Zmena jazyka alebo klávesnice

Windows môžete používať v mnohých jazykoch. V tejto téme sa dozviete, ako zmeniť jazyk a rozloženie klávesnice, ktoré používate v inom Windowse, v aplikáciách a na internete.

Windows môžete používať v jazyku, ktorý si sami vyberiete.

V nasledujúcom videu sa dozviete, ako zmeniť text jazyka, ktorý sa používa vo vašom počítači.

Ak chcete zmeniť jazyk, v ktorom sa Windows zobrazuje, treba vykonať tri veci:

 1. Pridať požadovaný jazyk.

 2. Prevziať a nainštalovať jazykový balík.

 3. Nastaviť daný jazyk ako primárny.

Zobraziť všetko

Pridanie jazyka

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk, potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie a potom na položku Pridanie jazyka.

 3. Vyhľadajte požadovaný jazyk a ťuknutím alebo kliknutím ho pridajte do zoznamu jazykov.

Prevzatie a inštalácia jazykového balíka

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ak sa zobrazuje informácia K dispozícii je jazykový balík, ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

  Poznámka

  • Ak sa informácia K dispozícii je jazykový balík nezobrazuje, jazykový balík sa možno bude dať prevziať v Centre sťahovania softvéru. Pokúste sa vyhľadať prepojenie na stránke Jazykové balíky.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Stiahnuť. Proces preberania môže v závislosti od počítača a veľkosti jazykového balíka určitý čas trvať.

Nastavenie jazyka ako primárneho

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, v ktorom sa má Windows zobrazovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenie na primárne. Pod daným jazykom sa zobrazí informácia Bude jazykom rozhrania po nasledujúcom prihlásení.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie na primárne a jazyk sa premiestni do hornej časti zoznamu. Ak sa má vybratý jazyk nastaviť ako jazyk zobrazenia Windows, pod jeho názvom sa zobrazí hlásenie Bude jazykom rozhrania po nasledujúcom prihlásení.

 5. Odhláste sa z Windowsu a potom sa znova prihláste.

Upozornenie

 • Zmenou primárneho jazyka sa môže zmeniť aj rozloženie klávesnice. Pri opätovnom prihlasovaní do Windowsu dbajte na to, aby ste heslo zadali pomocou správneho rozloženia klávesnice. V opačnom prípade sa môže stať, že sa nebudete môcť prihlásiť. Rozloženie klávesnice na prihlasovacej obrazovke môžete zmeniť ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo skratky jazyka v pravom dolnom rohu.

Zmena rozloženia klávesnice alebo iné spôsoby zadávania textu

Po pridaní jazyka sa pridá rozloženie klávesnice alebo metóda vstupu, aby ste mohli v danom jazyku zadávať text. Ak chcete použiť iné rozloženie klávesnice alebo metódu vstupu, môžete pridať nové alebo prepnúť medzi existujúcimi.

Zobraziť všetko

Pridanie rozloženia klávesnice alebo metódy vstupu pre jazyk

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, ku ktorému chcete pridať klávesnicu, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie klávesnice, v zozname metód vstupu vyhľadajte tú, ktorú chcete použiť, a potom na ňu ťuknite alebo kliknite.

Prepínanie medzi rozloženiami klávesnice alebo metódami vstupu

Zadávať text s iným rozložením klávesnice alebo metódou vstupu môžete tak, že prepnete na požadované rozloženie alebo metódu. Existuje niekoľko rôznych spôsobov prepínania medzi rozloženiami klávesnice alebo metódami vstupu.

 • Na hardvérovej klávesnici podržte stlačený kláves s logom Windows Kláves s logom Windows a stláčaním medzerníka prepínajte medzi jednotlivými metódami vstupu.
 • Ak máte dotykovú klávesnicu, rozloženie dotykovej klávesnice môžete prepnúť ťuknutím alebo kliknutím na ikonu klávesnice Ikona dotykovej klávesnice na paneli úloh a následným ťuknutím alebo kliknutím na rozloženie klávesnice, na ktoré chcete prepnúť.
  Tlačidlo dotykovej klávesnice
  Tlačidlo skratky jazyka na dotykovej klávesnici
 • Na paneli úloh na pracovnej ploche ťuknite alebo kliknite na skratku jazyka v oblasti oznámení úplne napravo na paneli úloh a potom ťuknite alebo kliknite na rozloženie klávesnice alebo metódu vstupu, na ktoré chcete prepnúť.
  Tlačidlo skratky jazyka na paneli úloh na pracovnej ploche
  Tlačidlo skratky jazyka na paneli úloh na pracovnej ploche

Zmena predvoleného rozloženia klávesnice alebo metódy vstupu

Predvolené rozloženie klávesnice alebo metóda vstupu je tá, ktoré sa automaticky použije s jazykom, v ktorom sa Windows zobrazuje (napríklad klávesnica QWERTY pre americkú angličtinu). Ak chcete zachovať jazyk Windowsu, ale automaticky použiť iné rozloženie klávesnice, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pridať jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 4. V časti Prepisovanie v rámci predvolenej vstupnej metódy vyberte rozloženie klávesnice alebo metódu vstupu, ktorú chcete nastaviť ako novú predvolenú, a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka

  • Ak sa požadované rozloženie klávesnice alebo metóda vstupu nezobrazuje, nepridali ste ich do zoznamu metód vstupu. Pokyny nájdete v časti Pridanie rozloženia klávesnice alebo metódy vstupu pre jazyk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?