Pridanie, odstránenie a správa zariadení a tlačiarní

Do počítača môžete pridať drôtové aj bezdrôtové zariadenia, napríklad tlačiarne a reproduktory. Ak nefungujú správne, môžete ich odstrániť a vyriešiť problémy s nimi.

Ak Windows nenašiel bezdrôtové zariadenie, ktoré chcete pridať, prečítajte si tému Prečo Windows nenašiel Bluetooth zariadenie alebo iné bezdrôtové zariadenie? Ak máte problémy s pripojením zariadenia, prečítajte si tému Ako postupovať, ak zariadenie s drôtovým pripojením nie je správne nainštalované?

Zobraziť všetko

Pridanie káblového a sieťového zariadenia

Vo väčšine prípadov môžete zapojiť zariadenie s káblovým pripojením alebo vybrať sieťové zariadenie a Windows ho nastaví automaticky. V opačnom prípade môžete zariadenie pridať manuálne. Po pridaní zariadenia Windows prehľadá Windows Obchod s cieľom nájsť aplikáciu určenú pre dané zariadenie výrobcom. Ak takáto aplikácia existuje, Windows ju automaticky nainštaluje.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať zariadenie. Potom v zozname zariadení, ktoré Windows objaví, vyberte požadované zariadenie.

Pridanie zariadení s podporou pripojenia Bluetooth

Pred pridaním (nazýva sa aj párovanie) zariadenia s technológiou Bluetooth skontrolujte, či je zapnuté a či ho možno rozpoznať. Spôsoby, akými možno zabezpečiť rozpoznanie zariadenia, sa líšia, a preto si prečítajte informácie dodané so zariadením alebo prejdite na webovú lokalitu výrobcu.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Bluetooth.

 3. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté, potom počkajte, kým Windows vyhľadá zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth a zobrazí tie, ktoré nájde.

 4. Ťuknite alebo kliknite na požadované zariadenie a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie zariadenia.

Odstránenie zariadení

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia.

 3. Ak odstraňujete drôtové alebo sieťové zariadenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia. Ak odstraňujete zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth, ťuknite alebo kliknite na položku Bluetooth.

 4. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť zariadenie alebo Odstrániť.

Správa zariadení

Spravovať zariadenia, meniť nastavenia a riešiť problémy môžete v okne Zariadenia a tlačiarne v ovládacom paneli. Môžete napríklad nastaviť predvolenú tlačiareň, zmeniť nastavenia bezdrôtovej myši alebo zistiť, prečo sa vedľa zariadenia zobrazuje žltá ikona upozornenia Žltá ikona upozornenia, ktorá signalizuje, že sa pravdepodobne vyskytol problém so zariadením.
 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Zariadenia a tlačiarne a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.

 3. Stlačte a podržte zariadenie alebo naň kliknite pravým tlačidlom a potom vyberte požadovanú činnosť.

  Ak sa vedľa zariadenia zobrazuje žltá ikona upozornenia Žltá ikona upozornenia, ktorá signalizuje, že sa pravdepodobne vyskytol problém so zariadením, ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?