Získanie aplikácií pre počítač

Kurz pre Windows: strana 7 z 11

Svet aplikácií v predajni Windows Obchod

Aplikácie vám môžu uľahčiť používanie počítača tak, že vám otvoria nové možnosti zvládania úloh a užívania si zábavy. Windows 8.1Windows RT 8.1 sa dodávajú s určitými vstavanými aplikáciami, ktoré vám pomáhajú pri činnostiach, ako sú práca so sociálnymi sieťami, udržiavanie kontaktu, zdieľanie a prezeranie dokumentov, usporiadanie fotografií, počúvanie hudby a pozeranie filmov. V predajni Windows Obchod však môžete nájsť aj ďalšie aplikácie.

Poznámka: Na prezeranie a inštaláciu aplikácií z predajne Windows Obchod potrebujete Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. Ak nemáte Windows 8.1 ani Windows RT 8.1, môžete vyskúšať niektoré obľúbené aplikácie, ktoré sú k dispozícii v Obchode.

Inštalovanie aplikácií

Ak chcete vyhľadávať aplikácie, ktoré by ste si mohli nainštalovať z Windows Obchodu, ťuknite alebo kliknite na položku Obchod na domovskej obrazovke alebo na paneli úloh pracovnej plochy. Ak chcete otvoriť Obchod, musíte byť pripojení na internet a prihlásení pomocou konta Microsoft.

Po prechode do predajne Windows Obchod máte k dispozícii niekoľko možností, ako vyhľadávať aplikácie:

Prehľadávajte najvýznamnejšie aplikácie a zoznamy. Ak neviete, akú aplikáciu chcete, je dobré začať prehľadávaním najvýznamnejších aplikácií v predajni Obchod. Začnite posúvať zobrazenie doprava a prezrite si zoznamy obľúbených aplikácií, nové vydania a najvýznamnejšie spoplatnené alebo bezplatné aplikácie. (Ak chcete zobraziť všetky aplikácie v určitom zozname, ťuknite alebo kliknite na názov zoznamu.) V časti Vybraté pre vás sa zobrazí prispôsobený zoznam odporúčaných aplikácií. Je vytvorený na základe aplikácií, ktoré vlastníte a ktoré ste hodnotili.

Preskúmajte kategórie. Ak hľadáte určitý typ aplikácie (napríklad aplikáciu na zábavu alebo hru), môžete preskúmať jednotlivé kategórie v predajni Obchod. Ťuknite alebo kliknite na položku Kategórie a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú kategóriu.

Vyhľadajte konkrétnu aplikáciu. Ak poznáte názov aplikácie, ktorú chcete získať, alebo ak hľadáte aplikácie od určitého vydavateľa, zadajte názov do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu predajne Obchod. Zobrazia sa výsledky pre aplikácie zodpovedajúce vyhľadávaniu.

Po vyhľadaní požadovanej aplikácie ťuknite alebo kliknite na položku Kúpiť alebo Vyskúšať (bezplatnú skúšobnú verziu), ak ide o platenú aplikáciu. V prípade bezplatnej aplikácie ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

Tip

Pomocou ponuky v hornej časti stránky Windows Obchodu môžete zobraziť zoznamy aplikácií, kategórie a informácie o svojom konte alebo sa vrátiť na hlavnú stránku Obchodu po výbere položky Domov.

Pripnutie aplikácií

Po nainštalovaní určitej aplikácie z predajne Obchod sa táto aplikácia zobrazí v zobrazení Aplikácie spolu so všetkými ostatnými aplikáciami v počítači. Aplikáciu môžete pripnúť na domovskú obrazovku alebo na panel úloh pracovnej plochy, aby ste ju neskôr mohli jednoduchšie nájsť a použiť.

1. krok

Potiahnutím prstom od stredu domovskej obrazovky nahor prejdite do zobrazenia Aplikácie. (Ak používate myš, kliknite na šípku Tlačidlo so šípkou blízko ľavého dolného rohu obrazovky.)
Zobrazenie Aplikácie

2. krok

Stlačením a podržaním alebo kliknutím pravým tlačidlom vyberte aplikácie, ktoré chcete pripnúť.

Výber aplikácií

3. krok

Potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku alebo na položku Pripnúť na panel úloh. Pripnuté aplikácie sa zobrazia na konci domovskej obrazovky alebo panela úloh pracovnej plochy.

Usporiadanie pripnutých aplikácií potom môžete zmeniť. Na domovskej obrazovke môžete meniť veľkosť dlaždíc a zoskupovať súvisiace aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Domovská obrazovka.

Pripnutie aplikácií na domovskú obrazovku

Používanie aplikácií

Ak chcete začať používať určitú aplikáciu, ťuknite alebo kliknite na aplikáciu na domovskej obrazovke alebo na paneli úloh pracovnej plochy (ak ste aplikáciu pripli na toto miesto). Možnosti, ktoré máte k dispozícii v aplikácii, závisia od aplikácie, ktorú ste nainštalovali. Tu je niekoľko základných tipov.

