Priradený prístup: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Čo je to priradený prístup?

Priradený prístup je nastavenie, pomocou ktorého môžete obmedziť konkrétne štandardné konto na používanie iba jednej aplikácie z Windows Obchodu. Môžete napríklad obmedziť zákazníkov vášho podniku, aby mohli používať len jednu aplikáciu – počítač tak bude fungovať ako kiosk.

Keď sa niekto prihlási pomocou uvedeného konta, bude môcť používať iba túto jednu aplikáciu. Nebude môcť prepínať medzi aplikáciami ani zavrieť aplikáciu pomocou dotykových gest, použitím myši, klávesnice ani pomocou hardvérových tlačidiel. Taktiež neuvidí žiadne oznámenia aplikácie.

Ako zapnúť priradený prístup?

Na zapnutie priradeného prístupu sa treba prihlásiť do PC pomocou konta správcu. Taktiež treba mať v počítači štandardné konto s aspoň jednou nainštalovanou aplikáciou z Windows Obchodu, ktoré sa použije na priradený prístup. Ďalšie informácie o kontách nájdete v témach Vytvorenie používateľského konta, Používateľské kontá: najčastejšie otázky a Why use a standard account instead of an administrator account?

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá, ťuknite alebo kliknite na položku Ostatné kontá a potom na položku Nastavenie konta na priradený prístup.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Výber konta a potom ťuknite alebo kliknite na štandardné konto, ktoré chcete použiť na priradený prístup.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Výber aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na aplikáciu, ktorá sa má používať v štandardnom konte.

 5. Reštartujte počítač a prihláste sa pomocou vybratého štandardného konta. Kým budete prihlásení s týmto kontom, budete môcť používať iba jednu aplikáciu.

Ako sa odhlásiť?

Ak chcete prestať používať konto priradeného prístupu, no potrebujete, aby bolo v počítači naďalej k dispozícii, postupujte takto.

 1. Päťkrát za sebou rýchlo stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows. PC sa reštartuje.
 2. Prihláste sa pomocou iného konta.

Ako vypnúť priradený prístup?

Ak chcete prestať používať konto priradeného prístupu a nepotrebujete ho už mať v počítači k dispozícii, postupujte takto.

 1. Päťkrát za sebou rýchlo stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows. PC sa reštartuje.
 2. Prihláste sa pomocou konta správcu.

 3. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá, ťuknite alebo kliknite na položku Ostatné kontá a potom na položku Nastavenie konta na priradený prístup.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Výber konta a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nepoužívať priradený prístup.

 6. Nakoniec PC reštartujte, aby sa zmeny použili.

Potrebujete ďalšiu pomoc?