Aplikácia Budíky pre Windows: najčastejšie otázky

Aplikácia Budíky poskytuje budíky, časovače a stopky, ktoré vám pomáhajú spravovať a sledovať čas.

Poznámka

 • Keď je PC vypnuté alebo v režime spánku, budíky zaznejú len v prípade, že PC podporuje funkciu InstantGo. InstantGo umožňuje zobudiť PC z režimu spánku s aktualizovanými aplikáciami a údajmi.

  Ak PC nemá funkciu InstantGo, pri pridaní nového budíka sa zobrazí upozornenie, že oznámenia zaznejú len vtedy, keď je PC v normálnom režime.

Zobraziť všetko

Ako sa nastavujú budíky?

Pridanie nového budíka

 1. Otvorte Budíky.

 2. V zobrazení Budík ťuknite alebo kliknite na položku Pridať ikona pridať nový.
 3. Pomocou ciferníkov nastavte čas zvukovej signalizácie.

 4. Vyberte, ako často sa má budík zapínať. Môžete vybrať, aby sa zapol len raz, alebo ho nastaviť ako budík opakujúci sa v ľubovoľný počet dní.

 5. Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovaný zvuk budíka.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť ikona uložiť.

Zapnutie alebo vypnutie budíka

 • Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zvončekikona zvončeka pod budíkom. (Keď je budík zapnutý, zobrazí sa hlásenie Zapnutý. Keď je budík vypnutý, zobrazí sa hlásenie Vypnutý.)

Odstránenie budíka

 1. Ťuknite alebo kliknite na budík, ktorý chcete odstrániť.

 2. V pravom hornom rohu ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť ikona odstrániť.

Poznámka

 • Môžete nastaviť viac budíkov naraz. Ak chcete pridať ďalší budík, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať ikona pridať nový.

Môžu budíky zaznieť aj vtedy, keď je PC vypnuté?

Budík nezaznie, keď je PC úplne vypnuté. Ak však PC má funkciu InstantGo, budíky môžu zaznieť, keď je PC v režime spánku. Budíky zaznejú aj v prípade, že zvuk PC je stlmený. Ak chcete umožniť zaznenie budíkov, keď je PC v režime spánku, nastavte tieto povolenia:

 1. Otvorte Budíky.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nahor, a potom kliknite na položku Nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Povolenia.

 4. Nastavte položky Oznámenia a Obrazovka uzamknutia na možnosť Zapnuté. Aplikácia tak bude môcť zobrazovať oznámenia, byť spustená na pozadí a zobrazovať rýchle informácie o stave na obrazovke uzamknutia.

Ak PC nemá funkciu InstantGo, budíky zaznejú len vtedy, keď je PC v normálnom režime. Budíky však môžete stále použiť na nastavenie pripomenutí a oznámení počas používania PC.

Ako zistiť, či má PC funkciu InstantGo?

Ak PC nemá funkciu InstantGo, pri pridaní nového budíka sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, že oznámenia sa zobrazia len vtedy, keď je PC v normálnom režime. Informácie o tom, či zariadenie podporuje funkciu InstantGo, môžete nájsť aj na webovej lokalite jeho výrobcu.

Ako sa nastavujú časovače?

 1. Otvorte Budíky.

 2. V zobrazení Časovač ťuknite alebo kliknite na položku Pridať ikona pridať nový.
 3. Pomocou ciferníkov nastavte čas zvukovej signalizácie. Čas môžete nastaviť na hodiny, minúty a sekundy.

 4. Ak chcete časovač spustiť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehrať.

 5. Ak chcete časovač pozastaviť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

 6. Ak chcete časovač odstrániť, ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť ikona odstrániť.

Poznámky

 • Ak chcete pridať do časovačov hodiny, otočte minútový ciferník o viacero otáčok

 • Môžete nastaviť viac časovačov naraz. Ak chcete pridať ďalší časovač, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať ikona pridať nový.

Ako možno pri použití stopiek sledovať čas kôl a úsekov?

 • Spustite stopky ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Prehrať.

 • Ak chcete sledovať čas kôl a úsekov, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zástavkaikona zástavky. Zobrazí sa zoznam, ktorý sa bude vypĺňať časmi kôl a úsekov pri každom ťuknutí alebo kliknutí na tlačidlo Zástavka ikona zástavky.
 • Ak chcete skopírovať informácie o čase kola alebo úseku, stlačte a podržte položku zoznamu alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši.

 • Ak chcete stopky pozastaviť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

 • Ak chcete stopky vynulovať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vynulovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?