Príkazy aplikácie v určitej aplikácii

Zobrazenie príkazov aplikácie

Príkazy aplikácie vám pomáhajú vykonávať rôzne akcie v aplikáciách. Napríklad v aplikácii informujúcej o počasí môže byť k dispozícii príkaz aplikácie na zmenu vyjadrenia teploty zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia. Ak chcete zistiť, ktoré príkazy sú k dispozícii v určitej aplikácii, potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky alebo potiahnite prstom nahor od dolného okraja obrazovky a potom ťuknite na požadovaný príkaz. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v aplikácii a potom kliknite na požadovaný príkaz.)

Kľúčové tlačidlá v určitej aplikácii

Používanie kľúčových tlačidiel v aplikácii

V mnohých aplikáciách môžete používať kľúčové tlačidlá na vyhľadávanie, zdieľanie obsahu, odosielanie súborov do tlačiarní alebo iných zariadení a zmenu nastavení. Ak chcete používať kľúčové tlačidlá v určitej aplikácii, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na požadované kľúčové tlačidlo. (Ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, potom ho presuňte nadol a kliknite na požadované kľúčové tlačidlo.) Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie, zdieľanie, tlač a ďalšie možnosti.

Používanie troch aplikácií naraz

Súčasné používanie aplikácií

Ak používate viacero aplikácií, môžete rýchlo prechádzať z jednej aplikácie do druhej a v závislosti od rozlíšenia displeja mať na obrazovke až štyri aplikácie naraz. Ďalšie informácie o tom, ako používať viacero aplikácií v systéme Windows, nájdete v téme Práca s počítačom.

Zatvorenie aplikácie

Zatvorenie aplikácie

Aplikácie vo Windows Obchode sú vstavané, takže nespomaľujú počítač, keď ich nepoužívate. Keď takúto aplikáciu prestanete používať, Windows ju nechá spustenú v pozadí a po určitej dobe ju zavrie za vás. Ak však predsa len chcete zavrieť aplikáciu pomocou dotykového ovládania, potiahnite ju k dolnému okraju obrazovky. Ak používate myš, prejdite ukazovateľom myši do hornej časti okna aplikácie a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v záhlaví okna.

Tip

Ak používate myš a pri prechode myšou do hornej časti okna aplikácie sa nezobrazí tlačidlo Zavrieť, pravdepodobne nemáte najnovšiu aktualizáciu pre Windows 8.1Windows RT 8.1. Inštalácia aktualizácie Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Synchronizácia aplikácií medzi počítačmi

Ak sa po nainštalovaní aplikácií z predajneWindows Obchod prihlásite do iného počítača so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 pomocou svojho konta Microsoft, vaše aplikácie sa automaticky synchronizujú s novým počítačom, takže môžete jednoduchšie pokračovať odtiaľ, kde ste skončili. Automatická synchronizácia aplikácií a údajov aplikácií je predvolene zapnutá, toto nastavenie však môžete kedykoľvek zmeniť.

Zmena nastavení synchronizácie aplikácií

  1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie. (Ak používate myš, ukážte na pravý dolný roh obrazovky, presuňte sa nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie synchronizácie.

  4. V časti Nastavenia aplikácií vyberte, či chcete synchronizovať AplikácieÚdaje aplikácií.

Automatické aktualizácie aplikácií

Udržiavanie aplikácií v aktualizovanom stave je jedným zo spôsobov, ako zaistiť, aby aplikácie pracovali správne. Aktualizácie aplikácií sú bezplatné a môžu tiež zahŕňať aktualizované alebo nové funkcie pre aplikáciu. Windows Obchod predvolene automaticky aktualizuje aplikácie nainštalované v počítači, takže si nemusíte robiť starosti so zisťovaním, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie. Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať, či sú automatické aktualizácie zapnuté, nájdete v téme Zapnutie automatických aktualizácií aplikácií.

Inštalácia aplikácií v ďalších počítačoch

Všetky aplikácie, ktoré ste si nainštalovali z Windows Obchodu, sú uvedené v časti Moje aplikácie na stránke Obchodu. Môžete vidieť, ktoré aplikácie sú nainštalované v jednotlivých počítačoch, ktoré používate, a aplikácie uvedené v tejto časti môžete inštalovať priamo odtiaľto a nemusíte ich vyhľadávať v predajni Obchod a inštalovať po jednej.

1. krok

Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu Obchod na domovskej obrazovke otvorte Windows Obchod.

Dlaždica predajne Obchod na domovskej obrazovke

2. krok

Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje aplikácie.

Vlastné aplikácie

3. krok

Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na aplikácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

Poznámka: Aplikácie pre Windows 8 môžete inštalovať do počítača so systémom Windows 8.1, ale inštalácia aplikácií pre Windows 8.1 do počítača so systémom Windows 8 nie je možná.

Výber aplikácií na inštaláciu

Potrebujete ďalšiu pomoc?