Pridanie aplikácií, webových lokalít a ďalších položiek domovskú obrazovku

K najpoužívanejším položkám môžete jednoducho získať prístup tak, že aplikácie, webové lokality a ďalší obsah pripnete na domovskú obrazovku. Ďalšie informácie o domovskej obrazovke nájdete v téme Zmena usporiadania dlaždíc na domovskej obrazovke.

Najrýchlejšie spôsoby, ako sa dostať na domovskú obrazovku:

 • V prípade dotykového ovládania potiahnite prstom po pravom okraji obrazovky a ťuknite na položku Štart.

 • V prípade ovládania myšou premiestnite ukazovateľ myši do ľavého dolného rohu obrazovky. Po zobrazení domovskej obrazovky kliknite do tohto rohu.

 • Pri ovládaní klávesnicou stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows.
Pozrite si video o pridávaní aplikácií, webových lokalít a priečinkov na domovskú obrazovku. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)
Pripnutie položiek na domovskú obrazovku
Postup

Aplikácie z Windows Obchodu

Automaticky sa pripnú na domovskú obrazovku po nainštalovaní.

Poznámka

 • Ak chcete zrušiť pripnutie aplikácie na domovskej obrazovke, postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol na aplikácii, ktorej pripnutie chcete zrušiť, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, čím ju vyberiete.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke. Aplikácia zostane v počítači nainštalovaná, ale na domovskej obrazovke sa už nebude zobrazovať jej dlaždica.

Všetky ostatné aplikácie

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Zadajte názov aplikácie alebo sa posúvajte nadol, kým ju nenájdete.

 3. Vyberte aplikáciu potiahnutím nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Poznámka

 • Ak chcete zrušiť pripnutie aplikácie na domovskej obrazovke, postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol na aplikácii, ktorej pripnutie chcete zrušiť, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, čím ju vyberiete.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke. Aplikácia zostane v počítači nainštalovaná, ale na domovskej obrazovke sa už nebude zobrazovať jej dlaždica.

Často používané položky, napríklad kontakty

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete použiť, napríklad aplikáciu Ľudia.

 2. Vyberte položku, ktorú chcete pripnúť na domovskú obrazovku.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 4. Zadajte názov alebo krátky popis a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku. Dlaždica sa pridá na vzdialenú stranu domovskej obrazovky.

Poznámka

 • Niektoré aplikácie môžu vyžadovať iný postup alebo nemusia podporovať pripnutie položiek na domovskú obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi danej aplikácie.

Často navštevované webové lokality

 1. Otvorte prehliadač, napríklad Microsoft Internet Explorer.

 2. V Internet Exploreri prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete pripnúť, a potiahnutím prsta zhora nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši otvorte panel s adresou.

 3. Na paneli s adresou ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť lokalitu Pripnutie lokality a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.
 4. Zadajte názov alebo krátky popis a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku. Dlaždica sa pridá na vzdialenú stranu domovskej obrazovky.

Poznámka

 • Niektoré prehliadače môžu vyžadovať iný postup alebo nemusia podporovať pripnutie položiek na domovskú obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi prehliadača.

Často používané priečinky, napríklad Dokumenty alebo Obrázky

 • Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prieskumník.

 • Vyhľadajte priečinok, ktorý chcete pripnúť, stlačte ho a podržte alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a následne ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Ďalšie informácie o zmene usporiadania dlaždíc nájdete v téme Zmena usporiadania dlaždíc na domovskej obrazovke.