak chcete overiť, či sa zariadenie pridalo, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do ľubovoľného počítača v sieti.

 2. Ak chcete otvoriť okno Sieť, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a ťuknite alebo kliknite na položku Sieť.

 3. Uistite sa, že sa zobrazujú ikony daného zariadenia. V prípade tlačiarne možno bude treba zapnúť zdieľanie tlačiarne, aby ju mohli používať aj ostatné počítače v sieti. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie tlačiarne.

Poznámka

Potrebujete ďalšiu pomoc?